Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  INSTRUMENTE MUZICALE ÎN PSALMII / A „ZSOLTÁROS” HANGSZEREK NYOMÁBAN / MUSICAL INSTRUMENTS IN THE PSALMS.
          Autori: .


2.  PROBLEMA POPOARELOR ÎN VECHIUL ȘI NOUL TESTAMENT ÎN PRISMA CÂTORVA PERICOPE IMPORTANTE / THE QUESTION OF THE NATIONS IN THE OLD AND THE NEW TESTAMENT THROUGH A FEW IMPORTANT PERICOPES.
          Autori: .


3.  HRISTOS FIUL: UNICUL REVELATOR AL LUI DUMNEZEU. CRISTOLOGIA PROLOGULUI EPISTOLEI CĂTRE EVREI / KRISZTUS FIÚ: ISTEN PÁRATLAN KIJELENTŐJE A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL PROLÓGUSÁNAK KRISZTOLÓGIÁJA / CHRIST IS SON: GOD’S UNIQUE REVEALER. THE CHRISTOLOGY OF THE PROLOGUE OF THE EPISTLE TO THE HEBREWS.
          Autori: .


4.  BOTEZUL ÎN APĂ ÎN CURSUL ISTORIEI / DIE WASSERTAUFE IM LAUFE DER ZEIT / THE WATER BAPTISM IN HISTORY.
          Autori: .


5.  ECLEZIOLOGIA EPISTOLELOR LUI PAVEL – PARTEA 1 / THE ECCLESIOLOGY OF PAUL’S LETTERS (PART 1).
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


6.  PROTECȚIA COPILULUI ÎN VECHIUL TESTAMENT / GYERMEKVÉDELEM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN / CHILD PROTECTION IN THE OLD TESTAMENT.
          Autori: .


7.  ISTORIOGRAFIA EBRAICĂ ȘI INTERPRETAREA NARATIVELOR DESPRE MIRACOLE / A ZSIDÓ TÖRTÉNETÍRÁS ÉS A CSODATÖRTÉNETEK ÉRTELMEZÉSE / THE JEWISH HISTORIOGRAPHY AND THE UNDERSTANDING OF MIRACLE STORIES.
          Autori: MÁRTON JÁNOS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă