Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA REGIMULUI RĂSPUNDERII CIVILE ÎN ROMÂNIA / COUP D’ŒIL SUR LE REGIME ROUMAIN DE LA RESPONSABILITE CIVILE.
          Autori: PAUL VASILESCU.


2.  IMPORTANȚA STATUTULUI CONSTITUȚIONAL AL COLECTIVITĂȚILOR TERITORIALE ROMÂNE ŞI FRANCEZE / L`IMPORTANCE DU STATUT CONSTITUTIONNEL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ROUMAINES ET FRANÇAISES.
          Autori: .


3.  CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU DIMINUEAZĂ DISCERNìMÂNTUL PERSOANEI (PSYCHIATRIC DEFENCES) ÎN SISTEMUL COMMON LAW: ABORDARE JURIDICO-PENALĂ / CAUSES WHICH EXCLUDE SAU DIMINISH THE PERSON’S DISCERNMENT (PSYCHIATRIC DEFENCES) IN COMMON LAW: THE APPROACH OF CRIMINAL LAW .
          Autori: .


4.  DILEMELE AUTONOMIEI DREPTULUI ÎN MODERNITATEA TÂRZIE / THE DILEMMAS OF LEGAL AUTONOMY IN LATE MODENITY.
          Autori: .


5.  CONSIDERAŢII ASUPRA DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI NR.206/2013 REFERITOARE LA ART. 4145 ALIN. 4 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ / CONSIDÉRATIONS SUR LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE ROUMANIE NO.206/2013.
          Autori: .


6.  CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV „RĂSTURNAT” ÎNTRE RETROGRAD ŞI VIZIONAR.
          Autori: OVIDIU PODARU.


7.  CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV „RĂSTURNAT” ÎNTRE RETROGRAD ŞI VIZIONAR / LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF „RENVERSÉ” ENTRE RETROGRADE ET VISIONNAIRE.
          Autori: OVIDIU PODARU.


8.  STATUL DISFUNCȚIONAL ȘI STATUL EȘUAT / DYSFUNCTIONAL STATE AND FAILED STATE.
          Autori: .


9.  PARAMETRII RAŢIONALI ŞI IRAŢIONALI AI TRANSPLANTULUI CONSTITUŢIONAL DE LA 1866 / PARAMETRES RATIONNELS ET IRRATIONNELS DU TRANSPLANT CONSTITUTIONNEL DE 1866. .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă