Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  CONSILIEREA PASTORALĂ A PERSOANELOR CU BOLI PSIHOSOMATICE / LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT A PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKKEL / PASTORAL CARE FOR PEOPLE SUFFERING OF PSYCHOSOMATIC DISEASES.
          Autori: .


2.  INTERPRETAREA SIMBOLICĂ A CONȚINUTULUI POVEȘTILOR, PUTEREA PROFUNDĂ ȘI HRĂNITOARE ALE ACESTORA / A MESE TARTALMÁNAK SZIMBOLIKUS ÉRTELMEZÉSE, TÁPLÁLÓ, MÉLYREHATÓ EREJE / THE MOST EFFECTIVE FORM OF TEACHING AND INSPIRING CHILDREN – THE TALE.
          Autori: GÁSPÁR ÉVA.


3.  PIRAMIDA NEVOILOR LA PROFESORI / TANÁROK SZÜKSÉGLETPIRAMISA / TEACHERS’ HIERARCHY OF NEEDS.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


4.  SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI PEDAGOGIA LUI JOHANNES STURM / STURM JÁNOS TANRENDSZERE ÉS PEDAGÓGIÁJA / THE TEACHING SYSTEM AND PEDAGOGY OF JOHANNES STURM.
          Autori: KINDA ELEONÓRA.


5.  PRINCIPIUL CONȘTIINȚEI – NORMA PROXIMA A EDUCAȚIEI MORALE CREȘTINE / A LELKIISMERET PRINCÍPIUMA – A KERESZTYÉN ETIKAI NEVELÉS NORMA PROXIMA-JA / THE PRINCIPLE OF CONSCIENCE – THE NORMA PROXIMA OF CHRISTIAN ETHICAL EDUCATION.
          Autori: .


6.  TENTATIVA DE ABORDARE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL SUPERVIZIEI A CONVERSAȚIEI DINTRE IISUS ȘI FEMEIA SAMARITEANA / KÍSÉRLET JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDÉNEK SZUPERVÍZIÓS MEGKÖZELÍTÉSÉRE / AN ATTEMPT TO APPROACH THE DIALOGUE BETWEEN JESUS AND THE SAMARITAN WOMAN FROM THE PERSP ECT IVE OF SUPERVISION.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă