Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  TRASÂND CENTRE ŞI PERIFERII ÎN PERIOADA MODERNĂ TIMPURIE: “MARGINALITATE” ÎN CONTEXTUL EUROPEI CENTRAL-RĂSĂRITENE / MAPPING EARLY MODERN CENTRES AND PERIPHERIES: “MARGINALITY” IN AN EAST-CENTRAL EUROPEAN CONTEXT.
          Autori: .


2.  O INSTITUŢIE DE MULT UITATĂ – ISTORIA AŞEZĂMÂNTULUI OSPITALIER “SFÂNTUL SPIRIT” DIN CLUJ-NAPOCA (CLAUSENBURG/KOLOZSVÁR) ÎN EPOCA MODERNĂ TIMPURIE / AN ALREADY FORGOTTEN INSTITUTION – THE HISTORY OF THE HOLY SPIRIT / SZENTLÉLEK ALMSHOUSE OF CLUJ-NAPOCA (CLAUSENBURG / KOLOZSVÁR) IN THE EARLY MODERN PERIOD.
          Autori: ENIKŐ RÜSZ-FOGARASI.


3.  ANDREAS GUNESCH: FIDES SAXONUM IN TRANSYLVANIA (1697). O APOLOGIE ISTORICĂ DE LA INCEPUTUL STĂPANIRII HABSBURGICE IN TRANSILVANIA / ANDREAS GUNESCH: FIDES SAXONUM IN TRANSYLVANIA (1697). EINE HISTORISCHE APOLOGIE AUS DER ANFANGSPERIODE DER HABSBURGERHERRSCHAFT IN SIEBENBURGEN.
          Autori: .


4.  “ABSOLUTISM FĂRĂ CONTRAREFORMĂ”? CATOLICIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE ÎN BISTRIŢA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA / “ABSOLUTISM WITHOUT COUNTER-REFORMATION”? THE CATHOLICIZATION OF PUBLIC TOWN OFFICES IN BISTRIŢA IN THE EIGHTEENTH CENTURY.
          Autori: SEVER CRISTIAN OANCEA.


5.  COEXISTENŢĂ ŞI CONFLICT CONFESIONAL ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA. STUDIU DE CAZ: MIŞCAREA LUI SOFRONIE ÎN COMITATUL DĂBÂCA / CONFESSIONAL COEXISTENCE AND CONFLICT IN EIGHTEENTH-CENTURY TRANSYLVANIA. CASE STUDY: THE MOVEMENT LED BY THE MONK SOFRONIE IN DĂBÂCA COUNTY.
          Autori: GRETA-MONICA MIRON.


6.  PIETATE, NOBILITATE, IDENTITATE CONFESIONALĂ. ULTIMA CTITORIE A LUI GRIGORE MAIOR, EPISCOP GRECO-CATOLIC DE FĂGĂRAŞ / PIETY, NOBILITY, CONFESSIONAL IDENTITY. THE LAST CHURCH FOUNDED BY GRIGORE MAIOR, THE GREEK-CATHOLIC BISHOP OF FĂGĂRAŞ.
          Autori: OVIDIU GHITTA.


7.  RECONCILIEREA IDENTITĂŢILOR MARIEI ANTOINETTE: REGINA AUSTRIACĂ A FRANŢEI SI EFORTUL EI ZADARNIC DE A FI ACCEPTATĂ / RECONCILING MARIE-ANTOINETTE’S IDENTITIES: THE AUSTRIAN QUEEN OF FRANCE AND HER FUTILE QUEST FOR ACCEPTANCE.
          Autori: .


8.  DE LA CUTUMĂ LA LEGEA SCRISĂ. REGLEMENTĂRILE AGRARE ŞI CONSTRUCŢIA STATULUI ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ, 1740 – 1800 / FROM LOCAL CUSTOM TO WRITTEN LAW. AGRARIAN REGULATIONS AND STATE MAKING IN WALLACHIA 1740-1800.
          Autori: MIHAI OLARU.


9.  UN SFÂNT PENTRU FIECARE: PROMOVAREA DE CĂTRE CLERICI A CULTULUI SFINŢILOR ÎN EVUL MEDIU TÂRZIU / A SAINT FOR EVERYONE: THE CLERICAL PROMOTION OF SAINTS’ CULTS IN THE LATE MIDDLE AGES.
          Autori: CARMEN FLOREA.


10.  SFÂNTA CORONA – UN PRIM SFÂNT PATRON AL BRAŞOVULUI MEDIEVAL? / SAINT CORONA – THE FIRST PATRON SAINT OF MEDIEVAL BRAŞOV?.
          Autori: .


11.  BOOK REVIEWS: MARIAN COMAN, PUTERE ŞI TERITORIU. ŢARA ROMÂNEASCĂ MEDIEVALĂ (SECOLELE XIV-XVI), POLIROM, IAŞI, 2013, 357 PP.
          Autori: MIHAI OLARU.


12.  BOOK REVIEWS: DIVERSITY AND DISSENT. NEGOTIATING RELIGIOUS DIFFERENCE IN CENTRAL EUROPE, 1500–1800, EDS. HOWARD LOUTHAN, GARY B. COHEN, FRANZ A. J. SZABO, NEW YORK, BERGHAHN BOOKS, 2011, ISBN 978-0-85745-108-8, 240 P.
          Autori: SEVER CRISTIAN OANCEA.


13.  BOOK REVIEWS: THOMAS WILLARD ROBISHEAUX, L’ULTIMA STREGA, MILANO-TORINO: BRUNO MONDATORI, 2013. 345 P. .
          Autori: .


14.  BOOK REVIEWS: THE PEACE OF PASSAROWITZ, 1718, ED. CHARLES INGRAO, NIKOLA SAMARDŽIĆ, AND JOVAN PEŠALJ. CENTRAL EUROPEAN STUDIES. WEST LAFAYETTE, INDIANA: PURDUE UNIVERSITY PRESS, 2011.
          Autori: .


15.  BOOK REVIEWS: THOMAS ŞINDILARIU, FREIMAUER IN SIEBENBÜRGEN 1749-1790. DIE LOGE „ST. ANDREAS ZU DEN DREI SEEBLÄTTER“ IN HERMANNSTADT (1767-1790) IHRE ROLLE IN GESELLSCHAFT, KULTUR UND POLITIK SIEBENBÜRGENS, ALDUS VERLAG, KRONSTADT, 2011, ISBN 978-973-7822-60-4, PP. 230.
          Autori: SEVER CRISTIAN OANCEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă