Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2013  
         
         
   
1.  UNELE ASPECTE ALE NOII REGLEMENTĂRI A UZUCAPIUNII ÎN CODUL CIVIL.
          Autori: .


2.  DREPTUL ROMAN ÎNTR-O JURISPRUDENȚĂ TESTAMENTARĂ INTERESANTĂ A CURȚII DE APEL CHIŞINĂU ASUPRA REZERVEI SUCCESORALE.
          Autori: .


3.  LEZIUNEA - ÎNTRE REGLEMENTAREA VECHIULUI ȘI NOULUI COD CIVIL.
          Autori: .


4.  CONSIDERAȚII ASUPRA NATURII JURIDICE A SUBSTITUȚIILOR FIDEICOMISARE DE GRADUL I.
          Autori: .


5.  APLICAREA PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI DE CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A AFRICII DE SUD ÎN CADRUL LUĂRII MĂSURII CONFISCĂRII UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ CE A SERVIT LA SĂVÂRŞIREA UNOR INFRACŢIUNI DE CĂTRE PĂRINŢII UNOR MINORI: O DISCUŢIE A CAZULUI VAN DER BURG AND ANOTHER V NATIONAL DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS AND ANOTHER 2012 (2) SACR 331 (CC).
          Autori: .


6.  O PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA ABORDĂRII JURIDICE A BUNEI ŞI RELEI CREDINŢE ÎN CONTRACTE.
          Autori: .


7.  CONSIDERAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA REPRODUCERII UMANE ASISTATE MEDICAL CU TERŢ DONATOR ÎN DREPTUL ROMÂN.
          Autori: .


8.  FAPTELE JURIDICE LICITE – SURSE DE OBLIGAŢII.
          Autori: .


9.  THE PROTECTION OF QUASI-POSSESSION IN SOUTH AFRICAN LAW.
          Autori: .


10.  EXCEPŢIA DE ORDINE PUBLICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI REZERVA SUCCESORALĂ.
          Autori: .


11.  ORIGINEA ȘI FUNCȚIILE SEZINEI.
          Autori: .


12.  ACTUL CIVIL UNILATERAL VS. ACTUL ADMINISTRATIV – REFLECŢII ASUPRA DELEGĂRII CĂTRE PARTICULARI A EXERCIŢIULUI PUTERII PUBLICE / L’ACTE CIVIL UNILATÉRAL C. L’ACTE ADMINISTRATIF – RÉFLEXIONS SUR LA DÉLÉGATION DE L’EXERCICE DU POUVOIR PUBLIC AUX PARTICULIERS.
          Autori: OVIDIU PODARU.


13.  ACTUL CIVIL UNILATERAL VS. ACTUL ADMINISTRATIV – REFLECŢII ASUPRA DELEGĂRII CĂTRE PARTICULARI A EXERCIŢIULUI PUTERII PUBLICE.
          Autori: OVIDIU PODARU.


14.  CONFIGURAŢII GENERALE ALE DISCERNĂMÂNTULUI ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN.
          Autori: .


15.  CÂTEVA ASPECTE REFERITOARE LA COMPETENŢA MATERIALĂ A JUDECĂTORIILOR CA INSTANŢE DE PRIM GRAD ÎN MATERIA PARTAJULUI SUCCESORAL SUB IMPERIUL NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ.
          Autori: .


16.  THE MUNICIFENT DONOR AND HIS REVENGE ON THE UNGRATEFUL DONEE: THEN AND NOW.
          Autori: RENA VAN DEN BERGH.


17.  LESION AND ITS FUNCTIONAL EQUIVALENTS. A GLANCE AT FRANCE, QUÉBEC, LOUISIANA AND THE UNITED STATES COMMON LAW.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă