Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2013  
         
         
   
1.  LE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES LICOLAR.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.


2.  PROBLEME REFERITOARE LA CORESPONDENŢA MORFOLOGIE – SINTAXĂ / QUESTIONS SUR LA CORRESPONDANCE MORPHOLOGIE – SYNTAXE.
          Autori: .


3.  SUBORDONAREA ÎN LIMBAJUL FRANCEZ AL SEMNELOR / LA SUBORDINATION DANS LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE.
          Autori: .


4.  DEQUEÍSMO SAU SUBORDONAREA ÎN CAUZĂ: ANALIZA UNEI STRUCTURI / LE (DE)QUEÍSMO OU LA SUBORDINATION EN QUESTION: ANALYSE D’UNE CONSTRUCTION.
          Autori: STÉPHANE PAGÈS.


5.  INCORPORAREA CONSTRUŢIILOR CONCESIVE DE TIP ‘ALORS QUE’ / SUR CERTAINS « EFFETS D’ENCHÂSSEMENT » DES CONSTRUCTIONS EN ALORS QUE.
          Autori: .


6.  REALIZĂRILE MICRO ŞI MACROSINTACTICE ALE CONSTRUCŢIILOR REPER (CR) DE TIPUL TELEMENT, TANT ŞI SI / DES RÉALISATIONS MICRO ET MACROSYNTAXIQUES DES CONSTRUCTIONS REPÈRES (CR)DE TELLEMENT, TANT ET SI.
          Autori: .


7.  UN SUBTIP AL STRUCTURII CLIVATE: STRUCTURA ‘ET C’EST POUR ÇA QUE’ ŞI ALTE EXEMPLE / UN SOUS-TYPE DE LA CONSTRUCTION CLIVÉE EN « C’EST…QU » : LA STRUCTURE D’ENCHAÎNEMENT : « ET C’EST POUR ÇA QUE » … ET D’AUTRES EXEMPLES.
          Autori: .


8.  DESPRE RELAŢIA DINTRE SINTAXĂ ŞI DISCURS: ‘DISPOZITIVE’ MICROSINTACTICE ŞI MACROSINTACTICE / SUR LES RELATIONS ENTRE SYNTAXE ET DISCOURS : DISPOSITIFS DE LA RECTION ET DISPOSITIFS MACROSYNTAXIQUES.
          Autori: .


9.  SUBORDONAREA PERMISIVĂ: O OPŢIUNE GRAMATICALĂ A LIMBILOR SPECIFICE / PERMISSIVE SUBORDINATION: A LANGUAGE-PARTICULAR GRAMMATICAL OPTION.
          Autori: .


10.  SUBORDONATELE AŞA-ZIS INTEROGATIVE DREPT COMPLEMENTE DE DEPENDENŢĂ / LES SUBORDONNÉES DITES INTERROGATIVES COMME COMPLÉMENTS DE DÉPENDANCE.
          Autori: .


11.  PARATAXĂ ŞI RECŢIUNE ÎN STRUCTURA PROZODICĂ / PARATAXE ET RECTION DANS LA STRUCTURE PROSODIQUE.
          Autori: .


12.  PARATAXĂ ŞI GREFĂ ÎN DIALOGUL ORAL FRANCEZ. PREAMBUL – REMA. INTONAŢIE, PRIVIRE ŞI GESTICĂ / PARATAXE ET GREFFE DANS LE DIALOGUE ORAL EN FRANÇAIS. PRÉAMBULE – RHÈME. INTONATION, REGARD ET GESTE.
          Autori: .


13.  “CÂND E RÂNDUL ALTCUIVA SĂ SUBORDONEZE” / CUANDO ES EL OTRO EL QUE SUBORDINA.
          Autori: .


14.  MOD ŞI TIMP ÎN SUBORDONATELE COMPLETIVE, ABORDARE COMPARATIVĂ FRANCEZĂ-ITALIANĂ. CAZUL UNOR VERBE DE OPINIE PRECUM CROIRE/CREDERE, ESPÉRER/SPERARE, PENSER/PENSARE / MODE ET TEMPS DANS LES SUBORDONNÉES COMPLÉTIVES, ÉTUDE COMPARATIVE FRANÇAIS-ITALIEN, LE CAS DES VERBES D’OPINION TELS QUE « CROIRE »/CREDERE, « ESPÉRER »/SPERARE, « PENSER »/PENSARE.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


15.  CONCESIVUL ALORS QUE ŞI TRADUCEREA ACESTUIA ÎN ITALIANĂ: OBSERVAŢII TEORETICE, EMPIRICE ŞI CONTRASTIVE / ALORS QUE EN EMPLOI CONCESSIF ET SA TRADUCTION EN ITALIEN : REMARQUES THÉORIQUES, EMPIRIQUES ET CONTRASTIVES.
          Autori: .


16.  SUBORDONARE ŞI PRODUCTIVITATE MODALĂ A CONDIŢIONALULUI ÎN SPANIOLĂ ŞI FRANCEZĂ / SUBORDINATION ET PRODUCTIVITÉ MODALISANTE DU CONDITIONNEL EN ESPAGNOL ET EN FRANÇAIS.
          Autori: .


17.  PARATAXĂ, HIPOTAXĂ ŞI MECANISME INTERPRETATIVE ÎN TRADUCEREA ÎN ITALIANĂ A ROMANULUI « TROP DE CHANCE » / PARATAXE, HYPOTAXE ET MÉCANISMES INTERPRÉTATIFS DANS LA TRADUCTION ITALIENNE DE TROP DE CHANCE.
          Autori: .


18.  PARTICULELE DE SUBORDONARE ÎN LIMBILE ROMANICE: IMPLICAŢIILE LOR ÎN PREZENŢA SAU ÎN ABSENŢA UNEI CONCORDANŢE A TIMPULUI VERBAL / LES PARTICULES DE SUBORDINATION DANS LES LANGUES ROMANES : LEUR IMPLICATION DANS LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE D’UNE “CONCORDANCE” DES TEMPS.
          Autori: ALVARO ROCCHETTI.


19.  CU PRIVIRE LA SUBORDONARE ÎN BEARNEZĂ / DE LA SUBORDINATION EN BÉARNAIS.
          Autori: .


20.  À PROPOS DE MODUS ET DICTUM EN IRLANDAIS.
          Autori: .


21.  LIMBA FRANCEZĂ MANIFESTĂ O TENDINŢĂ SPRE SUBORDONARE? OBSERVAŢII PE BAZA TRADUCERII ÎN FRANCEZĂ A UNOR TEXTE LITERARE BULGARE / LE FRANÇAIS MANIFESTE-T-IL UNE TENDANCE À LA SUBORDINATION ? OBSERVATIONS À PARTIR DE TRADUCTIONS EN FRANÇAIS DE TEXTES LITTÉRAIRES BULGARES.
          Autori: .


22.  INFINITIVUL ŞI CONJUNCTIVUL ÎN FRANCEZĂ ŞI ROMÂNĂ: ÎNTRE CONSTRÂNGERILE SISTEMICE ŞI LIBERTATEA DE ALEGERE / INFINITIF ET SUBJONCTIF EN FRANÇAIS ET EN ROUMAIN: ENTRE LES CONTRAINTES DU SYSTÈME DE LA LANGUE ET LA LIBERTÉ DU CHOIX.
          Autori: .


23.  CONCEPTUL DE FOLCLOR – O REEVALUARE SISTEMICĂ / THE CONCEPT OF FOLKLORE – A SYSTEMIC REASSESSMENT.
          Autori: .


24.  RECENZIE - ISABELLE CHARLEUX (EDITOR), GRÉGORY DELAPLACE (EDITOR), ROBERTE HAMAYON (EDITOR), SCOTT PEARCE (EDITOR), REPRESENTING POWER IN MODERN INNER ASIA: CONVENTIONS, ALTERNATIVES AND OPPOSITIONS, CENTER FOR EAST ASIAN STUDIES, WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY, 516 HIGH STREET, BELLINGHAM, WA, USA, 2010, PAPERBACK, VOLUME 31, 357 P.
          Autori: ANDREEA HELLER-IVANCENKO.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă