Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  NOPȚILE SCENEI / LES NUITS DE LA SCÈNE .
          Autori: GEORGES BANU.


2.  LUMEA TEATRULUI PE TIMP DE NOAPTE, ÎNTRE DISCURSURI POLITICE ȘI CONFIDENȚE ALE ARTIȘTILOR / LE MONDE CLOS DU THÉÂTRE LA NUIT, ENTRE DISCOURS POLITIQUES ET CONFIDENCES D’ARTISTES.
          Autori: VÉRONIQUE PERRUCHON.


3.  JOCURILE IUBIRII ȘI ALE NOPȚII IN CATEVA PIESE DE TEATRU FRANCEZ DE SECOL XVII / LES JEUX DE L’AMOUR ET DE LA NUIT DANS QUELQUES PIÈCES DE THÉÂTRE DU XVIIÈME SIÈCLE FRANÇAIS.
          Autori: ANISSA JAZIRI.


4.  TEATRUL NOCTURN A LUI BAUDELAIRE: VISE, OBSESII, PROIECTE / LE THÉÂTRE NOCTURNE DE BAUDELAIRE : RÊVES, OBSESSIONS, PROJETS.
          Autori: IOAN POP-CURŞEU.


5.  SUB SEMNUL AMBIVALENȚEI: NOAPTEA ÎN TEATRUL LUI JEAN GIRAUDOUX / SOUS LE SIGNE DE L’AMBIVALENCE : LA NUIT DANS LE THÉÂTRE DE JEAN GIRAUDOUX.
          Autori: FRANÇOISE BOMBARD.


6.  NOAPTE ȘI SUSPANS ÎN TEATRUL LUI JON FOSSE / NUIT ET SUSPENSE DANS LE THÉÂTRE DE JON FOSSE.
          Autori: DARIA IOAN.


7.  PĂRȚILE OBSCURE ALE UNEI INTIMITĂȚI ANGOASANTE: ARTHUR ADAMOV / LES CÔTÉS OBSCURS D’UNE INTIMITÉ ANGOISSÉE : ARTHUR ADAMOV.
          Autori: ȘTEFANA POP-CURȘEU.


8.  SUPRAREALISM ÎN TEATRUL LUI GELLU NAUM / SURREALISM IN THE THEATRE OF GELLU NAUM.
          Autori: ION POP.


9.  DE LA «BELLES DE JAZZ» LA O FEMINIZARE A TEATRULUI? / DES BELLES DE JAZZ À UNE FÉMINISATION DU THÉÂTRE ?.
          Autori: FANNY LE GUEN.


10.  TEATRUL ȘI NOAPTEA… DIALOG CU JEAN-JACQUES LEMETRE / CREATION, INTERVIEWS, MISCELLANEA - LE THÉÂTRE ET LA NUIT… DIALOGUE AVEC JEAN-JACQUES LEMÊTRE.
          Autori: ȘTEFANA POP-CURȘEU.


11.  A FI ÎNTOTDEAUNA «DINCOLO DE...»: HISTRIONUL, DUBLUL, TRANSA ȘI VISUL / ÊTRE TOUJOURS « AU-DELÀ DE… » : L’HISTRION, LE DOUBLE, LA TRANSE ET LE RÊVE.
          Autori: MIHAI MĂNIUŢIU.


12.  CRONICĂ DE SPECTACOL, FILM ȘI CARTE - SO COOL SHAKESPEARE: JOCURI ȘI FRICI ÎN NOAPTEA LUI RADU AFRIM / PERFORMANCE, FILM AND BOOK REVIEWS - SO COOL SHAKESPEARE : JEUX ET EFFROIS DANS LA NUIT DE RADU AFRIM.
          Autori: DANA MONAH.


13.  CRONICĂ DE SPECTACOL, FILM ȘI CARTE - « PRIMUL FILM HORROR ROMÂNESC » SAU FARMECELE NOPȚII / PERFORMANCE, FILM AND BOOK REVIEWS - « LE PREMIER FILM D’HORREUR ROUMAIN » OU LES CHARMES DU NOCTURNE.
          Autori: IOAN POP-CURŞEU.


14.  CRONICĂ DE SPECTACOL, FILM ȘI CARTE - TEATRE IN UTOPIE, SALINA REGALA, ARC-ET-SENANS / PERFORMANCE, FILM AND BOOK REVIEWS - THÉÂTRES EN UTOPIE, SALINE ROYALE, ARC-ET-SENANS.
          Autori: CRISTIAN RUSU.


15.  CRONICĂ DE SPECTACOL, FILM ȘI CARTE - ÎNTALNIRILE INTERNAȚIONALE DE LA CLUJ: UN OMAGIU LUI GEORGE BANU / PERFORMANCE, FILM AND BOOK REVIEWS - LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE CLUJ : UN HOMMAGE À GEORGES BANU.
          Autori: ELEONORA BALEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă