Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  TESTAREA UNUI PROGRAM DE TIP MINDFULNESS LA NIVELUL UNUI GRUP DE COPII ȘCOLARI DIN ROMÂNIA: EFECTE ASUPRA INTERNALIZĂRII, EXTERNALIZĂRII ȘI PROBLEMELOR RELAȚIONATE CU ATENȚIA / TESTING A MINDFULNESS-BASED PROGRAM ON A NON-CLINICAL SAMPLE OF ROMANIAN CHILDREN: THE EFFECTS ON THE LEVELS OF INTERNALIZING, EXTERNALIZING AND ATTENTION-RELATED PROBLEMS.
          Autori: .


2.  INTERVENȚIE PSIHOPEDAGOGICĂ STRUCTURATĂ PE COMPONENTE SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR DE CITIT ȘI SCRIS / PSYCHO-PEDAGOGICAL INTERVENTION STRUCTURED ON COMPONENTS SPECIFIC TO READING AND WRITING ACTIVITIES.
          Autori: .


3.  DEZVOLTAREA STRATEGIILOR EXPLORATORII ȘI UTILIZAREA RESURSELOR TACTILE ÎN ALFABETIZAREA TIMPURIE LA COPIII CU DEFICIENȚE DE VEDERE / DEVELOPMENT OF TACTILE STRATEGIES AND USE OF TACTILE RESOURCES IN EMERGENT LITERACY AT CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT.
          Autori: ANDREA HATHAZI.


4.  RELAŢIA DINTRE NIVELUL DE DEZVOLTARE AL ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE ŞI MANIFESTAREA COMPORTAMENTULUI PROVOCATOR ÎN CAZUL PERSOANELOR CU TSA / THE RELATION BETWEEN THE DEVELOPMENTAL LEVEL OF COMMUNICATION SKILLS AND THE DISPLAY OF CHALLENGING BEHAVIORS IN CHILDREN WITH ASD.
          Autori: .


5.  CORECTITUDINEA SCRIERII ÎN LIMBILE CU ORTOGRAFII TRANSPARENTE: CÂND ÎNCEP COPIII ROMÂNI SĂ SCRIE CORECT? / WRITING PROFICIENCY IN TRANSPARENT ORTHOGRAPHIES: WHEN DO ROMANIAN CHILDREN START TO SPELL CORRECTLY?.
          Autori: .


6.  INFLUENȚA EDUCAȚIEI PENTRU CARIERĂ ASUPRA SUCCESULUI PROFESIONAL / THE INFLUENCE OF CAREER EDUCATION ON PROFESSIONAL SUCCESS.
          Autori: .


7.  POLITICI ȘI STRATEGII ACADEMICE DE SPRIJIN A STUDENȚILOR TALENTAȚI ÎN DOMENII TEHNICE / ACADEMIC POLICIES AND STRATEGIES TO SUPPORT STUDENTS WITH TALENT IN TECHICAL DOMAINS.
          Autori: .


8.  PERSPECTIVE PEDAGOGICE TRADIȚIONALE ȘI MODERNE ÎN PRESA MUREȘANĂ A SECOLULUI XX / MODERN AND TRADITIONAL PEDAGOGICAL PERSPECTIVES IN THE MUREŞ PRESS OF THE XXTH CENTURY.
          Autori: .


9.  EDUCAȚIA MULTI ȘI INTERCULTURALĂ – DIMENSIUNI ALE EDUCAȚIEI CONTEMPORANE / MULTI- AND INTERCULTURAL EDUCATION- DIMENSIONS OF CONTEMPORARY EDUCATION.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă