Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2013  
         
         
   
1.  ETERNIZAREA VOINŢEI LUI DE CUIUS PRIN INTERMEDIUL SUBSTITUŢIILOR FIDEICOMISARE.
          Autori: .


2.  MIETMAULE SAU "GÂNDIREA CA UN AVOCAT" / MIETMAULE OR `THINKING LIKE A LAWYER` .
          Autori: .


3.  RĂSPUNDEREA STATULUI PENTRU ACTELE ORGANELOR DE STAT ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL / STATE RESPONSIBILITY FOR THE CONDUCT OF STATE ORGANS IN INTERNATIONAL LAW.
          Autori: .


4.  REFUZUL DE A TRATA CU ANUMIŢI FURNIZORI SAU BENEFICIARI – MODALITATE A ABUZULUI DE POZIŢIE DOMINANTĂ ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR / THE REFUSAL TO DEAL WITH CERTAIN SUPPLIERS OR BENEFICIARIES – A TYPE OF DOMINANT POSITION ABUSE IN THE ACTIVITY OF UNDERTAKINGS.
          Autori: .


5.  UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA SANCŢIUNEA NULITĂŢII ŞI LA NOŢIUNEA DE CLAUZĂ NESCRISĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL / ON THE NULLITY OF CONTRACT AND THE NOTION OF UNWRITTEN CLAUSE UNDER THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE.
          Autori: ŞERBAN DIACONESCU.


6.  CONSIDERAŢII REFERITOARE LA STABILIREA LOCUINŢEI COPILULUI / CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’HABITATION DE L’ENFANT.
          Autori: .


7.  CULPA – COMUTATOR AL SARCINII RISCURILOR / LA FAUTE – COMMUTATEUR DE LA CHARGE DES RISQUES.
          Autori: .


8.  CONSIDERAŢII PRIVIND DIVORŢUL CONSENSUAL PE CALE NOTARIALĂ / DES CONSIDERATIONS CONCERNANT LE DIVORCE AMIABLE PAR VOIE NOTARIALE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă