Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2013  
         
         
   
1.  NARAŢIUNEA SPAŢIULUI MENTAL CA AVATAR AL TIMPULUI ŞI AL TRECUTULUI ÎN OPERA LUI DORIS LESSING, MEMORIILE UNEI SUPRAVIEŢUITOARE / THE STORY OF THE MIND AS THE AVATAR OF TIME AND THE PAST IN DORIS LESSING’S THE MEMOIRS OF A SURVIVOR.
          Autori: .


2.  ARTA LAUREI CERETA PRIVIND PARADIGMATA SI STILUL ERISTIC / LAURA CERETA’S ART OF PARADEIGMATA AND ERISTIC STYLE.
          Autori: .


3.  SCRIITURA FEMININĂ ÎN ESEURILE FEMINISTE ALE ISIDOREI SEKULIĆ / WOMEN’S WRITING IN ISIDORA SEKULIĆ’S FEMINIST ESSAYS.
          Autori: .


4.  EXISTĂ VREO FEMEIE ÎN ACEST TEXT? FANTOMA HANULUI LUI MÂNJOALĂ / IS THERE A WOMAN IN THE TEXT? THE GHOST OF MÂNJOALĂ’S INN.
          Autori: .


5.  DIALOGISM CULTURAL ŞI PERSPECTIVA EXCLUSULUI-INCLUS ÎN VOLUMUL „UN COPIL ÎN LAGĂR” DE TAKASHIMA SHIZUE / CULTURAL DIALOGISM AND THE OUTSIDER-WITHIN IN TAKASHIMA SHIZUE’S A CHILD IN PRISON CAMP.
          Autori: .


6.  „DULCEA PATRIE VECHE, DULCEA PATRIE NOUĂ: COMPARAŢILE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI GERMANIA LA KARIN GÜNDISCH” / „DIE LIEBE ALTE HEIMAT, DIE LIEBE NEUE HEIMAT“: RUMÄNIEN UND DEUTSCHLAND IM VERGLEICH BEI KARIN GÜNDISCH.
          Autori: .


7.  REFERINŢA PICTURALĂ ÎN JURNALELE SUEDEZE ALE GABRIELEI MELINESCU / ART REFERENCES IN GABRIELA MELINESCU’S SWEDISH DIARIES.
          Autori: .


8.  „PEISAJELE SEDUCŢIEI ÎN LOVE IN EXCESS ŞI FANTOMINA DE ELIZA HAYWOOD” / LANDSCAPES OF SEDUCTION IN ELIZA HAYWOOD’S LOVE IN EXCESS AND FANTOMINA.
          Autori: .


9.  IMAGINÂND IUBIREA CA SCRIITOARE / IMAGINING LOVE AS A WOMAN WRITER.
          Autori: .


10.  BURLACUL SENSIBIL ŞI TRIUNGHIUL INCESTULUI. GOUVERNAIL DIN “ATHÉNAÏSE” ŞI THE AWAKENING DE KATE CHOPIN / THE SENSITIVE BACHELOR AND THE TRIANGLE OF INCEST. GOUVERNAIL IN KATE CHOPIN’S “ATHÉNAÏSE” AND THE AWAKENING.
          Autori: .


11.  O ANTI-UTOPIE TOTALITARĂ / A TOTALITARIAN ANTI-UTOPIA.
          Autori: .


12.  ANGAJAREA POEZIEI? ORIZONTURI ROŞII. APARIŢIA IRONIEI ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ POSTBELICĂ / ENGAGER LA POÉSIE ? HORIZONS ROUGES. ESSORS DE L’IRONIE DANS LA POÉSIE ROUMAINE D’APRÈS-GUERRE.
          Autori: .


13.  CĂMIN ŞI EXIL ÎN ROMANUL THE FINAL PASSAGE DE CARYL PHILLIPS / HOME AND EXILE IN CARYL PHILLIPS’ THE FINAL PASSAGE.
          Autori: .


14.  POETICA CULTURALĂ A DORINŢEI SAU PRINCIPIUL FEMININ ÎN ROMANELE LUI AYI KWEI ARMAH / THE CULTURAL POETICS OF DESIRE OR THE FEMININE PRINCIPLE IN AYI KWEI ARMAH’S NOVELS.
          Autori: .


15.  POEZIA CARAIBIANĂ ÎN MAREA BRITANIE, SPAŢIU LITERAR DE SCHIMBARE CULTURALĂ / CARIBBEAN POETRY IN BRITAIN, A LITERARY SITE OF CULTURAL CHANGE.
          Autori: .


16.  TEORETIZÂND DESPRE BUBURUZE ŞI LITERATURA PENTRU COPII / THEORIZING ON LADYBIRDS AND CHILDREN’S LITERATURE.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


17.  BOVARISM ŞI CONSUMERISM ÎN „EPISODUL KUGELMASS” DE WOODY ALLEN / BOVARISM AND CONSUMERISM IN WOODY ALLEN’S “THE KUGELMASS EPISODE”.
          Autori: .


18.  CORPUL GESTANT ŞI CORPUL POLITIC: REPREZENTĂRI CULTURALE PE SCENA ELISABETANĂ ŞI IACOBINĂ / THE PREGNANT BODY AND THE BODY POLITIC: CULTURAL REPRESENTATIONS IN TUDOR AND STUART DRAMA.
          Autori: .


19.  1984 DE GEORGE ORWELL: PERICOLELE TOTALITARISMULUI / GEORGE ORWELL’S 1984: THE DANGERS OF TOTALITARIANISM.
          Autori: .


20.  RECENZIE - MIRCEA CRĂCIUN . A POETICS OF UTOPIA. CLUJ-NAPOCA: LIMES, 2011, 235 PP. / A POETICS OF UTOPIA. CLUJ-NAPOCA: LIMES, 2011, 235 PP.
          Autori: .


21.  RECENZIE - MIHAI MÂNDRA, STRATEGISTS OF ASSIMILATION, BUCUREŞTI: ACADEMIA ROMÂNĂ, FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ȘTIINŢĂ SI ARTA, "GEORGE CĂLINESCU" INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ, 2003. STANISLAV KOLAR, SEVEN RESPONSES TO THE HOLOCAUST IN AMERICAN FICTION, OSTRAVA: UNIVERSITATEA DIN OSTRAVA ŞI TILIA, 2004 / MIHAI MÂNDRA, STRATEGISTS OF ASSIMILATION, BUCHAREST: THE ROMANIAN ACADEMY, NATIONAL SCIENCE AND ART FOUNDATION, THE “GEORGE CALINESCU” LITERARY HISTORY AND THEORY INSTITUTE, 2003. STANISLAV KOLAR, SEVEN RESPONSES TO THE HOLOCAUST IN AMERICAN FICTION, OSTRAVA: UNIVERSITY OF OSTRAVA AND TILIA PUBLISHERS, 2004.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


22.  RECENZIE - KWESI KWAA PRAH (GUEST ED.), AFRICAN REALITIES OF LANGUAGE AND COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SETTINGS, NUMAR SPECIAL AL JOURNAL OF MULTICULTURAL DISCOURSES, ROUTLEGE, VOL. 5, NO. 2, IULIE 2010, 103 P. / AFRICAN REALITIES OF LANGUAGE AND COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SETTINGS, SPECIAL ISSUE OF JOURNAL OF MULTICULTURAL DISCOURSES, ROUTLEGE, VOL. 5, NO. 2, JULY 2010, 103 P.
          Autori: .


23.  RECENZIE - PIA BRÎNZEU, BODYSONG, TIMIŞOARA: FUNDAŢIA INTERART TRIADE ŞI EDITURA BRUMAR, 2010, 148 P. / BODYSONG, TIMIŞOARA: INTERART TRIAD FOUNDATION AND PUBLISHER BRUMAR, 2010, 148 P.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă