Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EPHEMERIDES - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  GENURI TV PROMOVATE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2011 - 2012 / TV GENRES BROADCASTED BY ROMANIAN TELEVISIONS IN 2011 AND 2012.
          Autori: .


2.  „URMA SĂ-L ARUNC”: ULYSSES ÎMPOTRIVA ZIARULUI / “I WAS JUST GOING TO THROW IT AWAY”: ULYSSES AS THE ANTI-NEWSPAPER.
          Autori: .


3.  BRANDING ȘI GÂNDIREA IRAȚIONALĂ. O ANALIZĂ SISTEMATICĂ A INTERACȚIUNILOR DINTRE SINE ȘI BRAND / BRANDING AND IRRATIONAL THINKING. A SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE SELF AND THE BRAND.
          Autori: .


4.  EFICIENȚA NORMELOR LEGALE ȘI ETICE ÎN PROTEJAREA IMAGINII DECEDATULUI ȘI A FAMILIEI SALE / THE EFFICIENCY OF LEGAL AND ETHICAL NORMS PROTECTING THE IMAGE OF A DECEASED AND ITS’ FAMILY.
          Autori: .


5.  CONSIDERAȚII REFERITOARE LA REÎNCRIMINAREA INFRACȚIUNILOR DE INSULTĂ ȘI CALOMNIE / CONSIDERATIONS ON THE RECENT ROMANIAN LEGAL DEVELOPMENTS RELATED TO CRIMINALIZATION OF DEFAMATIONCONSIDERATIONS ON THE RECENT ROMANIAN LEGAL DEVELOPMENTS RELATED TO CRIMINALIZATION OF DEFAMATION.
          Autori: .


6.  IOAN PETRU CULIANU ȘI JURNALISMUL CIVIC / IOAN PETRU CULIANU AND CIVIC JOURNALISM.
          Autori: ADRIANA DANA LISTES POP.


7.  NOI TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA CURRICULEI PROGRAMELOR DE JURNALISM. ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTERNAŢIONAL / NEW TRENDS IN JOURNALISM CURRICULUM DEVELOPMENT. ROMANIA WITHIN THE INTERNATIONAL CONTEXT.
          Autori: RADU MEZA.


8.  BIERCE, EMINESCU ŞI INVESTIGAŢIILE LOR PRIVIND AFACERILE CU CALEA FERATĂ / BIERCE, EMINESCU, AND THEIR INVESTIGATIONS OF THE RAILWAY BUSINESS.
          Autori: .


9.  COMUNICAREA ÎN ORGANIZAȚIILE CULTURALE / COMMUNICATION IN CULTURAL ORGANIZATIONS.
          Autori: .


10.  PROMINENȚA CRIZEI ÎN ȘTIRILE DIN ROMÂNIA / THE SALIENCE OF CRISIS IN ROMANIAN NEWS MEDIA.
          Autori: HANNA ORSOLYA VINCZE.


11.  LIMBAJUL POLITIC CA MANIFESTARE POLITICĂ / POLITICAL LANGUAGE AS POLITICAL MANIFESTATION.
          Autori: OCTAVIA RALUCA ZGLOBIU.


12.  RECENZIE: LUCIAN BLAGA: IMAGINE ȘI CUVÂNT (LUCIAN BLAGA: IMAGE AND WORD), EIKON PUBLISHING, CLUJ-NAPOCA, 2013, PROJECT COORDINATOR: ELENA ABRUDAN.
          Autori: .


13.  RECENZIE: CONVERGENCE CULTURE: WHERE OLD AND NEW MEDIA COLLIDE .
          Autori: ADRIANA DANA LISTES POP.


14.  RECENZIE: FROM ECONOMICS AND MASS-MEDIA TO MASS-MEDIA ECONOMICS.
          Autori: VIOREL NISTOR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă