Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  CUVÂNT ÎNAINTE PENTRU NUMĂRUL TEMATIC NAŢIONALISM ŞI IDENTITATE DIN PERSPECTIVE CROS-NAŢIONALE / GUEST EDITORS’ FOREWORD FOR THE SPECIAL ISSUE ON “NATIONALISM AND IDENTITY IN CROSS-NATIONAL PERSPECTIVE” .
          Autori: .


2.  MINORITATE NAŢIONALĂ ŞI ACCEPTAREA DREPTURILOR MINORITARE DE CĂTRE MAJORITARI: CAZUL SLOVENILOR DIN ITALIA / NATIONAL MINORITY AND ACCEPTANCE OF MINORITY RIGHT BY THE MAJORITY: THE CASE OF SLOVENIANS IN ITALY.
          Autori: .


3.  IDENTITATE ŞI LOC ÎN EXILUL PRELUNGIT: CAZUL PALESTINIENILOR DINTR-UN CENTRU DE PRIMIRE A REFUGIAŢILOR / IDENTITY AND PLACE IN EXTENDED EXILE: THE CASE OF A PALESTINIAN REFUGEE CITY-CAMP.
          Autori: .


4.  IMIGRAŢIA MUSULMANĂ ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA REDEFINIRII IDENTITĂŢII NAŢIONALE ÎN GERMANIA / MUSLIM IMMIGRATION AND ITS INFLUENCE ON THE REDEFINITION OF NATIONHOOD IN GERMANY .
          Autori: .


5.  ATITUDINI DE ELITĂ, NAŢIONALISM DE MASĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ: O ABORDARE MULTI-NIVEL / ELITE ATTITUDES, MASS NATIONALISM AND EUROPEAN INTEGRATION: A MULTI-LEVEL APPROACH .
          Autori: .


6.  INFLUENŢA NAŢIONALISMULUI ŞI A IDENTITĂŢII NAŢIONALE ASUPRA BUNĂSTĂRII TINERILOR BULGARI ŞI ROMÂNI / THE INFLUENCE OF NATIONALISM AND NATIONAL IDENTITY ON WELL-BEING OF BULGARIAN AND ROMANIAN YOUTH .
          Autori: .


7.  ATITUDINI NAŢIONALE ÎN RÂNDUL ETNICILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA, SLOVACIA, SERBIA ŞI UCRAINA. O ABORDARE COMPARATIVĂ / NATIONAL ATTITUDES OF ETHNIC HUNGARIANS FROM ROMANIA, SLOVAKIA, SERBIA, AND UKRAINE. A COMPARATIVE PERSPECTIVE .
          Autori: .


8.  SFÂRŞITUL ISTORIEI? DEMOCRAŢIE, CAPITALISM, NAŢIONALISM, RELIGIE, RĂZBOI ŞI PLICTISEALĂ DUPĂ 1989 / DID HISTORY END? DEMOCRACY, CAPITALISM, NATIONALISM, RELIGION, WAR, AND BOREDOM SINCE 1989 .
          Autori: .


9.  IMPORTANŢA CONTEXTULUI: UNITĂŢI MULTIPLE DE ANALIZĂ ÎN CERCETAREA CROS-NAŢIONALĂ / THE IMPORTANCE OF CONTEXTS: MULTIPLE UNITS OF ANALYSIS IN CROSS-NATIONAL RESEARCH .
          Autori: .


10.  PROVOCĂRI ŞI DIRECŢII DE CERCETARE VIITOARE DESPRE IDENTITATE NAŢIONALĂ ŞI CETĂŢENIE: CONSIDERAŢII METODOLOGICE / CHALLENGES AND DIRECTIONS FOR FUTURE SCHOLARSHIP ON NATIONAL IDENTITY AND CITIZENSHIP: METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS.
          Autori: .


11.  SONDAJE FLEXIBILE. O APLICARE APROAPE-DE-TEREN A COLECTĂRII DATELOR DE SONDAJ / FLEXIBLE SURVEYS. A FIELD-NEAR APPLICATION OF SURVEY DATA COLLECTION .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă