Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  RECITINDU-L PE POE (1809-1849) DUPĂ LECTURA LUI PEIRCE (1839-1914) / RELIRE POE (1809-1849) APRÈS LECTURE DE PEIRCE (1839-1914).
          Autori: EVELINE PINTO.


2.  DE LA ANTEPREDICATIVUL HUSSERLIAN LA PROTO-ONTICUL GARELLIAN ȘI LA LICĂRIREA FENOMENOLOGICĂ RICHIRIANĂ - PENTRU O FENOMENOLOGIE NON-SIMBOLICĂ / DE L’ANTÉPRÉDICATIF HUSSERLIEN AU PROTO-ONTIQUE GARELLIEN ET AU CLIGNOTEMENT RICHIRIEN – POUR UNE PHÉNOMÉNOLOGIE NON-SYMBOLIQUE.
          Autori: .


3.  CÂTEVA CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA PROBLEMA CONSTITUIRII IMAGINII ÎN FENOMENOLOGIA HUSSERLIANĂ / QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE PROBLÈME DE LA CONSTITUTION DE L’IMAGE DANS LA PHÉNOMÉNOLOGIE HUSSERLIENNE.
          Autori: .


4.  PHRONESIS ÎNTRE ETICĂ ŞI ONTOLOGIE / PHRONESIS BETWEEN ETHICS AND ONTOLOGY.
          Autori: .


5.  BERKELEY ŞI IDEALISMUL GERMAN / BERKELEY AND GERMAN IDEALISM.
          Autori: .


6.  NOTE ASUPRA ONTOLOGIEI LUI EUDORUS (ALEXANDRU DIN APHRODISIA, ÎN META., 59,1-8 = FR 3;.... SIMPLICIUS, ÎN PH., 181,17-30 = FR. 4-5 (MAZZARELLI) / NOTES ON EUDORUS’ ONTOLOGY (ALEXANDER OF APHRODISIAS, IN META., 59,1-8 = FR. 3; SIMPLICIUS, IN PH., 181,17-30 = FR. 4-5 (MAZZARELLI).
          Autori: .


7.  STRUCTURALISMUL ȘI SEMIOTICA ÎN ABORDAREA CONCEPŢIEI REPREZENTAŢIONALE A COMUNICĂRII / STRUCTURALISM AND SEMIOTICS IN THE REPRESENTATIONAL OR LINEAR APPROACH TO COMMUNICATION.
          Autori: .


8.  PĂRŢI ALE CORPULUI POT FI CONSIDERATE BUNURI? ASPECTE BIOETICE, ANTROPOLOGICE ȘI METAFIZICE/ COULD BODY PARTS BE CONSIDERED PROPERTY? BIOETHICAL, ANTHROPOLOGICAL AND METAPHYSICAL ISSUES.
          Autori: .


9.  JUSTIŢIA GLOBALĂ: CE SE ŞTIE, CE ESTE ASUMAT ŞI CE ESTE PROMIS? / GLOBAL INJUSTICE: WHAT IS KNOWN, WHAT IS ASSUMED AND WHAT IS PROMISED?.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă