Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3-4 din 2012  
         
         
   
1.  IDEALISMUL „VIZUAL”. MEISTER ECKHART ŞI GEORGE BERKELEY / L’IDÉALISME « VISUEL ». MAÎTRE ECKHART ET GEORGE BERKELEY.
          Autori: DANIEL FĂRCAŞ.


2.  ΚΑΤΆ ἈΦΑÍΡΕΣΙΝ: TEOLOGIA NEGAŢIEI ABSTRACTIVE LA ALBINUS.
          Autori: .


3.  PATTERN-URI ALE COPING-ULUI RELIGIOS ÎN SPIRITUALITATEA RĂSĂRITEANĂ / PATTERNS OF THE RELIGIOUS COPING IN EASTERN ORTHODOX SPIRITUALITY.
          Autori: .


4.  GRAVURILE STRASTNICULUI DE LA BUDA DIN 1816.
          Autori: .


5.  SĂRĂCIE LEXICALĂ SAU POLISEMIE? OBSERVAŢII ASUPRA TERMINOLOGIEI RELIGIOASE ÎN TRADUCERILE ROMÂNEŞTI DIN TOMA DE AQUINO / LEXICAL POVERTY OR POLYSEMY? REMARKS OVER RELIGIOUS TERMINOLOGY IN THOMAS AQUINAS’ ROMANIAN TRANSLATIONS.
          Autori: WILHELM TAUWINKL.


6.  LEGALIZAREA BISERICII GRECO-CATOLICE DIN CEHOSLOVACIA ÎN 1968 / LEGALIZATION OF GREEK CATHOLIC CHURCH IN CZECHOSLOVAKIA IN 1968 .
          Autori: .


7.  BISERICA GRECO-CATOLICĂ ROMÂNĂ (1989-2003) / L’ÉGLISE GRECO-CATHOLIQUE ROUMAINE (1989-2003).
          Autori: GEORGE CIPĂIANU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă