Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA POLITICA - Ediţia nr.1 din 1997-1998  
         
         
   
1.  BOGĂŢIA - UN IDEAL AL LUMII MODERNE / WEALTH - AN IDEAL OF THE MODERN WORLD.
          Autori: VASILE BOARI.


2.  POLITICA SOCIALĂ ÎN STATELE UNITE: EVOLUȚII MAJORE ȘI ASPECTE CONTROVERSATE / SOCIAL POLICY IN THE UNITED STATES: MAJOR DEVELOPMENTS AND CONTROVERSIAL ISSUES.
          Autori: DAVID C. RINGSMUTH, LILIANA MIHUŢ.


3.  SONDAJE DE OPINIE TELEFONICE ÎN PREDICŢIA ELECTORALĂ.
          Autori: GABRIEL BĂDESCU.


4.  SEPARAŢIA PUTERILOR ÎN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL RUS.
          Autori: EMIL BOC.


5.  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ.
          Autori: SORIN DAN ŞANDOR.


6.  MODELE SOCIETALE ŞI ACŢIUNE POLITICĂ ÎN TRANSILVANIA 1992 - 1996.
          Autori: CĂLIN HINTEA.


7.  VULNERABILITATE ŞI AMENINŢARE ÎN PROBLEMA SECURITĂŢII NAŢIONALE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XX.
          Autori: CHRISTIAN-RADU CHEREJI.


8.  RECONSTRUIREA IDEOLOGIILOR POLITICE ÎN SOCIETATEA POSTCOMUNISTĂ - O ABORDARE SOCIAL-COGNITIVĂ.
          Autori: MIRELA NEMEŞ.


9.  MASS-MEDIA ŞI OPINIA PUBLICĂ ÎN CAMPANIA ROMÂNIEI PENTRU INTEGRAREA ÎN NATO.
          Autori: OLIVIA TODEREAN.


10.  GUVERNUL ROMÂNIEI.
          Autori: EMIL BOC.


11.  ASUPRA UNOR METODE DE SELECŢIE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR.
          Autori: GABRIEL BĂDESCU.


12.  PERCEPŢIA EFICACITĂŢII ECONOMICE ŞI POLITICE A GUVERNANŢILOR ÎN ROMÂNIA ANIILOR ‘90.
          Autori: COSMIN MARIAN.


13.  DESPRE SPECIFICUL NAŢIONALISMULUI POSTCOMUNIST.
          Autori: ILEANA PETRAŞ-VOICU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă