Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  ÎNVĂŢAREA MIXTĂ ŞI INTEGRAREA TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR: ARGUMENTE ÎN FAVOAREA UTILIZĂRII LOR LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI / BLENDED LEARNING AND ICT INTEGRATION IN HIGHER EDUCATION: THE CASE FOR BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY.
          Autori: CRISTINA FELEA.


2.  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE ŞI UTILIZARE A LIMBII ÎN ENGLEZA PENTRU LIMBAJE SPECIALIZATE (ELS) / LANGUAGE LEARNING AND USING STRATEGIES IN ESP.
          Autori: .


3.  ESAP ŞI COMUNICAREA INTERCULTURALĂ / ESAP AND INTERCULTURAL COMMUNICATION.
          Autori: .


4.  LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ARTĂ: LIMBAJUL INTERPRETĂRII ARTEI / ENGLISH FOR ART PURPOSES: INTERPRETING ART.
          Autori: ANDA-ELENA CREŢIU.


5.  COLOCAŢIILE ÎN TEXTELE ŞTIINŢIFICE ŞI JURIDICE. ASPECTE DIDACTICE / COLLOCATIONS IN SCIENTIFIC AND LEGAL TEXTS – TEACHING ASPECTS.
          Autori: .


6.  DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI A COMPETENŢEI LINGVISTICE A STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE CU AJUTORUL METODEI PW / THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE ACQUISITION AND SKILLS IN GEOGRAPHY STUDENTS BY PROJECT WORK.
          Autori: .


7.  EVALUAREA PRIN PROIECT ÎN CAZUL ENGLEZEI PENTRU SCOPURI JURIDICE / EVALUATION & ASSESSMENT BY PROJECT WORK WITH ENGLISH FOR LEGAL PURPOSES.
          Autori: .


8.  ÎNVĂŢAREA ŞI PREDAREA LIMBII NORVEGIENE PENTRU SCOPURI ACADEMICE / THE LEARNING AND TEACHING OF NORWEGIAN FOR ACADEMIC PURPOSES.
          Autori: .


9.  A UTILIZA ADECVAT SAU IMPROPRIU COMUNITATEA DE STUDIU ONLINE. PROFESORUL CA MODERATOR / THE USE AND MISUSE OF THE ONLINE LEARNING COMMUNITY. THE TEACHER AS MODERATOR.
          Autori: .


10.  ELABORAREA UNUI CURS DE LIMBA ENGLEZĂ SPECIALIZATĂ PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE / DESIGNING AN ESP COURSE FOR THEOLOGY STUDENTS.
          Autori: MARIA ŞTEFĂNESCU.


11.  NIVELURILE LOGICE DE CULTURĂ ÎN PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ. O ABORDARE DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII ÎN AFACERI / THE NLP LOGICAL LEVELS OF CULTURE: A BUSINESS PERSPECTIVE.
          Autori: .


12.  „NICIUN OM NU ESTE SOLITAR” - EXPERIENŢA PROFESIEI DE TRADUCĂTOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DE COMISIA EUROPEANĂ / “NO MAN IS AN ISLAND”—WORKING AS A TRANSLATOR IN EU-FUNDED PROJECTS.
          Autori: .


13.  LIMBĂ ŞI IDENTITATE ÎN NORVEGIA / LANGUAGE AND IDENTITY IN NORWAY.
          Autori: .


14.  STRATEGII ÎN TRADUCEREA PLIANTELOR CU INFORMAŢII / STRATEGIES IN TRANSLATING INFORMATION LEAFLETS.
          Autori: .


15.  TRADUCEREA LIBERĂ DE POEZIE. TREI VARIANTE DE TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ / DAS GEDICHTÜBERSETZEN ALS FREIE ÜBERSETZUNGSART. DREI ÜBERSETZUNGSVARIANTEN INS RUMÄNISCHE.
          Autori: DANIELA VLADU.


16.  METAFORA ÎN ACTIVITATEA DE VORBIRE / LA MÉTAPHORE DANS L’ACTIVITÉ DE PARLER.
          Autori: .


17.  DIALOGUL INTERCULTURAL ÎN OPERA LITERARĂ A POETEI ASTRID HJERTENÆS ANDERSEN / THE INTERCULTURAL DIALOGUE IN ASTRID HJERTENÆS ANDERSEN’S LITERARY WORK.
          Autori: .


18.  IDENTITĂŢI DEZVĂLUITE: CONSTRUCŢIA EULUI IN ROMANUL AUREI IMBARUS, “OUT OF THE TRANSYLVANIA NIGHT” / IDENTITIES UNCOVERED: THE CONSTRUCTION OF THE SELF IN AURA IMBARUS’ OUT OF THE TRANSYLVANIA NIGHT.
          Autori: .


19.  CONCEPEREA «ROMANULUI PUZZLE» ŞI CĂUTAREA IDENTITĂŢII LA J.M.G. LE CLÉZIO ŞI GÖRAN TUNSTRÖM / LA CONSTRUCTION DU « ROMAN PUZZLE » ET LA QUÊTE IDENTITAIRE CHEZ J.M.G. LE CLÉZIO ET GÖRAN TUNSTRÖM.
          Autori: .


20.  CONSTRUCŢIA SOCIALĂ A CORPULUI FEMEII LA JACQUELINE HARPMAN / CONSTRUCTION SOCIALE DU CORPS FÉMININ CHEZ JACQUELINE HARPMAN .
          Autori: VLAD-GEORGIAN MEZEI.


21.  CATEDRALA GOTICĂ ŞI REPREZENTĂRILE EI ÎN TEORIA ŞTIINŢIFICĂ ŞI ÎN LITERATURĂ: DIFERENŢE DE PERCEPŢIE ŞI DE PERSPECTIVE / THE GOTHIC CATHEDRAL AS REPRESENTED BY SCIENTIFIC THEORY AND LITERATURE: DIFFERENCES OF PERCEPTION AND PERSPECTIVE.
          Autori: .


22.  RECENZIE - ROSA MARÍA PÉREZ, LEONOR QUINTANA, PREGĂTIRE PENTRU DIPLOMA DE SPANIOLĂ, NIVEL C1, LA MADRID, EDELSA DIDASCALIA GROUP, SA, 2012 (PRIMA EDIŢIE) / PREPARACIÓN AL DIPLOMA DE ESPAÑOL, NIVEL C1, MADRID, EDELSA GRUPO DIDASCALIA, S.A., 2012 (PRIMERA EDICIÓN).
          Autori: .


23.  RECENZIE - MARIE MCLISKY, ENGLEZA ÎN STUDII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR,PENTRU RELAŢII PUBLICE, LECTURĂ: EDUCAŢIE GARNET, 2011 / ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS IN HIGHER EDUCATION STUDIES, READING: GARNET EDUCATION, 2011.
          Autori: CĂTĂLIN DEHELEAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă