Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  MARCHEAZĂ CODUL CIVIL DIN 1864 O EVOLUŢIE ÎN MATERIA DREPTURILOR SUCCESORALE AB INTESTATO ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR? / CIVIL CODE FROM 1864 MARKS AN EVOLUTION IN THE FIELD OF AB INTESTATO INHERITANCE RIGHTS OF THE SURVIVING SPOUSE? / LE CODE CIVIL ROUMAIN DE 1864, MARQUE-T-IL UNE EVOLUTION POUR LES DROITS SUCCESSORAUX AB INTESTATO DU CONJOINT SURVIVANT? .
          Autori: .


2.  STRUCTURA ȘI SEMNIFICAȚIA TRADIȚIUNII (TRADITIO) ROMANE / STRUKTUR UND BEDEUTUNG DER RÖMISCHEN TRADITIO.
          Autori: .


3.  DREPTUL CONTRACTUAL - O REVĂRSARE DE NORME, ÎN CĂUTARE DE PRINCIPII: LEGEA VÂNZĂRILOR EUROPENE COMUNE ȘI LEGEA SUD-AFRICANĂ PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR / CONTRACT LAW- A DÉLUGE OF NORMS IN SEARCH OF PRINCIPLES: THE COMMON EUROPEAN SALES LAW AND THE SOUTH AFRICAN CONSUMER PROTECTION ACT.
          Autori: .


4.  CRITICA TEORIEI ACTELOR INDISPENSABILE ÎN MATERIA PARTICIPAŢIEI PENALE / CRITICAL REGARD ON THE INDISPENSABLE ACTS THEORY IN THE FIELD OF CRIMINAL PARTICIPATION.
          Autori: .


5.  ELEMENTE DE NOUTATE PRIVIND REGLEMENTAREA CĂILOR DE ATAC ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ȘI LEGEA DE DEGREVARE A INSTANȚELOR. (I) CĂI DE ATAC GENERALE ȘI SPECIALE. DISPOZIȚII GENERALE. CĂILE DE ATAC DE REFORMARE / NOVELTIES REGARDING THE REMEDIES IN THE NEW ROMANIAN CIVIL PROCEDURE CODE AND IN THE LAW RELIEVING COURTS OF CERTAIN BURDENS GENERAL AND SPECIAL REMEDIES. (I) GENEREL AND SPECIAL REMEDIES. GENERAL PROVISIONS. THE APPEAL AND THE FINAL APPEAL. .
          Autori: .


6.  CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL ŞI PROCEDURA ARBITRALĂ ÎN ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL POTRIVIT DISPOZIŢIILOR NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ / THE CONSTITUTION OF THE ARBITRAL TRIBUNAL AND THE ARBITRATION PROCEDURE IN INTERNATIONAL ARBITRATION UNDER THE PROVISIONS OF THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE / LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL ET LA PROCÉDURE ARBITRALE DANS L’ARBITRAGE INTERNATIONAL SELON LES DISPOSITIONS DU NOUVEAUX CODE DE PROCEDURE CIVILE .
          Autori: SERGIU DELEANU.


7.  UNELE OBSERVAŢII PRIVIND DESPĂGUBIRILE ÎN CAZ DE DIVORŢ CONFORM ART. 388 DIN NOUL COD CIVIL / REMARKS REGARDING DIVORCE DAMAGES ACCORDING TO ART. 388 OF THE NEW CIVIL CODE.
          Autori: MARIUS FLOARE.


8.  CONSIDERAȚII SCURTE PRIVIND STABILIREA UNEI UNIUNI BANCARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / BRIEF CONSIDERATIONS REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A BANKING UNION IN THE EUROPEAN UNION.
          Autori: .


9.  ESTE PARLAMENTUL EUROPEAN EGALUL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE ÎN URMA TRATATULUI DE LA LISABONA? / IS IT THE EQUAL EUROPEAN PARLIAMENT COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION AFTER THE LISBON TREATY? / EST-CE LE PARLEMENT EUROPÉEN L’ÉGAL DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE SUITE AU TRAITÉ DE LISBONNE?.
          Autori: .


10.  INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE ÎN CADRUL LEGII NR. 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII / CONSTRUCTION RELATED CRIMES IN THE ROMANIAN LAW NO. 10/1995 REGARDING QUALITY IN CONSTRUCTION.
          Autori: .


11.  RECENZIE: DOCTRINELE INTERNAȚIONALISTE ÎN TIMPUL ANILOR DE DE COMUNISM REAL ÎN EUROPA / INTERNATIONALIST DOCTRINES DURING THE YEARS OF REAL COMMUNISM IN EUROPE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă