Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  HOMO RELIGIOSUS SUB ASPECTUL ANTROPOLOGIC AL DIALOGULUI, DIN PERSPECTIVA TEOLOGIEI FUNDAMENTALE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  DEFINIŢIA FAMILIEI CREŞTINE ÎN DOCUMENTELE CONCILIULUI VATICAN II / DEFINICIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II.
          Autori: .


3.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CURIEI ARHIEPISCOPALE MAJORE A BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ.
          Autori: OCTAVIAN FRINC.


4.  PRIVILEGII MARIANE ÎN „PARACLISUL MAICII DOMNULUI”.
          Autori: LIGIA MAN.


5.  BIBLIA – INSTRUMENT AJUTĂTOR ÎN TRADUCERILE LITERARE. UN CAZ: POEMUL IN LIMINE DE EUGENIO MONTALE, TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE ROSA DEL CONTE, DRAGOȘ VRÂNCEANU ȘI MARIAN PAPAHAGI.
          Autori: .


6.  BOTEZUL ÎN APĂ: CONDIŢII ŞI CONSECINŢE.
          Autori: .


7.  ÎNDUMNEZEIREA OMULUI LA GRIGORE DE NAZIANZ / LA DIVINISATION DE L’HOMME CHEZ GREGOIRE DE NAZIANZE.
          Autori: .


8.  PENTRU UN DREPT AL “CETĂŢENILOR LUMII”. PACIFISMUL JURIDIC KANTIAN ŞI GARANTAREA DREPTURILOR OMULUI / PER UN DIRITTO DEI “CITTADINI DEL MONDO” IL PACIFISMO GIURIDICO KANTIANO E LA GARANZIA DEI DIRITTI UMANI.
          Autori: ROSA MARIA MARAFIOTI.


9.  DE CE DISPOZIŢIA SOCIALĂ CONTROLEAZĂ COMPORTAMENTUL UMAN?.
          Autori: .


10.  VOCI ALE SINGURĂTĂŢII – DESPRE ROLUL DRAMATURGULUI LA EUGENE IONESCO / STIMMEN DER EINSAMKEIT - ZUR ROLLE DES DRAMATIKERS BEI EUGENE IONESCO.
          Autori: ALINA NOVEANU.


11.  GIANNI VATTIMO. NIHILISM ŞI POSTMODERN ÎN FILOSOFIE / GIANNI VATTIMO. NIHILISMUS UND POSTMODERNE IN DER PHILOSOPHIE.
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


12.  CRONICA UNUI SEPTEMBRIE SINISTRU. DOSARUL PERSONAL DE LA SECURITATEA STATULUI AL EPISCOPULUI VASILE AFTENIE.
          Autori: .


13.  LEGISLAŢIA ROMANĂ ÎMPOTRIVA CREŞTINILOR DIN VREMEA LUI DIOCLEŢIAN ŞI EDICTUL DE TOLERANŢĂ AL LUI GALERIU DIN ANUL 311.
          Autori: .


14.  RECENZII - ALIN V. BONTAS, FRANZ ROSENZWEIG’S RATIONAL SUBJECTIVE SYSTEM. THE REDEMPTIVE TURNING POINT IN PHILOSOPHY AND THEOLOGY (COL. AMERICAN UNIVERSITY STUDIES, SERIA VII: THEOLOGY AND RELIGION, VOL. 312), PETER LANG PUBLISHING, INC., NEW YORK, 2011, 324 P., ISBN 978–1–4331–1357–4.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă