Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  AUTONOMIA ROMANO-CATOLICĂ A TRANSILVANIEI: STATUTUL ROMANO-CATOLIC DIN TRANSILVANIA / DIE RÖMISCH-KATHOLISCHE AUTONOMIE VON SIEBENBÜRGEN: DER SIEBENBÜRGISCHE RÖMISCH-KATHOLISCHE STATUS / ROMAN CATHOLIC AUTONOMY OF TRANSYLVANIA: TRANSYLVANIAN ROMAN CATHOLIC STATUS.
          Autori: LÁSZLÓ HOLLÓ.


2.  FORMAREA INTELECTUALĂ A CLERULUI SUPERIOR DIN EPARHIA DE LUGOJ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / THE INTELLECTUAL TRAINING OF THE HIGHER CLERGY FROM THE DIOCESE OF LUGOJ DURING THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY.
          Autori: .


3.  BINELE COMUN: O IDEOLOGIE UTOPICĂ SAU UN PROCES POLITIC? / IL BENE COMUNE: UNA IDEOLOGIA UTOPICA O UN PROCESSO POLITICO? / THE COMMON GOOD: A UTOPIAN IDEOLOGY OR A POLITICAL PROCESS?.
          Autori: SZABOLCS ORBÁN.


4.  SECTELE - FENOMEN IZOLAT ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ? / SEKTEN – ISOLIERTES PHÄNOMEN IN EINER GLOBALISIERTEN WELT? / SECTS - ISOLATED PHENOMENON IN A GLOBALIZED WORLD?.
          Autori: .


5.  UN PREOT TIPIC DE PACE ÎN TIMPUL EREI COMUNISTE / EGY JELLEGZETES BÉKEPAP A KOMMUNIZMUS IDEJÉN / A TYPICAL PRIEST OF PEACE DURING THE COMMUNIST ERA .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă