Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
         
   
1.  EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND RELAŢIILE DE LA FAMILIE: DE LA FAMILIA AUTORITARĂ LA FAMILIA ASOCIATIVĂ / / L’ÉVOLUTION DES RÉGLEMENTATIONS SUR LES RELATIONS DE FAMILLE: DE LA FAMILLE AUTORITAIRE À CELLE ASSOCIATIVE.
          Autori: .


2.  UNELE ASPECTE ALE VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII ŞI ALE TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN DREPTUL BIBLIC ŞI ÎN DREPTUL GRECIEI ANTICE / EINIGE GESICHTSPUNKTE ZUM THEMA EIGENTUMSERWERB DURCH KAUF NACH BIBLISCHEM UND ALTGRIECHISCHEM RECHT.
          Autori: .


3.  THE LONG LIFE OF LAESIO ENORMIS.
          Autori: RENA VAN DEN BERGH.


4.  SERVITUŢILE ADMINISTRATIVE / LES SERVITUDES ADMINISTRATIVES.
          Autori: ADINA BUCIUMAN.


5.  SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND EXCEPŢIA DE NELEGALITATE ÎN LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ŞI A LEGII DE PUNERE ÎN APLICARE A ACESTUIA / SHORT CONSIDERATIONS REGARDING THE OBJECTION OF ILLEGALITY WITH RESPECT TO THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE AND THE LAW FOR THE ENFORCEMENT REGARDING THE NEW CODE.
          Autori: .


6.  NOŢIUNEA DE PREŢ ÎN NOUL COD CIVIL: O PERSPECTIVĂ COMPARATIST-CRITICĂ / THE CONCEPT OF PRICE IN THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE: A COMPARATIVE-CRITICAL APPROACH.
          Autori: .


7.  RECUNOAŞTEREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA POTRIVIT DISPOZIŢIILOR NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ / LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ETRANGERS EN ROUMANIE SELON LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
          Autori: SERGIU DELEANU.


8.  DESPRE RECUNOAŞTEREA STATUTULUI MATRIMONIAL DOBÂNDIT ÎN STRĂINĂTATE ŞI PROTECŢIA EUROPEANĂ A DREPTULUI LA VIAŢA FAMILIALĂ / SUR LA RECONNAISSANCE DU STATUT MATRIMONIAL ACQUIS A L’ETRANGER ET LA PROTECTION EUROPEENNE DU DROIT A LA VIE FAMILIALE.
          Autori: .


9.  TRADIŢIA IROSITĂ: REGIMURILE MATRIMONIALE DIN VECHIUL COD CIVIL / TRADITION GÂCHÉE: LES RÉGIMES MATRIMONIAUX DE L’ANCIEN CODE CIVIL ROUMAIN.
          Autori: PAUL VASILESCU.


10.  UNELE ASPECTE PRIVIND REZERVA SUCCESORALĂ / SOME REMARKS ON THE COMPULSORY SHARE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă