Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.Sp. Issue din 2012  
         
         
   
1.  PESTE IDENTITĂŢILE DE GEN. PROCESUL LUI ANDREI UNGVÁRI (1712) / CROSSING GENDER BOUNDARIES. THE TRIAL OF ANDREW UNGVÁRI (1712).
          Autori: .


2.  CONSTRUIREA GENULUI ÎN PROVERBELE ROMÂNEŞTI / CONSTRUCTING GENDER IN ROMANIAN PROVERBS.
          Autori: .


3.  IDENTITĂŢI TRANSILVANE: OBSERVAŢIILE CĂLĂTORILOR SUEDEZI DIN SECOLELE XVII-XVIII / TRANSYLVANIAN IDENTITIES: SWEDISH TRAVELLERS’ OBSERVATIONS FOR THE 17TH – 19TH CENTURIES REALITIES.
          Autori: .


4.  ROMÂNII ARDELENI ŞI IDENTITATEA PROVINCIALĂ A TRANSILVANIEI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / TRANSYLVANIAN ROMANIANS AND TRANSYLVANIA’S PROVINCIAL IDENTITY IN THE 19TH CENTURY.
          Autori: SORIN MITU.


5.  IMAGINEA ETNOGRAFICĂ A ROMÂNILOR ARDELENI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / THE ETHNOGRAPHIC IMAGE OF THE TRANSYLVANIAN ROMANIANS IN THE 19TH CENTURY.
          Autori: .


6.  IMAGINEA SISTEMULUI ŞCOLAR UNGAR ŞI A LIMBII MAGHIARE LA ROMÂNII ARDELENI ÎN PERIOADA DUALISTĂ / THE HUNGARIAN SCHOOL AND LANGUAGE AS SEEN BY THE TRANSYLVANIAN ROMANIANS IN THE DUALIST PERIOD.
          Autori: .


7.  IDENTITATEA CONFESIONALĂ A SAŞILOR (1848-1920) / THE CONFESSIONAL IDENTITY OF THE TRANSYLVANIAN SAXONS (1848-1920).
          Autori: .


8.  AVATARELE IDENTITĂŢII EVREIEŞTI DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA EMANCIPĂRII / THE TRANSYLVANIAN JEWISH IDENTITY’S AVATARS IN THE EPOCH OF EMANCIPATION.
          Autori: LADISLAU GYÉMÁNT.


9.  ASIMILARE ŞI IDENTITATE LA ARMENII DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / ASSIMILATION AND IDENTITY OF THE TRANSYLVANIAN ARMENIANS IN THE 19TH CENTURY.
          Autori: .


10.  RECENZIE - POLITICI CU CARACTER NAŢIONAL. STUDIU ÎN PERIOADA INTERBELICĂ EST-EUROPEANĂ GÂNDUL. DE BALÁZS TRENCSÉNYI. ABINGDON, OXON, NEW YORK: ROUTLEDGE, 2012.
          Autori: .


11.  RECENZIE - MAI PRESUS DE NAŢIONALISM. O ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIALĂ A CORPULUI DE OFIŢERI HABSBURGICI, 1848-1918 DE ISTVÁN DEÁK. CLUJ-NAPOCA: CENTRUL DE STUDII TRANSILVANE, 2009.
          Autori: .


12.  RECENZIE - MODURI DE FOLOSIRE ÎN EVUL MEDIU, ÎN STATELE EUROPENE MODERNE: ISTORIE, NAŢIUNE ŞI CĂUTARE ÎN ORIGINI DE R. J. W. EVANS ŞI GUY MARCHAL P. (COORD.). BASINGSTOKE: PALGRAVE MACMILLAN, 2011.
          Autori: .


13.  RECENZIE - MEDICINA ÎN ŞI ÎNTRE IMPERIILE OTOMANE HABSBURGICE. SECOLELE 18 -19. DE TEODORA DANIELA SECHEL (ED.). BOCHUM: WINKLER VERLAG, 2011.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă