Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  ORIENTALISMUL DE ACASĂ ŞI REPREZENTAREA ŢIGANULUI MUSIKANT ÎN SCRIERILE SAŞILOR TRANSILVĂNENI ÎN LUNGUL SECOL AL XIX-LEA / PROFESSING DOMESTIC ORIENTALISM. REPRESENTING THE GYPSY AS MUSIKANT IN THE TRANSYLVANIAN SAXONS’ WRITINGS OF THE LONG 19TH CENTURY.
          Autori: MARIAN ZĂLOAGĂ.


2.  PRESA, IDEEA APARTENENŢEI GERMANE ŞI SAŞII TRANSILVĂNENI ÎN ANII 1860 / THE MEDIA, THE IDEA OF GERMAN AFFILIATION AND THE TRANSYLVANIAN SAXONS IN THE 1860S.
          Autori: .


3.  DESPRE IDENTITATEA RĂSĂRITEANĂ A BISERICII GRECO-CATOLICE ROMÂNE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / ON THE EASTERN IDENTITY OF THE ROMANIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY.
          Autori: ION CÂRJA.


4.  DISCURSUL IDENTITAR GRECO-CATOLIC ÎN PERIOADA INTERBELICĂ: RELAŢIA DINTRE CONFESIUNE ŞI NAŢIUNE / THE GREEK-CATHOLIC DISCOURSE OF IDENTITY IN THE INTER-WAR PERIOD: THE RELATION BETWEEN THE NATION AND PEOPLE’S RELIGIOUS CONFESSION.
          Autori: CIPRIAN GHIŞA.


5.  CUM A AJUNS BAIA MARE SCAUNUL EPISCOPIEI GRECO-CATOLICE DE MARAMUREŞ? / HOW DID BAIA MARE BECOME THE SEE OF THE GREEK-CATHOLIC BISHOPRIC OF MARAMUREŞ?.
          Autori: .


6.  CAZURILE MARIN VĂRZARU ŞI STOIAN BURUIANĂ. CULTURĂ MEDICALĂ ŞI CULTURĂ ŢĂRĂNEASCĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA ÎN PRINCIPATE / MARIN VĂRZARU AND STOIAN BURUIANĂ CASES. MEDICAL CULTURE AND PEASANT CULTURE IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY IN PRINCIPALITIES.
          Autori: .


7.  RECENZIE - DIDACTICA APARTENENŢEI. ISTORII DE UZ ŞCOLAR ÎN ROMÂNIA SECOLULUI XX DE CĂTĂLINA MIHALACHE. IAŞI: INSTITUTUL EUROPEAN, 2012.
          Autori: .


8.  RECENZIE - MAREA DIVERGENŢĂ. CHINA, EUROPA ŞI NAŞTEREA ECONOMIEI MONDIALE MODERNE DE KENNETH POMERANTZ. IAŞI: POLIROM, 2012.
          Autori: .


9.  RECENZIE - CIVILIZAŢIA. VESTUL ŞI RESTUL DE NIALL FERGUSSON. IAŞI: POLIROM, 2011.
          Autori: .


10.  RECENZIE - DE CE VESTUL DEŢINE ÎNCĂ SUPREMAŢIA ŞI CE NE SPUNE ISTORIA DESPRE VIITOR DE IAN MORRIS. IAŞI: POLIROM, 2012.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă