Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  ADAPTAREA TEATRALĂ DIN TRECUT ŞI PÂNĂ ASTĂZI, PENTRU O ABORDARE ISTORICĂ / L’ADAPTATION THÉÂTRALE D’HIER À AUJOURD’HUI, POUR UNE APPROCHE HISTORIQUE.
          Autori: ARMELLE HESSE-WEBER.


2.  MIZE ESTETICE ALE RESCRIERILOR PENTRU SCENĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA: ÎN JURUL LUI DON JUAN AL LUI BAUDELAIRE / ENJEUX ESTHÉTIQUES DES RÉÉCRITURES POUR LA SCÈNE AU XIXE SIÈCLE : AUTOUR DU DON JUAN DE BAUDELAIRE.
          Autori: IOAN POP-CURŞEU.


3.  CINE VORBEŞTE? KADDISH FOR AN UNBORN CHILD, CA FORMĂ DRAMATICĂ / WHO SPEAKS? KADDISH FOR AN UNBORN CHILD AS DRAMATIC FORM.
          Autori: ANDRÁS VISKY.


4.  TEATRUL ÎN TEATRU CA RESCRIERE: SPECTACOLELE MORȚILOR VII / LE THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE COMME RÉÉCRITURE : LES SPECTACLES DES MORTS-VIVANTS.
          Autori: DANA MONAH.


5.  RESCRIERE, INTERPRETARE ŞI DEFORMARE MONSTRUOASĂ A FIINŢEI UMANE - PERSONAJ AL TEATRULUI POSTMODERN / RÉÉCRITURE, INTERPRÉTATION ET DISTORSION MONSTRUEUSE DE L’HOMME, PERSONNAGE DU THÉÂTRE POSTMODERNE.
          Autori: ȘTEFANA POP-CURȘEU.


6.  POLARITATE ŞI METAMORFOZĂ ÎN FAUSTIN AND AUT AL LUI ELFRIEDE JELINEK / POLARITÉ ET MÉTAMORPHOSES DANS FAUSTIN AND AUT D’ELFRIEDE JELINEK.
          Autori: DELPHINE KLEIN.


7.  PERSONAJUL FEDREI ÎN THE MATRIX OF THE AMAZONS ŞI ÎN FILMAREA POST-FEDREI ALE LUI D.-G. GABILY / LE PERSONNAGE DE PHÈDRE CHEZ D.-G. GABILY. LA MATRICE DES AMAZONES ET LE TOURNAGE D’APRES-PHÈDRE.
          Autori: DESPOINA NIKIFORAKI.


8.  REVIZITÂND CLASICII. FRIEDRICH DÜRRENMATT CA REGIZOR LA ZÜRICH / REVISITING THE CLASSICS. FRIEDRICH DÜRRENMATT AS STAGE DIRECTOR IN ZÜRICH.
          Autori: DRAGOŞ CARASEVICI.


9.  ULTIMA ZI DE PE PĂMÂNT, DE LA FEU FOLLET LA OSLO, 31 AUGUST / THE LAST DAY ON EARTH FROM FEU FOLLET TO OSLO, AUGUST 31ST.
          Autori: ANDREI SIMUŢ.


10.  O DRAMATURGIE A URMELOR. PROCESUL ADAPTĂRII ÎN DANSUL CONTEMPORAN / UNE DRAMATURGIE DES TRACES. L’ADAPTATION EN DANSE CONTEMPORAINE.
          Autori: MATTIA SCARPULLA.


11.  CONFERINŢA LUI PATRICE PAVIS DESPRE TEATRUL POSTDRAMATIC / CONFERENCE PATRICE PAVIS, SUR LE THEATRE POSTDRAMATIQUE.
          Autori: PATRICE PAVIS.


12.  CRONICĂ DE SPECTACOL: PUNEREA ÎN SCENĂ A LUI IONESCO DINCOLO DE ABSURD – JOCUL AMBIGUU AL INOCENŢEI / PERFORMANCE REVIEW: STAGING IONESCO BEYOND THE ABSURD – THE AMBIGUOUS GAME OF INNOCENCE.
          Autori: LAURA PAVEL.


13.  CRONICĂ DE SPECTACOL: O CĂLĂTORIE ÎN MINTEA UMANĂ.
          Autori: ALEXANDRA DIMA.


14.  CRONICĂ DE CARTE: O PRIMĂ „ISTORIE” A TIFF-ULUI / UNE PREMIÈRE « HISTOIRE » DU TIFF.
          Autori: IOAN POP-CURŞEU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă