Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  SINCOPELE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC EVIDENŢIATE DE TESTELE PISA. CAUZELE EȘECULUI ȘCOLAR ȘI POSIBILELE INTERVENȚII AMELIORATIVE / ROMANIAN EDUCATION SYSTEM SYNCOPE’S REVEALED BY PISA TESTS. CAUSES OF SCHOOL FAILURE AND POSSIBLE AMELIORATIVE INTERVENTIONS.
          Autori: ION ALBULESCU, MIRELA ALBULESCU.


2.  EVALUAREA PRELUCRĂRILOR FONOLOGICE PRIN INTERMEDIUL ABILITĂȚILOR RITMICE / ASSESSING PHONOLOGICAL PROCESSING THROUGH RHYMING ABILITIES.
          Autori: MARIA ANCA.


3.  PROGRAM DE INTERVENȚIE PSIHOPEDAGOGICĂ LA ELEVII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE / PSYCHO-PEDAGOGICAL INTERVENTION PROGRAM IN STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES.
          Autori: .


4.  CALITATEA VIEŢII LA PACIENŢII EDENTAŢI NEPROTEZATI DIN PROGRAMUL SANODENTAPRIM / QUALITY OF LIFE IN EDENTULOUS PATIENTS WITHOUT ANY PROSTHESIS IN THE SANODENTAPRIM PROGRAM.
          Autori: .


5.  METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI FORMAREA COMPETENȚELOR / METHODS OF TEACHING-LEARNING-EVALUATING IN HIGHER EDUCATION AND SKILLS TRAINING.
          Autori: .


6.  DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂȚARE - PROGRAM BAZAT PE METODA SINDELAR / LEARNING DISABILITIES THROUGH A PROGRAM THAT IS BASED SINDELAR METHOD.
          Autori: .


7.  IMPLICAȚII ALE STRESULUI PROFESIONAL ÎN MEDIUL ȘCOLAR. STUDIU COMPARATIV / IMPLICATIONS OF PROFESSIONAL STRESS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT - A COMPARATIVE STUDY.
          Autori: CRISTIAN STAN.


8.  SIMBOLISMUL – ASPECT AL COMPREHENSIUNII ÎN EDUCAȚIA ŞCOLARĂ / SYMBOLISM - COMPREHENSION RELATIONSHIP IN SCHOOL LEARNING.
          Autori: .


9.  IMPACTUL NIVELULUI MOTIVAŢIONAL ÎN PERFORMANȚA ȘCOLARĂ. O ANALIZĂ CALITATIVĂ ASUPRA OPINIILOR PROFESORILOR / IMPACT OF THE MOTIVATIONAL LEVEL ON SCHOOL PERFORMANCE: A QUALITATIVE ANALYSIS OF TEACHER’S OPINIONS.
          Autori: .


10.  PSIHODRAMA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ / PSYCHODRAMA AND PERSONAL DEVELOPMENT.
          Autori: .


11.  PSIHOLINGVISTICA ȘI PROCESAREA LIMBAJULUI / PSYCHOLINGUISTICS AND LANGUAGE PROCESSING.
          Autori: ALINA PREDA.


12.  CURRICULUMUL ȘI METODELE DE PREDARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR GERMAN – PARTICULARITĂŢI ÎNCEPÂND CU ANII 1970 / CURRICULUM AND TEACHING APPROACHES IN GERMAN PRESCHOOL EDUCATION - DEVELOPMENTS SINCE THE 1970S.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă