Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
         
   
1.  PREZENTARE: SIMPOZIONUL DE LINGVISTICĂ COMPARATIV A LIMBILOR ROMANICE LICOLAR AIX-EN-PROVENCE, 7 ŞI 8 APRILIE 2011 / PRÉSENTATION : LE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES LICOLAR AIX-EN-PROVENCE, 7 ET 8 AVRIL 2011.
          Autori: SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.


2.  EXPRESIA VIITORULUI ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN ITALIANĂ: ELEMENTE PENTRU UN STUDIU COMPARATIV / L’EXPRESSION DU FUTUR EN FRANÇAIS ET EN ITALIEN : ÉLÉMENTS POUR UNE ÉTUDE COMPARATIVE.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


3.  REPREZENTAREA PERSOANEI ÎN CRONOGENEZA ITALIANĂ / LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE AU SEIN DE LA CHRONOGENÈSE ITALIENNE.
          Autori: SOPHIE SAFFI.


4.  TIMPUL VERBAL ŞI VARIAŢIA PERSOANEI ÎN FRIULANĂ / LES TEMPS VERBAUX ET LA VARIATION DE LA PERSONNE EN FRIOULAN.
          Autori: .


5.  ARHITECTURA SISTEMULUI VERBAL SPANIOL: DESCRIEREA ŞI ANALIZA ROLULUI SEMNIFICANTULUI / ARCHITECTURE DU SYSTÈME VERBAL ESPAGNOL ACTUEL : DESCRIPTION ET ANALYSE DU JEU DU SIGNIFIANT.
          Autori: STÉPHANE PAGÈS.


6.  ALTERNANŢA CONDIŢIONALULUI ŞI A PERIFRAZELOR ITIVE LA IMPERFECT ÎN CORPUSURI ORALE SPANIOLE ŞI FRANCEZE / L''ALTERNANCE DU CONDITIONNEL ET DE LA PÉRIPHRASE ITIVE À L''IMPARFAIT DANS DES CORPUS ORAUX ESPAGNOLS ET FRANÇAIS.
          Autori: .


7.  REPREZENTAREA PERSOANEI ÎN SISTEMUL VERBAL PORTUGHEZ / LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE GRAMMATICALE DANS LE SYSTÈME VERBAL PORTUGAIS (I).
          Autori: .


8.  CONJUNCTIV ŞI DEFLEXIVITATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: ABORDARE SINCRONICĂ ŞI CONTRASTIVĂ / SUBJONCTIF ET DÉFLEXIVITÉ EN ROUMAIN: APPROCHE SYNCHRONIQUE ET CONTRASTIVE.
          Autori: DIDIER BOTTINEAU, ROMANA TIMOC-BARDY.


9.  VIITORUL: TIMP AL TRECUTULUI SAU AL VIITORULUI? DESCRIEREA EVOLUŢIEI ÎNTREBUINŢĂRILOR VIITORULUI SIMPLU ÎN FRANCEZA VORBITĂ: ALTERNANŢE ÎNTRE VIITORUL SIMPLU ŞI VIITORUL PERIFRASTIC / LE FUTUR : TEMPS DU PASSÉ OU DE L’AVENIR ? DESCRIPTION DE L’ÉVOLUTION DES USAGES DU FUTUR SIMPLE EN FRANÇAIS PARLÉ : ALTERNANCE ENTRE FUTUR SIMPLE ET FUTUR PÉRIPHRASTIQUE.
          Autori: .


10.  VALORILE SEMANTICE ALE PREZENTULUI INDICATIV FRANCEZ ÎN PRESA ECONOMICĂ FRANCEZĂ: CAZUL PREZENTULUI PENTRU VIITOR / PRÉSENT PRO FUTURO / LES VALEURS SÉMANTIQUES DU PRÉSENT DE L''INDICATIF FRANÇAIS DANS LA PRESSE ÉCONOMIQUE : LE CAS DU PRÉSENT PRO FUTURO.
          Autori: .


11.  PERFECTUL SIMPLU: PRECIZĂRI / LE PASSÉ SIMPLE: MISE AU POINT.
          Autori: .


12.  STRUCTURA MORFOLOGICĂ COMPARATĂ A VERBULUI FRANCEZ, PROVENSAL, ITALIAN, SPANIOL ŞI LATIN / STRUCTURE MORPHOLOGIQUE COMPARÉE DES VERBES FRANÇAIS, PROVENÇAL, ITALIEN, ESPAGNOL ET LATIN.
          Autori: .


13.  SUPINUL ROMÂNESC, PARTICIPIUL ANALITIC CATALAN ŞI EXPRIMAREA OBLIGAŢIEI IN ITALIANĂ PRIN UTILIZAREA LUI ANDARE ŞI A PARTICIPIULUI TRECUT: ACELASI TIP DE EXPLICAŢIE? / SUPIN ROUMAIN, PARFAIT ANALYTIQUE CATALAN ET EXPRESSION DE L’OBLIGATION EN ITALIEN AVEC ANDARE + PARTICIPE PASSÉ : MÊME TYPE D’EXPLICATION ?.
          Autori: ALVARO ROCCHETTI.


14.  TENSORII RADICALI BINARI ÎN SISTEMUL VERBAL FRANCEZ / LES TENSEURS BINAIRES RADICAUX DANS LE SYSTÈME VERBAL DU FRANÇAIS.
          Autori: .


15.  FIZIONOMIA ACUSTICĂ A CUVINTELOR ÎN SCHIMBĂRILE STRUCTURALE DE LA VERBUL LATIN LA VERBUL ROMANIC / LA PHYSIONOMIE ACOUSTIQUE DES MOTS DANS LE CHANGEMENT STRUCTURAL DU VERBE LATIN AU VERBE ROMAN.
          Autori: SOPHIE SAFFI.


16.  CATEGORII FUNDAMENTALE ALE TEORIEI ARGUMENTĂRII: VIZIUNEA LUI SORIN STATI / GRUNDKATEGORIEN DER ARGUMENTATIONSTHEORIE: DER THEORETISCHE ANSATZ VON SORIN STATI.
          Autori: .


17.  O SINTEZǍ A PRINCIPALELOR TRǍSǍTURI ALE PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE ÎN SINTAXA LIMBII ENGLEZE / FINITE SUBORDINATE CLAUSES REVISITED.
          Autori: ALINA PREDA.


18.  TREI TIPURI DE FRAGMENTE UMORISTICE ÎN ROMANUL SLAUGHTERHOUSE FIVE DE KURT VONNEGUT / THREE TYPES OF HUMOROUS FRAGMENTS IN KURT VONNEGUT’S SLAUGHTERHOUSE FIVE.
          Autori: .


19.  MEMORIE ŞI TIMP ISTORIC IN ROMANUL “DIN CALIDOR” DE PAUL GOMA / MEMORY AND HISTORICAL TIME IN PAUL GOMA’S OUT OF CALIDOR .
          Autori: .


20.  CARACTERISTICI DEFINITORII ALE EXPRESIILOR IDIOMATICE: ‘CAPCANE’ ÎN PROCESUL DE TRADUCERE / DEFINING FEATURES OF IDIOMS: ‘STUMBLING BLOCKS’ IN THE PROCESS OF TRANSLATION.
          Autori: .


21.  HISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS ÎNTRE CLASICISME ŞI VULGARISME / LA “HISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS” FRA CLASSICISMI E VOLGARISMI.
          Autori: .


22.  “EXPRESIE” ŞI “EXPRESIVITATE” ÎNTR-UN TEXT DE ENNIUS ŞI ANALIZA LINGVISTICĂ A ACESTUIA / “ESPRESSIONE” ED “ESPRESSIVITÀ” IN UN TESTO DI ENNIO E SUA ANALISI LINGUISTICA.
          Autori: .


23.  RECENZIE: DONATO GIANNOTTI, REPUBLICA FLORENTINĂ, EDITAT DE THEA STELLA PICQUET, ROMA, ARACHNE, 2011 / DONATO GIANNOTTI, DELLA REPUBBLICA FIORENTINA, A CURA DI THÉA STELLA PICQUET, ROMA, ARACNE, 2011.
          Autori: .


24.  RECENZIE: MICHEL BIRON, FRANÇOIS DUMONT, ELIZABETH NARDOUT-LAFARGE, ISTORIA LITERATURII DIN QUÉBÉC, MONTREAL, BOREAL COMPACT, 2010, P. 686 / MICHEL BIRON, FRANÇOIS DUMONT, ÉLISABETH NARDOUT-LAFARGE, HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE, MONTRÉAL, BORÉAL COMPACT, 2010, 686 P.
          Autori: .


25.  RECENZIE: MAGDALENA CIUBĂNCAN, CONSTRUCŢII CAUZATIVE ÎN JAPONEZĂ ŞI ENGLEZĂ. ASPECTE SEMANTICE ŞI SINTACTICE. CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANA, 2012, 136 PP / MAGDALENA CIUBĂNCAN, CAUSATIVE CONSTRUCTIONS IN JAPANESE AND ENGLISH. SEMANTIC AND SYNTACTIC ASPECTS. CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2012, 136 PP.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă