Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
         
   
1.  REFLECȚII ASUPRA INTERACȚIUNII LEGII CUTUMIARĂ AFRICANĂ ȘI A LEGII DE STAT ÎN AFRICA DE SUD / REFLECTIONS ON THE INTERPLAY OF AFRICAN CUSTOMARY LAW AND STATE LAW IN SOUTH AFRICA.
          Autori: .


2.  PRINCIPIILE DE GUVERNANŢĂ ŞI STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI ÎNTREPRINDERILOR DE STAT ÎN URMA O.U.G. NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANŢA CORPORATIVĂ A INTREPRINDERILOR PUBLICE / GOVERNANCE PRINCIPLES AND ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF STATE-OWNED ENTERPRISES FROM GEO NO. 109/2011 REGARDING CORPORATE GOVERNANCE OF PUBLIC ENTERPRISES.
          Autori: .


3.  REFLECŢII ASUPRA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ALIN. (1) ŞI (2) ALE ART. 92 DIN OUG 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE.
          Autori: .


4.  INCIDENTE CU PRIVIRE LA COMPETENŢĂ ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR DIN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ÎN MATERIA PROCESULUI CIVIL INTERNAŢIONAL.
          Autori: SERGIU DELEANU.


5.  CONSIDERAŢII ASUPRA DECIZIEI NR. 731/2012 A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI.
          Autori: .


6.  CONSIDERAŢII PRIVIND CURATELA FISCALĂ.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă