Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  OFIȚERI ROMANI PRECUMPRAEFECTI CIVITATIUM ÎN BAZINUL DUNĂRII / RÖMISCHE OFFIZIERE ALS PRAEFECTI CIVITATIUM IM DONAUBECKEN.
          Autori: RADU ARDEVAN.


2.  SCHIMBURILE CULTURALE DINTRE PROVINCIILE ROMANE CU EXEMPLE SELECTATE / KULTURTRANSFER ZWISCHEN DEN RÖMISCHEN PROVINZEN ANHAND VON AUSGEWÄHLTEN BEISPIELEN.
          Autori: .


3.  ALTARELE MARYPORT: UN MIT ARHEOLOGIC SPULBERAT / THE MARYPORT ALTARS: AN ARCHAEOLOGICAL MYTH DISPELLED.
          Autori: .


4.  „LINIA VERDE” DINTRE PANONIA SUPERIOARĂ ȘI NORICUM: VECHI OPINI ȘI NOI DOVEZI / DIE „GRÜNE GRENZE“ ZWISCHEN NORICUM UND OBERPANNONIEN: ALTE MEINUNGEN UND NEUE INDIZIEN.
          Autori: .


5.  TABĂRA DACICĂ ÎN TIMPUL ANARHIEI MILITARE DIN PERIOADA IMPERIALĂ. I. ASPECTE DE DESIGN INTERIOR / DIE DAKISCHEN LAGER WÄHREND DER SOLDATENKAISERZEIT. I. FRAGEN DER INNENARCHITEKTUR.
          Autori: .


6.  CARIERA LUI T. FLAVIUS T. FIL. PALATINA PRISCUS GALLONIUS FRONTO Q. MARCIUS TURBO ȘI ATRIBUȚIILE SALE ÎN SPAȚIUL DACIC ȘI MAURITANIA / DIE LAUFBAHN DES T. FLAVIUS T. FIL. PALATINA PRISCUS GALLONIUS FRONTO Q. MARCIUS TURBO UND SEINE AUFGABEN IM DAKISCHEN UND IM MAURETANISCHEN RAUM.
          Autori: .


7.  STRATEGII ȘI TACTICI SAU DOAR DEZBATERI? O IMAGINE DE ANSAMBLU A STILULUI DE LUPTĂ ȘI A ECHIPAMENTULUI MILITAR LA ARCAȘII SIRIENI / STRATEGIES AND TACTICS OR JUST DEBATES? AN OVERVIEW OF THE FIGHTING STYLE AND MILITARY EQUIPMENT OF SYRIAN ARCHERS.
          Autori: .


8.  LIMESUL GERMANIC SUPERIOR ȘI DEZVOLTAREA ACESTUIA / DER OBERGERMANISCHE LIMES UND SEINE ENTWICKLUNG.
          Autori: .


9.   RECENZII : MITKO MADZHAROV, DRUMURI ROMANE DIN BULGARIA. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA SISTEMULUI RUTIER ROMAN ÎN PROVINCIILE MOESIA ȘI TRACIA, ED. FABER, VELIKO TARNOVO, 2009..
          Autori: FLORIN FODOREAN.


10.   RECENZII : HUGH DAVIES, DRUMURI ÎN MAREA BRITANIE ROMANĂ, EDITURA TEMPUS, ED. ISTORIA, 2002, 191 PAGINI, 74 FIGURI.
          Autori: FLORIN FODOREAN.


11.  RECENZII: MADALINA DANA, CULTURA ȘI MOBILITATEA LA PONTUL EUXIN. ABORDARE REGIONALA A VIEȚII CULTURALE A ORAȘELOR GRECEȘTI, 608 PP., 13 HARȚI. BORDEAUX AUSONIUS MAISON DE L’ARCHEOLOGIE, SCRIPTA ANTIQUA 37, 2011. ISBN 978-2-35613-049-5, ISSN 1298-1990 [MADALINA DANA, CULTURE ET MOBILITE DANS LE PONT-EUXIN. APPROCHE REGIONALE DE LA VIE CULTURELLE DES CITES GRECQUES, PP. 608, 13 CARTES. BORDEAUX : AUSONIUS MAISON DE L’ARCHEOLOGIE, SCRIPTA ANTIQUA 37, 2011. ISBN 978-2-35613-049-5 ; ISSN 1298-1990].
          Autori: .


12.  IN MEMORIAM: GÉZA ALFÖLDY (1935 – 2011).
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă