Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.3 din 2012  
         
         
   
1.  EXTINDEREA UE, TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR / EU ENLARGEMENT, PAST, PRESENT AND FUTURE.
          Autori: .


2.  DE LA EUROPENIZARE LA RE-NAȚIONALIZARE: PARAMETRII CONTEXTUALE DE SCHIMBARE ÎN POLITICA EXTERNĂ TURCĂ / FROM EUROPEANIZATION TO RE-NATIONALIZATION: CONTEXTUAL PARAMETERS OF CHANGE IN TURKISH FOREIGN POLICY.
          Autori: .


3.  INTEGRARE ȘI PREVENIRE A CONFLICTELOR ÎN ZONA AFRICII DE VEST: CEDEAO ŞI CRIZA SOCIO-POLITICĂ DIN TOGO / INTEGRATION ET PREVENTION DES CONFLITS DANS L’ ESPACE OUEST-AFRICAIN : LA CEDEAO FACE A LA CRISE SOCIOPOLITIQUE AU TOGO / INTEGRATION AND PREVENTION OF CONFLICTS IN THE WESTERN AFRICAIN AREA. THE ECOWAS AND THE SOCIAL POLITICAL CRISIS IN TOGO.
          Autori: .


4.  MENȚINEREA PĂCII ȘI (MIS) MANAGEMENTUL DISPUTELOR ETNICE. CAZUL CIPRU / PEACEKEEPING AND (MIS) MANAGEMENT OF ETHNIC DISPUTES. THE CYPRUS CASE.
          Autori: .


5.  O ABORDARE POLITICO-JURIDICĂ A AGENDEI POST-LISABONA ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST / A POLITICAL-JURIDICAL APPROACH TO THE POST-LISBON AGENDA IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE.
          Autori: .


6.  TIPARELE MIGRAȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII ECONOMICE, ÎN SUDUL MICRO-REGIUNII DUNĂRII / PATTERNS OF MIGRATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTHERN DANUBE MICRO-REGION.
          Autori: .


7.  EMINESCU ȘI MODELUL DE ANTISEMITISM ROMÂNESC / EMINESCU AND THE PATTERN OF ROMANIAN ANTISEMITISM.
          Autori: .


8.  SUD-ESTUL EUROPEI CA SPAȚIU AL MIGRAȚIEI: COLONIZAREA SÂRBĂ A IMPERIULUI HABSBURGIC PÂNĂ LA SECOLUL 18 / SÜDOSTEUROPA ALS MIGRATIONSRAUM AM BEISPIEL DER SERBISCHEN BESIEDLUNG DES HABSBURGERREICHS BIS ZUM 18. JAHRHUNDERT / SOUTH-EASTERN EUROPE AS AN AREA OF MIGRATION: THE SERBIAN COLONIZATION OF THE HABSBURG EMPIRE UNTIL THE 18TH CENTURY.
          Autori: .


9.  SPIRITUL FAUSTIAN DE VEST ȘI CRIZA ECOLOGICĂ / L’ESPRIT FAUSTIEN OCCIDENTAL ET LA CRISE ECOLOGIQUE / THE FAUSTIAN WESTERN SPIRIT AND THE ECOLOGICAL CRISIS.
          Autori: VLAD MUREŞAN.


10.  UTILIZĂRI POLITICE ALE SPAŢIALITĂŢII: TEMPORALITATE, TELOS, LEGITIMITATE / THE POLITICAL USES OF SPATIALITY: TEMPORALITY, TELOS, LEGITIMACY.
          Autori: .


11.  DE LA VICHY LA REZISTENȚĂ: CAZUL DIPLOMATULUI JACQUES TRUELLE / DE VICHY A LA RESISTANCE : LE CAS DU DIPLOMATE JACQUES TRUELLE / FROM VICHY TO RESISTANCE: THE CASE OF DIPLOMAT JACQUES TRUELLE.
          Autori: .


12.  MITUL LUI OSSIAN ŞI PROBLEMA CONSTRUCȚIEI IDENTITĂȚII ROMÂNE / LE MYTHE DʼOSSIAN ET LA QUESTION DE LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DE LA ROUMANIE/ THE OSSIAN PATTERN IN THE MATTER OF IDENTITY ROMANIAN CONSTRUCTION.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă