Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  CĂSĂTORIA ȘI ELEMENTELE DE DREPT SUCCESORAL ÎN LEGISLAȚIA BISERICEASCĂ / MARRIAGE AND ELEMENTS OF LAW OF SUCCESSION IN THE LEGISLATION OF THE EASTERN CHURCH.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN NOUL COD CIVIL ÎN MATERIA RAPORTURILOR PATRIMONIALE DINTRE SOȚI – APLICAŢII ALE TEORIEI DATORIILOR DE VALOARE ÎN CADRUL REGIMULUI COMUNITĂŢII MATRIMONIALE / TRADITION ET INNOVATION DANS LES RAPPORTS PATRIMONIAUX ENTRE EPOUX SELON LE NOUVEAU CODE CIVIL – APPLICATIONS DE LA THEORIE DES DETTES DE VALEUR A LA COMMUNAUTE DES EPOUX / TRADITION AND INNOVATION IN THE PROPERTY RELATIONS BETWEEN SPOUSES ACCORDING TO THE NEW CIVIL CODE - APPLICATIONS OF THE THEORY OF DEBT VALUE TO THE COMMUNITY SPOUSE.
          Autori: .


3.  DREPTUL DE PROPRIETATE - O FICȚIUNE? / IS PROPERTY A FICTION?.
          Autori: .


4.  TESTAMENTUL OLOGRAF ŞI PONDEREA FORMALISMULUI: UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI / HOLOGRAPH TESTAMENT AND THE SHARE OF FORMALISM: A STUDY ON THE ISSUE DATE APPLIED / LE TESTAMENT OLOGRAPHE ET LA PORTEE DU FORMALISME: ETUDE APPLIQUEE AU PROBLEME DE LA DATE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


5.  ESTE INTERMEDIARUL LA DARE DE MITĂ ŞI UN TRAFICANT DE INFLUENŢĂ? STUDIU PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL INTERMEDIARULUI LA DARE DE MITĂ / IS THE INTERMEDIARY TO BRIBERY ALSO A INFLUENCE PEDDLER? STUDY CONCERNING THE LEGAL STATUTE OF THE INTERMEDIARY TO BRIBERY.
          Autori: SERGIU BOGDAN.


6.  CONSIDERAȚII PRIVIND DREPTUL LA DIVIDENDE AL UZUFRUCTUARULUI / CONSIDERATIONS ON THE RIGHT OF USUFRUCT ON DIVIDENDS / CONSIDERATIONS SUR LE DROIT DE L’USUFRUITIER SUR LES DIVIDENDES.
          Autori: .


7.  PUBLICITATEA NOTĂRII CLAUZEI DE INALIENABILITATE EXPRESĂ ȘI SUBÎNȚELEASĂ ÎN CONVENȚIILE PRIVITOARE LA IMOBILE / QUOTING ADVERTISING CLAUSE IN PERPETUITY EXPRESS AND IMPLIED AGREEMENTS RELATING TO PREMISES.
          Autori: .


8.  DREPTUL LA UN REMEDIU EFECTIV / THE RIGHT TO AN EFFECTIVE REMEDY.
          Autori: COSMIN FLAVIUS COSTAŞ.


9.  JURĂTORII LA ROMÂNI – DESFĂŞURAREA PROCESELOR CU JURĂTORI. PROCEDURA DE JUDECATĂ / ROMANIANS’ SWEARERS – DEVELOPMENT PROCES BY SWEARERS. JUDICIAL PROCEEDING.
          Autori: .


10.  PRINCIPIILE EUROPENE DE LIBERĂ CIRCULAŢIE - REGULILOR OBLIGATORII? / LES PRINCIPES EUROPEENS DE LIBRE CIRCULATION – DES LOIS DE POLICE ? / EUROPEAN PRINCIPLES OF FREE MOVEMENT - OF MANDATORY RULES?.
          Autori: .


11.  DREPTUL DE RETRACTARE A UNEI OPERE / THE WITHDRAWAL RIGHT OF INTELLECTUAL WORKS.
          Autori: .


12.  RISCUL CONTRACTUAL ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL / THE CONTRACTUAL RISKS UNDER THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă