Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  CURRICULUM ÎN REŢELE CONCEPTUALE ŞI APLICAŢII LOR (UTILIZARE) / DAS CURRICULUM IN KONZEPTIONELLEN NETZWERKEN UND IN DEREN APPLIKATIONEN (VERWENDUNG).
          Autori: .


2.  PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE PENTRU PREDAREA EFICIENTĂ LA COPIII CU DIZABILITĂŢI DE ÎNVĂŢARE / THE SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIP FOR EFFICIENT TEACHING OF CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES.
          Autori: .


3.  MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE A SEMINARULUI UNIVERSITAR / WAYS OF CONDUCTING THE ACADEMIC SEMINAR.
          Autori: DANA JUCAN.


4.  INVESTIGAREA REPREZENTĂRILOR, OPINIILOR ŞI ATITUDINILOR STUDENŢILOR ASUPRA MEDIULUI NATURAL / INVESTIGATING REPRESENTATIONS, OPINIONS AND ATTITUDES STUDENTS ON THE NATURAL ENVIRONMENT.
          Autori: .


5.  PERCEPŢIA STRESUL LA ELEVII DE LICEU ŞI STRATEGIILE LOR DE ADAPTARE / PERCEIVED STRESS IN THE CASE OF HIGH-SCHOOL PUPILS AND THEIR COPING STRATEGIES.
          Autori: .


6.  FACTORI PSIHOLOGICI ÎN POLITICA EXTERNĂ DE LUARE A DECIZIILOR. (I): MODELE DE LUARE A DECIZIILOR / PSYCHOLOGICAL FACTORS IN FOREIGN POLICY DECISION-MAKING (I): DECISION-MAKING MODELS.
          Autori: .


7.  PROGRAMUL DE INTERVENTIE INDIVIDUALIZAT PENTRU DIZABILITATI DE INVATARE SI ADHD / INDIVIDUALIZED INTERVENTION PROGRAM FOR LEARNING DISABILITIES AND ADHD.
          Autori: MARIA ANCA.


8.  PARTICULARITAȚI ALE PSIHOMOTRICITAȚII IN CONTEXTUL DEFICITULUI DE ATENȚIE CU HIPERACTIVITATE / CHARACTERISTICS OF PSYCHOMOTRICITY IN THE CONTEXT OF ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY.
          Autori: .


9.  CONTRIBUŢIA JOCULUI EDUCATIV LA COMUNICAREA EFICIENTĂ DIN ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE / CONTRIBUTION OF EDUCATIONAL GAME TO THE EFFECTIVE COMMUNICATION IN EDUCATIONAL ACTIVITIES.
          Autori: .


10.  MODUL ÎN CARE PROFESORII DE ŞCOALĂ PRIMARĂ DEZVOLTĂ ABILITĂŢILE MATEMATICE LA ELEVII LOR / HOW PRIMARY SCHOOL TEACHERS DEVELOP THEIR PUPILS’ MATHEMATICAL WORD PROBLEM SOLVING SKILLS.
          Autori: IULIANA MARCHIŞ.


11.  ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR ŞI DOBÂNDIREA EMOŢIILOR LA ELEVILOR TALENTAŢI DIN ROMANIA / ACHIEVEMENT GOALS AND ACHIEVEMENT EMOTIONS OF ROMANIAN GIFTED STUDENTS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă