Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
         
   
1.  KANT, ŞI PROBLEMA INTELIGIBILĂ / KANT ET LE PROBLÈME DE L’INTELLIGIBLE.
          Autori: GABRIEL CHINDEA.


2.  CÂTEVA CONCEPTE KANTIENE ÎN SEMANTICA LUMILOR POSIBILE.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


3.  SPATIU DE GÂNDIRE: IDEALISMUL KANTIAN ŞI PSIHOLOGIA DESCRIPTIVĂ / PENSER L’ESPACE: IDEALISME KANTIEN ET PSYCHOLOGIE DESCRIPTIVE.
          Autori: VICTOR POPESCU.


4.  SPAŢII MATEMATICE ŞI SPAŢIUL KANTIAN, CA FORME DE "PURĂ INTUIŢIE" / ESPACES MATHEMATIQUES ET L’ESPACE KANTIEN EN TANT QUE FORME DE L’INTUITION PURE [INTUITION DE LA “CONNEXION”.
          Autori: MARCEL BODEA.


5.  RELAŢIA DINTRE IMAGINAŢIE ŞI SENSIBILITATE ÎN A TREIA "CRITICA" DE E. KANT / LE RAPPORT IMAGINATION - SENSIBILITE DANS LA CRITIQUE DE LA FACULTE DE JUGER.
          Autori: DELIA POPA.


6.  ARENDT DESPRE KANT: CEA DE A TREIA CRITICĂ ŞI IMPLICAŢIILE SALE POLITICE / ARENDT SUR KANT: LA TROISIEME CRITIQUE ET SES IMPLICATIONS POLITIQUES.
          Autori: HORAŢIU CRIŞAN.


7.  KANTIANUL SAPERE AUDE! IN GANDIREA SECOLULUI XX.
          Autori: ANA PANTEA.


8.  DIFICULTĂȚILE FILOSOFIEI CRITICE CETĂȚENESTI MONDIALE ŞI PROBLEMA KANTIANA A CELEI DE "A PATRA CRITICI" / HINDERNISSE EINER KRITISCH-WELTBÜRGERLICHEN PHILOSOPHIE UND DAS PROBLEM DER „VIERTEN KRITIK“ KANTS .
          Autori: CORNELIUS ZEHETNER.


9.  PREZENTARE A DOSARULUI: POLITICA CULTURALA SI STATUTUL ARTISTULUI.
          Autori: DAN-EUGEN RAŢIU.


10.  ARTA, POLITIZAREA ŞI ACŢIUNEA PUBLICĂ / ART, POLITISATION ET ACTION PUBLIQUE.
          Autori: PIERRE-MICHEL MENGER.


11.  POLITICA CULTURALĂ ŞI CONDIŢIILE CONSACRĂRII ARTISTICE: SUBVENŢIE ŞI SINCRONIZARE?/ LA POLITIQUE CULTURELLE ET LES CONDITIONS DE LA CONSECRATION ARTISTIQUE: SUBVENTION ET SYNCHRONISATION?.
          Autori: DAN-EUGEN RAŢIU.


12.  AUTOMATUL, LEUL ŞI BALERINA. RELAŢIA DINTRE KINESTEZIE ŞI TACTILITATE LA HUSSERL, STRAUS ŞI �N KINETOGRAFIA LUI RUDOLF VON LABAN.
          Autori: MĂDĂLINA DIACONU.


13.  MARX ŞI DRACULA / MARX ET DRACULA.
          Autori: JAD HATEM.


14.  TEOLOGICO-POLITIC ŞI MODERNITATE / LE THEOLOGICO-POLITIQUE ET LA MODERNITE.
          Autori: DAN-ALEXANDRU ILIEŞ.


15.  ASPECTE PRIVIND DECIZIA EPISTEMICĂ.
          Autori: IONEL NARIŢA.


16.  REAL ŞI IDEAL ÎN FENOMENOLOGIA LUI HUSSERL / LE REEL ET L�IDEALITE DANS LA PHENOMENOLOGIE HUSSERLIENNE.
          Autori: SORIN MARICA.


17.  SĂ SPUI CE NU POATE FI SPUS. FENOMENOLOGIA LEVINASIANĂ A LIMBII SAU ALTFEL DECÂT A FI SAU DINCOLO DE ESENŢĂ / DIRE CE QUI NE PEUT PAS ETRE DIT. LA PHENOMENOLOGIE DU LANGAGE DE LEVINAS DANS AUTREMENT QU’ETRE OU AU-DELA DE L’ESSENCE.
          Autori: ATTILA SZIGETI.


18.  EXISTENŢA ŞI TERTIUM NON DATUR.
          Autori: VIRGIL DRĂGHICI.


19.  RECENZII - FIZICA MASS-MEDIEI. MATERIALE - ECHIPAMENTE - PREZENTARE, EDITURI ŞI BAZE DE DATE PENTRU ŞTIINŢE UMANISTE, WEIMAR, 2002 / WALTER SEITTER, PHYSIK DER MEDIEN. MATERIALIEN – APPARATE – PRÄSENTIERUNGEN, VERLAG UND DATENBANK FÜR GEISTESWISS.
          Autori: MĂDĂLINA DIACONU.


20.  RECENZII - PAŞI SPRE INTEGRARE. RELIGIE ŞI DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA, COORDONATOR SANDU FRUNZĂ, EDITURA LIMES, CLUJ-NAPOCA, 2004.
          Autori: AUREL-DANIEL BUMBAŞ-VOROBIOV.


21.  RECENZII - ERNST CASSIRER, ASPECTE ALE MITULUI, EDITURA INSTITUTUL EUROPEAN, IASI, 2001 .
          Autori: ADRIANA POP.


22.  RECENZII - CUM POATE FI MASACRAT CEL MAI IMPORTANT FILOSOF CLASIC: IM. KANT.
          Autori: RODICA CROITORU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă