Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  RAMIFICAŢIILE INTERDICŢIEI DE A ALEGE. EXISTĂ UN CONTRACT? ÎN CE CAZ SE ÎNCHEIE? / LES RAMIFICATIONS DE L’INTERDICTION D’OPTER. Y A-T-IL UN CONTRAT? OÙ FINIT-IL?.
          Autori: .


2.  DESPRE ANTICHREZĂ SAU GAJUL IMOBILIAR.
          Autori: .


3.  STUDIU PRIVIND TAXELE SPECIALE INSTITUITE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE RIDICARE ŞI BLOCARE A AUTOVEHICULELOR PARCATE PE DOMENIUL PUBLIC.
          Autori: COSMIN FLAVIUS COSTAŞ.


4.  INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI CA FACTOR DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI APLICATE UNEI PERSOANE CONDAMNATE: EXPERIENŢA SUD-AFRICANĂ.
          Autori: .


5.  CONSIDERAŢII ASUPRA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII MATERIAL ŞI PROCESUAL FISCALE.
          Autori: .


6.  MODALITĂŢI PRINCIPALE DE COMITERE A INFRACŢIUNILOR, POTRIVIT JURISPRUDENŢEI INSTANŢELOR PENALE INTERNAŢIONALE: COMITEREA DIRECTĂ SAU AUTORATUL; COMITEREA INDIRECTĂ SAU COMITEREA PRIN INTERMEDIUL ALTEI PERSOANE; PARTICIPAREA LA O ,,ÎNTREPRINDERE CRIMINALĂ COMUNĂ”.
          Autori: .


7.  O VIZIUNE COERENTĂ A ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR PUBLICE CU PRIVIRE LA ACTIVELE PE CARE LE DEŢIN / UNE VISION COHÉRENTE DE L’ACTIVITÉ DES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR LES BIENS QU’ELLES DÉTIENNENT.
          Autori: OVIDIU PODARU.


8.  O VIZIUNE COERENTĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR PUBLICE ASUPRA BUNURILOR PE CARE LE DEŢIN / UNE VISION COHÉRENTE DE L’ACTIVITÉ DES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR LES BIENS QU’ELLES DÉTIENNENT.
          Autori: OVIDIU PODARU.


9.  JURĂMÂNTUL MARTORILOR ÎN PROCEDURA ARBITRAJULUI COMERCIAL.
          Autori: .


10.  NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE AUTO OBLIGATORIE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă