Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA CHEMIA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
         
   
1.  EVALUAREA CANTITATIVĂ A UNOR HIDROCARBURI AROMATICE VOLATILE DIN APA FOLOSIND ANALIZA UNUI SISTEM DE EXTRACŢIE ÎN TREI FAZE ŞI O CROMATOGRAFIE DE GAZ / QUANTITATIVE EVALUATION OF SOME VOLATILE AROMATIC HYDROCARBONS FROM WATER USING A THREE PHASE EXTRACTION SYSTEM AND GAS CHROMATOGRAPHY ANALYSIS.
          Autori: .


2.  STUDIUL UV-VIS PRIVIND INFLUENŢA A DOI POLUANŢI POTENŢIALI DE MEDIU CU PRIVIRE LA CONŢINUTUL TOTAL DE FLAVONOIDE ÎN TRITICUM AESTIVUM L. ŞI SECALE CEREALE L. / UV-VIS STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF TWO POTENTIAL ENVIRONMENTAL POLLUTANTS ON THE TOTAL FLAVONOID CONTENT IN TRITICUM AESTIVUM L. AND SECALE CEREALE L..
          Autori: VIRGINIA COMAN, DUMITRU RISTOIU.


3.  STUDII GS-MS ŞI FTIR ALE PRODUSELOR LICHIDE OBŢINUTE PRIN DEGRADAREA TERMICĂ ŞI CATALITICĂ A DEŞEURILOR DE POLISTIREN / GS-MS AND FTIR STUDIES OF THE LIQUID PRODUCTS OBTAINED BY THERMAL AND CATALYTIC DEGRADATION OF POLYSTYRENE WASTE.
          Autori: .


4.  DETERMINAREA RADIOCHIMICĂ A URANIULUI PENTRU PROBELE DE MEDIU PRIN CROMATOGRAFIA TUBULARĂ DESCHISĂ A LICHIDULUI ŞI SPECTROMETRIE ALFA / RADIOCHEMICAL DETERMINATION OF URANIUM FOR ENVIRONMENTAL SAMPLES BY OPEN TUBULAR LIQUID CHROMATOGRAPHY AND ALPHA SPECTROMETRY.
          Autori: CONSTANTIN COSMA.


5.  O INVESTIGAŢIE DE CALCUL A MECANISMULUI DE DEGRADARE A PRODUSULUI DE REACŢIE AANTHRANILATE DIOXYGENASE (ACID ANTRANILIC DIOL) / A COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE DECAY MECHANISM OF THE REACTION PRODUCT OF ANTHRANILATE DIOXYGENASE (ANTHRANILIC ACID DIOL).
          Autori: RADU SILAGHI-DUMITRESCU.


6.  ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ŞI CONŢINUTUL TOTAL DE FENOLI A UNOR VINURI ROŞII ROMANEŞTI / ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT OF SOME ROMANIAN RED WINES.
          Autori: ANAMARIA HOSU, CLAUDIA CIMPOIU.


7.  ASIMETRIA CURBELOR NUCLEELOR CU CRISTALE LICHIDE 1,3-BIS-(4-HYDROXYPHENYLAZO), NUCLEUL CENTRAL A BENZENULUI / ASYMMETRIC BENT-CORE LIQUID CRYSTALS BASED ON 1,3-BIS-(4`-HYDROXYPHENYLAZO)BENZENE CENTRAL CORE.
          Autori: .


8.  ASIMETRIA CURBELOR A NUCLEELOR DE CRISTALE LICHIDE BAZATE PE UN NUCLEU DE 2,7-DIHYDROXYNAPHTALENE CU AZO ŞI GRUPURI DE LEGĂTURĂ ESTERICE / ASYMMETRIC BENT-CORE LIQUID CRYSTALS BASED ON A 2,7-DIHYDROXYNAPHTALENE CORE WITH AZO AND ESTERIC CONNECTING GROUPS.
          Autori: .


9.  RAMAN ŞI CARACTERIZAREA SERS A PIELII NORMALE PATOLOGICE / RAMAN AND SERS CHARACTERIZATION OF NORMAL PATHOLOGICAL SKIN.
          Autori: CRISTINA DEHELEAN.


10.  MICROSTRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE PORŢELANULUI ELECTROTEHNIC / MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ELECTROTECHNICAL PORCELAIN .
          Autori: MARIA GOREA.


11.  THE RELATION BETWEEN THE ELECTRIC RESPECTIVE MAGNETIC ENERGIES BY WHICH THE DRUGS OPERATE.
          Autori: NICOLAE BONCIOCAT, ADINA COTARTA.


12.  RECUPERAREA NICHELULUI DINDEŞEURI ELECTRONICEI. RECUPERAREA NICHELULUI DIN TUBURICATODICE / NICKEL RECOVERY FROM ELECTRONIC WASTE I. NICKEL RECOVERY FROM CATHODE RAY TUBES .
          Autori: PETRU ILEA.


13.  STUDIUL TEORETIC AL P (III) = CP (V) DE TIP DIPHOSPHAPROPENES COORDONAT PENTRU METALE DE TRANZIŢIE / THEORETICAL STUDY OF P(III)=C-P(V) TYPE DIPHOSPHAPROPENES COORDINATED TO TRANSITION METALS.
          Autori: RALUCA SEPTELEAN, GABRIELA NEMEŞ.


14.  STUDIUL EXPERIMENTAL DE ABSORBŢIE A DIOXIDULUI DE SULF ÎN SUSPENSII DE CARBONAT DE CALCIU / EXPERIMENTAL STUDY OF SULFUR DIOXIDE ABSORPTION INTO CALCIUM CARBONATE SUSPENSIONS.
          Autori: SIMION DRĂGAN, ADINA GHIRIŞAN.


15.  SINTEZA UNOR NOI DIALDEHYDES ŞI DIMETHANOLS CE ÎNCORPOREAZĂ UNITĂŢI FENOTIAZINICE / SYNTHESIS OF SOME NEW DIALDEHYDES AND DIMETHANOLS INCORPORATING PHENOTHIAZINE UNITS.
          Autori: RALUCA TURDEAN, ION GROSU.


16.  PASTA DE CARBON A ELECTRODULUI CARE ÎNCORPOREAZĂ UN ZEOLIT SINTETIC SCHIMBAT CU FE (III) PENTRU DETECTAREA AMPEROMETRICĂ A ACIDULUI ASCORBIC / CARBON PASTE ELECTRODE INCORPORATING A SYNTHETIC ZEOLITE EXCHANGED WITH Fe(III) FOR AMPEROMETRIC DETECTION OF ASCORBIC ACID.
          Autori: LIANA MARIA MUREȘAN.


17.  MODELAREA NUMERICĂ A REACTOARELOR O3/UV AVANSATE DE OXIDARE PRIN UTILIZAREA METODEI DE CALCUL DINAMICĂ A LICHIDULUI / NUMERICALLY MODELLING THE O3/UV ADVANCED OXIDATION REACTORS BY USING THE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS METHOD.
          Autori: .


18.  RAPID LC/MS2 DETERMINATION OF ETHAMBUTOL IN HUMAN PLASMA FOR THERAPEUTIC DRUG MONITORING.
          Autori: LAURIAN VLASE.


19.  SINTEZA,CARACTERIZAREA ŞI COMPLEXAREA NOULUI STUDIU DE 4 -(DIPHENYLPHOSPHINO)-FENOTIAZINE / SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND COMPLEXATION STUDY OF NEW 4-(DIPHENYLPHOSPHINO)-PHENOTHIAZINES.
          Autori: CASTELIA CRISTEA, LUMINIŢA SILAGHI-DUMITRESCU.


20.  COMPORTAMENTUL ELECTROCHIMIC AL DEHIDROGENAZEI CELLOBIOSE DIN NEUROSPORA CRASSA IMOBILIZAT PE ELECTROZI DE GRAFIT ŞI AU-4-MERCAPTOPHENOL MODIFICAT / ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF CELLOBIOSE DEHYDROGENASE FROM NEUROSPORA CRASSA IMMOBILIZED ON GRAPHITE AND Au-4-MERCAPTOPHENOL MODIFIED ELECTRODES.
          Autori: IONEL CĂTĂLIN POPESCU.


21.  COMPORTAMENTUL ELECTROCHIMIC A TITANULUI METALIC ÎN ELECTROSINTEZA MNO2 DIN SOLUŢIILE SINTETICE DE SIMULARE PETRECUTE ÎN SOLUŢIILE ACUMULATORULUI LEACH / ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF METALLIC TITANIUM IN MnO2 ELECTROSYNTHESIS FROM SYNTHETIC SOLUTIONS SIMULATING SPENT BATTERY LEACH LIQUORS.
          Autori: PETRU ILEA.


22.  STUDIUL COMPARATIV AL METODELOR DE SOLUBILIZARE PENTRU ZINC ŞI MANGAN DE RECUPERARE DE LA BATERII UZATE / COMPARATIVE STUDY OF SOLUBILIZATION METHODS FOR ZINC AND MANGANESE RECOVERY FROM SPENT BATTERIES.
          Autori: PETRU ILEA.


23.  DETERMINAREA ETANOLULUI ÎN LICHIDUL FERMENTAT A SFECLEI DE ZAHĂR PRIN METODA DE EVAPORARE COMPLETĂ CROMATOGRAFICĂ ÎN SPAŢIUL SUPERIOR DE GAZ / ETHANOL DETERMINATION IN SUGAR BEET FERMENTATION LIQUID BY FULL EVAPORATION HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHIC METHOD.
          Autori: ADRIANA GOG, LĂCRIMIOARA ŞENILĂ, EMIL LUCA.


24.  DEGRADAREA CINETICII DE ANTOCIANI DIN EXTRACTUL ETANOLIC BRUT DE VIŞINE / DEGRADATION KINETICS OF ANTHOCYANINS FROM CRUDE ETHANOLIC EXTRACT FROM SOUR CHERRIES.
          Autori: BIANCA MOLDOVAN, LUMINIŢA DAVID.


25.  FRACTURA DE ADEZIV ÎN DUBLUL- TUR AL ANSAMBLURILOR ADEZIVE / ADHESIVE FRACTURE IN DOUBLE-LAP ADHESIVE ASSEMBLIES.
          Autori: O. NEMEŞ.


26.  OXIDAREA NADH LA ELECTROZII MELDOLEI ALBASTRE STICLOASE DE CARBON MODIFICATE. UN STUDIU COMPARATIV / NADH OXIDATION AT MELDOLA BLUE MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODES. A COMPARATIVE STUDY.
          Autori: IONEL CĂTĂLIN POPESCU.


27.  APLICAREA DE COLORIMETRIE CA UN INSTRUMENT ANALITIC / APPLICATION OF COLORIMETRY AS AN ANALYTICAL TOOL.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă