Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2004  
         
         
   
1.  IN MEMORIAM - PROFESORUL ŞI ROMANISTUL IOAN BACIU (1941-2003).
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


2.  LE PROFESSEUR ET LE ROMANISTE IOAN BACIU (1941-2003)/ PROFESORUL ŞI ROMANISTUL IOAN BACIU (1941-2003).
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


3.  IOAN BACIU, OM AL UNIVERSITĂŢII (1941-2003).
          Autori: .


4.  IOAN BACIU HOMME D’UNIVERSITÉ (1941-2003) / IOAN BACIU, OM AL UNIVERSITĂŢII (1941-2003).
          Autori: .


5.  FIŞĂ BIOBIBLIOGRAFICĂ - IOAN BACIU.
          Autori: MARIA ALDEA.


6.  TEMPS, ASPECT ET PERSPECTIVE DE LOCUTION / TIMP, ASPECT ŞI CONSTRUCŢIE FRAZALĂ.
          Autori: LIGIA STELA FLOREA.


7.  RÉFLEXIONS SUR LES CATEGORIES VERBALES DANS LES LANGUES ROMANES, ET SPÉCIALEMENT SUR L’ASPECT / REFLECŢII ASUPRA CATEGORIILOR VERBALE ALE LIMBILOR ROMANICE, ÎN SPECIAL ASUPRA ASPECTULUI.
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY.


8.  SINTAGMA VERBALĂ ŞI PROBLEMA <> IMPERSONAL.
          Autori: G.G. NEAMŢU.


9.  CONCORDANŢĂ ŞI NECONCORDARE. PARTICULARITĂŢI DE UTILIZARE A TIMPURILOR VERBALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ / CONCORDANCE ET NON-CONCORDANCE. PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI DES TEMPS VERBAUX EN ROUMAIN.
          Autori: LUCIA URICARU.


10.  L’ADVERBE FRANÇAIS. UN POINT SUR LES DISCUSSIONS AUTOUR D’UNE PARTIE DE DISCOURS / ADVERBUL ÎN LIMBA FRANCEZĂ. ANALIZA UNEI PĂRŢI DE VORBIRE.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


11.  NÉGATION ET QUANTIFICATEURS / NEGAŢIE ŞI CUANTIFICATORI.
          Autori: IULIA MATEIU-INDREA.


12.  LES SOURCES DU SAVOIR DANS LA PRESSE ÉCRITE. LE CONDITIONNEL «JOURNALISTIQUE» / SURSELE DE INFORMAŢIE ÎN PRESA SCRISĂ. CONDIŢIONALUL ‘JURNALISTIC’.
          Autori: VIORICA BACIU.


13.  EQUIVALENTS ROUMAINS DU CONDITIONNEL FRANÇAIS / ECHIVALENŢE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CONDIŢIONALUL FRANCEZ.
          Autori: DACIANA VLAD.


14.  LA SOURCE DE L’EXPRESSIVITÉ DANS L’EXCLAMATION DE DEGRÉ / SURSA EXPRESIVITĂŢII ÎN CAZUL EXCLAMAŢIEI.
          Autori: ANAMARIA CUREA.


15.  VON DEM ZUSAMMENWACHSEN DER DEUTSCHEN SPRACHE IN OST UND WEST NACH DER WENDE / CU PRIVIRE LA UNIFICAREA LIMBII GERMANE DIN EST ŞI VEST DUPĂ 1989.
          Autori: ELENA VIOREL.


16.  PRIVIND VALENŢA ADJECTIVELOR "-BAR". O COMPARAŢIE CU VERBE LOR DE BAZĂ.
          Autori: EMILIA MUNCACIU-CODARCEA.


17.  LA MÉTHODE LITTÉRAIRE PROUSTIENNE DEFINIÉ PAR LE RÊVE/ METODA LITERARA PRUSTIANA DEFINITA PRIN VIS.
          Autori: YVONNE GOGA.


18.  L’ÉDUCATION AU FÉMININ. LA SCOLARISATION DES FILLES DANS LA FRANCE D’ANCIEN RÉGIME / EDUCAŢIA LA FEMININ. ŞCOLARIZAREA FETELOR ÎN VECHIUL REGIM DIN FRANŢA.
          Autori: .


19.  FUZIUNEA DINTRE LUMEA ARTEI ŞI LUMEA REALĂ LA CORTÁZAR / LA FUSIÓN DEL MUNDO DEL ARTE Y EL MUNDO REAL A CORTÁZAR.
          Autori: VIOREL RUJEA.


20.  WALTER BENJAMIN: ARTICULAREA ISTORICĂ ŞI MASCA MORTUARĂ A MODERNITĂŢII.
          Autori: RARES MOLDOVAN.


21.  ADJECTIVE DE RELAŢIE. PROPUNERE PENTRU O CLASĂ ADJECTIVALĂ / AGGETTIVI RELAZIONALI. PROPOSTA PER UNA SOTTOCLASSE AGGETTIVALE IN ROMENO.
          Autori: MARIANA ISTRATE.


22.  COMPTES RENDUS - MARIE - JOSEE DALBERA-STEFANAGGI, LA LANGUE CORSE, COLL. «QUE SAIS-JE?», 1RE EDITION, NO 3641, PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2002, 128 P. / RECENZII - MARIE - JOSEE DALBERA-STEFANAGGI, LIMBA CORSICANĂ, COLL. «QUE SAIS-JE?», ED. 1, NO. 3641, PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, FRANTA, 2002, 128 P..
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


23.  RECENZII - GRAMATICA ITALIANĂ. ITALIANA COMUNĂ ŞI LITERARĂ DE LUCA SERIANNI CU COLABORAREA LUI ALBERTO CASTELVECCHI; TRADUCERE DE ELENA PÎRVU, CLUJ-NAPOCA, EDITURA ECHINOX, 2004.
          Autori: MARIANA ISTRATE.


24.  RECENZII - VRAJA NUMELUI, SERIA DE STUDII ONOMASTICE, SERIA MISCELLANEA, EDITATĂ DE MARIA GIOVANNA ARCAMONE, GIORGIO BARONI ŞI DONATELLA BREMER, ED. ETS, 2002 / RECENSIONE - L’INCANTO DEL NOME, COLLANA DI STUDI ONOMASTICI, SERIE MISCELLANEE, A CURA DI MARIA GIOVANNA ARCAMONE, GIORGIO BARONI E DONATELLA BREMER, EDIZIONI ETS, 2002.
          Autori: MARIANA ISTRATE.


25.  RECENZII - SCURTĂ INTRODUCERE ÎN LINGVISTICA șI FILOLOGIA ROMANICĂ DE LORENZO RENZI ŞI ALVISE ANDREOSE, PREPRINT 2002, CENTRUL DE PRESĂ AL PALATULUI MALDURA / RECENSIONE - BREVE INTRODUZIONE ALLA LINGUISTICA E FILOLOGIA ROMANZA DI LORENZO RENZI E ALVISE ANDREOSE, PREPRINT 2002, CENTRO STAMPA DI PALAZZO MALDURA.
          Autori: MARIANA ISTRATE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă