Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  STUDIU COMPARATIV ÎNTRE MUZICĂ ŞI LIMBAJ / COMPARATIVE STUDY BETWEEN MUSIC AND LANGUAGE.
          Autori: .


2.  ASPECTE SEMIOGRAFICE ÎN CREAŢIA PIANISTICĂ ROMÂNEASCĂ A SEC. XX / SEMIOGRAPHIC ASPECTS IN ROMANIAN PIANISTIC WORKS OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: .


3.  EDUARD HANSLICK: “DESPRE FRUMOSUL MUZICAL” - ESTETICA MUZICII ABSOLUTE / EDUARD HANSLICK: “THE BEAUTIFUL IN MUSIC” – AN AESTHETICS OF THE ABSOLUTE MUSIC.
          Autori: ATTILA FODOR.


4.  CHOPIN INTERACTIV / CHOPIN INTERACTIVE.
          Autori: ADRIAN BORZA.


5.  TERAPIA PRIN MUZICĂ DE-A LUNGUL SECOLELOR / MUSIC THERAPY THROUGHOUT THE CENTURIES.
          Autori: ADÉL FEKETE.


6.  RITUALUL CREŞTIN ŞI TERAPIA MUZICALĂ – DOUĂ CONTEXTE DE UTILIZARE TERAPEUTICĂ A MUZICII / THE CHRISTIAN RITE AND MUSIC THERAPY – TWO CONTEXTS FOR THE THERAPEUTICAL USE OF MUSIC.
          Autori: .


7.  CÂNTAREA PSALMILOR ÎN TRANSILVANIA / PSALM SINGING IN TRANSYLVANIA.
          Autori: ÉVA PÉTER.


8.  INFLUENŢA LUI GEORGE ENESCU ASUPRA GENERAŢIILOR URMĂTOARE – REALITATE SAU JUSTIFICARE IDENTITARĂ? / GEORGES ENESCO’S MUSICAL INFLUENCE ON THE FOLLOWING GENERATIONS – REALITY OR IDENTITY JUSTIFICATION?.
          Autori: LUANA STAN.


9.  MIŞCĂRILE MUZICALE ALE TINERETULUI ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE / YOUTH MUSICAL MOVEMENTS BETWEEN THE TWO WORLD WARS.
          Autori: .


10.  CARACTERISTICILE ROMANTISMULUI REFLECTATE ÎN LUCRĂRILE LUI FRÉDÉRIC CHOPIN / ROMANTIC CHARACTERISTICS REFLECTED IN THE WORKS OF FRYDERYK CHOPIN.
          Autori: .


11.  FRAGMENT DINTR-UN AUTOPORTRET AL LUI LISZT - FAUST / DAS FRAGMENT EINES LISZTSCHEN SELBSTPORTRÄTS – FAUST.
          Autori: .


12.  ELEMENTE ALE DISCURSULUI MUZICAL ÎN MARTIE PENTRU CLARINET SOLO DE MARŢIAN NEGREA / ELEMENTS OF THE MUSICAL DISCOURSE IN MARCH FOR SOLO CLARINET BY MARŢIAN NEGREA.
          Autori: .


13.  ASPECTE ALE LUCRĂRII MĂGURI II A COMPOZITORULUI LIVIU COMES / ASPECTS OF THE WRITING IN LIVIU COMES’ WORK MĂGURI II.
          Autori: .


14.  „THE GOLDEN COFFIN” - OPERA LUI “DEBUSSY FROM TISZA-PART” ÎN OGLINDA SISTEMULUI LUI DE SOUND / „THE GOLDEN COFFIN” – OPERA BY “DEBUSSY FROM TISZA-PART” IN THE MIRROR OF HIS TONE SYSTEM / DER GOLDENE SARG – DIE OPER DES „DEBUSSYS DER THEIßGEGEND“ IM SPIEGEL IHRES TONSYSTEMS.
          Autori: .


15.  ANTICE TODUŢIENE / TODUŢĂ’S “ANTIQUES”.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


16.  DAN VOICULESCU, FANTASIA E FUGA SULLE PEDALE PER ORGANO: O SINTEZĂ A BAROCULUI ŞI A MODERNITĂŢII / FANTASIA E FUGA SULLE PEDALE PER ORGANO BY DAN VOICULESCU: A SYNTHESIS OF BAROQUE AND MODERN ELEMENTS.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


17.  ORATORIUL CANTI PER EUROPA DE THEODOR GRIGORIU / THEODOR GRIGORIU’S ORATORIO CANTI PER EUROPA.
          Autori: .


18.  ECOURI ENESCIENE: „RIMEMBRANZA” PENTRU ORCHESTRĂ DE CORNEL ŢĂRANU / ECHOES OF ENESCU: CORNEL ŢĂRANU’S “RIMEMBRANZA” FOR ORCHESTRA.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


19.  GRAFISM ȘI ORGANIZARE ÎN "“LES OISEAUX” - CHACONNE POUR ORGUE. HOMMAGE À MESSIAEN DE EDUARD TERÉNYI / GRAPHISM AND ORGANISATION IN LES OISEAUX. CHACONNE POUR ORGUE. HOMMAGE À MESSIAEN BY EDUARD TERÉNYI.
          Autori: ANAMARIA MĂDĂLINA HOTORAN.


20.  MEDITAŢII PENTRU CLARINET SOLO DE VALENTIN TIMARU – ANALIZĂ MUZICALĂ / MEDITATIONS FOR CLARINET SOLO BY VALENTIN TIMARU – MUSICAL ANALYSIS.
          Autori: CRISTIAN BENCE-MUK.


21.  ELEMENTE STRUCTURALE ÎN SUITA PENTRU CLARINET SOLO DE HANS PETER TÜRK / STRUCTURAL ELEMENTS IN HANS PETER TÜRK’S SUITE FOR CLARINET SOLO.
          Autori: .


22.  UN PROFIL SCHIȚĂ ÎN OGLINDA OPEREI “SINUS” PENTRU CLARINET SOLO DE CRISTIAN MISIEVICI / A PROFILE SKETCH IN THE MIRROR OF ONE WORK: SINUS FOR CLARINET SOLO BY CRISTIAN MISIEVICI.
          Autori: GABRIELA COCA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă