Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
         
   
1.  METODE DISCRETE DE INFLUENŢĂ A UNIUNII EUROPENE ÎN LUME. 20 DE ANI DUPĂ CĂDEREA ZIDULUI / LES VOIES DISCRETES DE L’INFLUENCE DE L’UNION EUROPEENNE DANS LE MONDE 20 ANS APRES LA CHUTE DU MUR.
          Autori: .


2.  DE CE EUROPA? FORŢE MOTRICE ŞI PERSPECTIVE DE INTEGRARE EUROPEANĂ / WARUM EUROPA? ANTRIEBSKRÄFTE UND PERSPEKTIVEN DER EUROPÄISCHEN EINIGUNG.
          Autori: .


3.  TRATATUL DE LA LISABONA - PERSPECTIVE PENTRU EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST. O ABORDARE ISTORICĂ / THE LISBON TREATY - CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVES. A HISTORICAL APPROACH.
          Autori: .


4.  IMPORTANŢA PROIECTUL BRIAND DE CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ POSTBELICĂ / THE IMPORTANCE OF THE BRIAND PROJECT FOR THE POSTWAR EUROPEAN CONSTRUCTION.
          Autori: .


5.  ATITUDINEA ROMÂNIEI FAŢĂ DE PROIECTUL BRIAND CU PRIVIRE LA O UNIUNE FEDERALĂ / L’ATTITUDE DE LA ROUMANIE ENVERS LE PROJET BRIAND D’UNION FEDERALE DE 1930.
          Autori: CLAUDIA-VALENTINA GÎDEA.


6.  DRUMUL CĂTRE EURO. O ANALIZĂ A CRITERIILOR DE CONVERGENŢĂ / THE ROAD TOWARDS THE EURO. AN ANALYSIS OF THE CONVERGENCE CRITERIA.
          Autori: .


7.  PERSONALITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN DIASPORA FRANCEZĂ. O VEDERE COMUNĂ. PERIOADA ÎNAINTE DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL / PERSONNALITÉS ROUMAINES DANS LA DIASPORA DE FRANCE. UNE VISION PARTAGÉE. LA PERIODE D’AVANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
          Autori: ADRIAN CORPĂDEAN.


8.  ROLUL MESAJULUI SPIRITUAL AL PAPEI IOAN PAUL II ÎN 1980 A MIŞCAREA SOCIALĂ DIN SOLIDARNOŚĆ / THE ROLE OF THE SPIRITUAL MESSAGE OF POPE JOHN PAUL II IN THE 1980 SOCIAL MOVEMENT OF SOLIDARNOŚĆ.
          Autori: .


9.  POLONIA, O PUTERE REGIONALĂ PRIN INTERMEDIUL UNIUNII EUROPENE. O NOUĂ DIRECŢIE ÎN POLITICA SA EXTERNĂ / POLAND, A REGIONAL POWER THROUGH THE EUROPEAN UNION. A NEW DIRECTION OF ITS FOREIGN POLICY.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă