Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
         
   
1.  ESTIMAREA UNUI SISTEM AL ECUAŢIILOR DE CERERII PENTRU FAMILIILE CU VENIT SCĂZUT DE LA UN SONDAJ PĂRTINITOR AL CHELTUIELILOR / ESTIMAREA UNUI SISTEM AL ECUAŢIILOR CERERII PENTRU FAMILIILE CU VENITURI MICI LA UN SONDAJ PĂRTINITOR AL CHELTUIELILOR / ESTIMATING A SYSTEM OF DEMAND EQUATIONS FOR LOW-INCOME HOUSEHOLDS FROM A BIASED SURVEY OF EXPENDITURES.
          Autori: .


2.  TRANSPARENŢA ŞI COMUNICAREA ÎN REGULAMENTUL U.E. - O ABORDARE DIFERITĂ ... - ACELEAŞI REZULTATE? / TRANSPARENŢĂ ŞI COMUNICARE ÎN REGULAMENTUL E.U. - O ABORDARE DIFERITĂ ... - ACELEAŞI REZULTATE? / TRANSPARENCY AND DISCLOSURE IN E.U. REGULATION – A DIFFERENT APPROACH… - THE SAME RESULTS?.
          Autori: .


3.  EFICIENŢA RELATIVĂ A BĂNCILOR ÎN CREDITARE ŞI ÎMPRUMUT: DOVEZI DIN DEA / EFICIENŢA RELATIVĂ A BĂNCILOR LA CREDITARE ŞI ÎMPRUMUT: ANALIZA D.E.A. / THE RELATIVE EFFICIENCY OF BANKS IN LENDING AND BORROWING: EVIDENCE FROM DATA ENVELOPMENT ANALYS.
          Autori: GERT VAN DER WESTHUIZEN.


4.  DIMENSIUNILE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE CRIZEI MONDIALE: IMPLICAŢII ASUPRA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL / ECONOMIC AND SOCIAL DIMENSIONS OF THE GLOBAL CRISIS: IMPLICATIONS ON INTERNATIONAL TRADE.
          Autori: .


5.  VOLATILITATEA MONEDEI ÎN STATELE BRICS: CONFUZIE SAU INDECIZIE? / BRICS CURRENCY VOLATILITY: CONFUSION OR INDECISION?.
          Autori: .


6.  CREARE DE AVERE ÎN ECONOMIA FORMALĂ ÎN SENEGAL: FACTORII DETERMINANŢI / CREATION DE RICHESSE DANS LE SECTEUR FORMEL AU SENEGAL: QUELS PRINCIPAUX DETERMINANTS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă