Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
         
   
1.  NEVOIA DE ADAPTARE A IMM-URI ORGANIZAŢIONALE LA MEDIUL DE AFACERI INTERNAŢIONAL: O PERSPECTIVĂ BAZATĂ PE COMPETENŢE / ON THE NEED OF SME ORGANIZATIONAL ADAPTION TO THE INTERNATIONAL BUSINESS ENVIRONMENT: A COMPETENCE-BASED PERSPECTIVE.
          Autori: .


2.  O ANALIZĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU IMM-URI DUPĂ ADOPTAREA IFRS PENTRU IMM-URI, STUDIU DE CAZ DIN AFRICA DE SUD / AN ANALYSIS OF SME FINANCIAL STATEMENTS AFTER THE ADOPTION OF IFRS FOR SMES A SOUTH AFRICAN CASE STUDY .
          Autori: PIETER BUYS.


3.  MEDIUL INDIAN PENTRU ANTREPRENORIAT ŞI DEZVOLTAREA AFACERILOR MICI / THE INDIAN ENVIRONMENT FOR ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT .
          Autori: .


4.  PROVOCĂRILE GLOBALE ŞI RĂSPUNSURI LOCALE DE CĂTRE IMM-URILE REGIUNII DE NORD DIN UNGARIA - ROLUL DE GÂNDIRE STRATEGICĂ / GLOBAL CHALLENGES AND LOCAL ANSWERS BY THE SMES IN THE NORTH HUNGARIAN REGION – ROLE OF STRATEGIC THINKING.
          Autori: .


5.  NEVOIA DE INFORMAŢII A ANTREPRENORILOR ŞI POLITICA SIMPLIFICĂRILOR CONTABILE ÎN SECTORUL ÎNTREPRINDERILOR MICI POLONEZ - REZULTATELE CERCETĂRII / ENTREPRENEURS’ INFORMATION NEEDS AND POLICY OF ACCOUNTING SIMPLIFICATIONS IN POLISH SMALL ENTERPRISE SECTOR – RESEARCH RESULTS.
          Autori: .


6.  ASPECTE SPECIFICE PRIVIND ALEGEREA STRATEGIEI ÎN IMM-URI COMERCIALE / SPECIFIC ASPECTS CONCERNING CHOICE OF STRATEGY IN TRADE SMES.
          Autori: NICOLAE MARINESCU.


7.  CONTRIBUŢIA IMM-URILOR LA PERFORMANŢA SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE ŞI SUPORTUL LOR ÎN REPUBLICA CEHĂ / SMES` CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY PERFORMANCE AND THEIR SUPPORT .
          Autori: IVANA KRAFTOVÁ.


8.  CUM POT SUPRAVIEŢUI IMM-URILE PRODUCĂTORILOR DE ÎMBRĂCĂMINTE DIN INDONEZIA? / HOW INDONESIAN SME GARMENT MANUFACTURERS SURVIVE?.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă