Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
         
   
1.  FACULTATEA DE STUDII EUROPENE - ANIVERSAREA A 10 ANI (1994-2004) / THE FACULTY OF EUROPEAN STUDIES - 10TH ANNIVERSARY (1994-2004).
          Autori: ANDREI MARGA.


2.  ABORDAREA TEORETICĂ A PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ. O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ / L’APPROCHE THEORIQUE DU PROCESSUS DE L’INTEGRATION EUROPEENNE. UNE PERSPECTIVE COMPAREE.
          Autori: NICOLAE PĂUN.


3.  OBSERVAŢII PRIVIND TRANZIŢIA CULTURALĂ ŞI SOCIETATEA CIVILĂ, DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA / REMARKS ON CULTURAL TRANSITION AND CIVIL SOCIETY AFTER THE FALL OF COMMUNISM IN ROMANIA.
          Autori: MARIUS JUCAN.


4.  ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR DINCOLO DE EUROPA: UN CONTINENT AL REGIUNILOR / EUROPE BEYOND NATIONS: A CONTINENT OF REGIONS.
          Autori: MIRCEA MANIU.


5.  PRACTICI A RESURSELOR UMANE ŞI REZULTATE FERME / HUMAN RESOURCES PRACTICES AND FIRM OUTCOMES.
          Autori: ELENA MARILENA PORUMB, ALINA-RALUCA CRIŞAN.


6.  STRATEGII ICT PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ÎN ÎNTREPRINDERI ŞI ORGANIZAŢII. STUDIU DE CAZ PE UNELE IMM-URI ROMÂNEŞTI / ICT STRATEGIES FOR INCREASING EFFICIENCY IN BUSINESSES AND ORGANIZATIONS. CASE STUDY ON SOME ROMANIAN SMES.
          Autori: ALINA ANDREICA, IUSTIN ATANASIU POP.


7.  COOPERAREA CULTURA-NOTIUNI DESPRE SEMNIFICATIA NORMELOR CULTURALE SI PRINCIPIILE IN PROCESELE DE COOPERARE REGIONALE SI INTER-REGIONALE / COOPERATION CULTURE-NOTIONS ON THE SIGNIFICANCE OF CULTURAL NORMS AND PRINCIPLES IN REGIONAL AND INTERRE-GIONAL COOPERATION-PROCESSES.
          Autori: HOWARD LOEWEN.


8.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA DIRECTĂ A DREPTULUI COMUNITAR / CONSIDÉRATIONS SUR L’APPLICABILITÉ DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
          Autori: .


9.  NOUL VAL DE EXTREMISM NAŢIONAL: CAZUL FRANCEZ / LE NOUVEAU FLOT D’EXTRÉMISME NATIONAL: LE CAS FRANÇAIS.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


10.  CAPITAL ITALIAN ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA DE 1919-1939 / LE CAPITAL ITALIEN DANS L’ECONOMIE ROUMAINE PENDANT LA PERIODE D’ENTRE 1919-1939.
          Autori: ANCA STÂNGACIU.


11.  EUROPA DE VEST VERSUS EUROPA DE EST "IDENTITATE"? / WESTERN EUROPEAN “IDENTITY” VERSUS EASTERN EUROPEAN “IDENTITY”?.
          Autori: LAURA HERŢA GONGOLA.


12.  COMITETUL REGIUNILOR, PENTRU A TREIA CAMERA? / COMITE DES REGIONS, VERS UNE TROISIEME CHAMBRE?.
          Autori: RADU BARNA.


13.  EXIL ŞI ISTORIE / DE L’EXIL ET DE L’HISTOIRE.
          Autori: NADIA MANEA.


14.  RECENZIE - LEDENT, A., BURNY PH, POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ., DE LA ORIGINILE MILENIULUI TREI ", EDITURI AGRONOMICE DIN GEMBLOUX, 600 P., GEMBLOUX (BELGIA), 2002/ LEDENT, A., BURNY PH., «LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, DES ORIGINES AU 3E MILLÉNAIRE», LES PRESSES AGRONOMIQUES DE GEMBLOUX, 600 P., GEMBLOUX (BELGIQUE), 2002.
          Autori: RUXANDRA MĂLINA PETRESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă