Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  SUPRANAŢIONALITATE ŞI AUTONOMIE JURIDICĂ: DREPTUL COMUNITAR ŞI SEE ÎN COMPARAŢIE / SUPRANATIONALITY AND LEGAL AUTONOMY: COMMUNITY LAW AND EEA COMPARED.
          Autori: PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF.


2.  DREPTUL STATULUI ŞI LIBERTATEA DE EXPRIMARE / RECHTSSTAAT UND FREIHEITSRECHTE.
          Autori: ADRIAN EUGEN HOLLAENDER.


3.  DESPRE PEDEAPSA STATALĂ ŞI DREPTUL PENAL LA IMMANUEL KANT. O PLEDOARIE PENTRU KANT ŞI CONTRA LEGENDEI “JUSTIŢIEI ABSOLUTE”.
          Autori: TUDOR AVRIGEANU.


4.  DISCRIMINAREA POZITIVĂ A FEMEII ÎN MATERIE PENALĂ.
          Autori: MIGUEL ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR, ÁNGELES RUEDA MARTIN.


5.  ARTICOLUL 1909 DIN CODUL CIVIL FAŢĂ CU APARENŢA.
          Autori: MIHAI DAVID.


6.  INTERPRETAREA LEGISLAŢIEI INTERNE A STATELOR MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIRECTIVELOR COMUNITARE.
          Autori: CĂTĂLIN ŞTEFAN RUSU.


7.  DREPTUL STATELOR LA AUTOAPĂRARE ANTICIPATIVĂ. NORMA CUTUMIARĂ A PERICOLULUI IMINENT CONTRA NOII DOCTRINE A PERICOLULUI POSIBIL .
          Autori: KINGA TIBORI SZABO.


8.  POLUAREA PSIHICĂ A FIINŢEI UMANE.
          Autori: DAN SEBASTIAN CHERTES.


9.  EXAMEN DE JURISPRUDENŢĂ PRIVIND PROCEDURA REORGANIZĂRII ŞI FALIMENTULUI.
          Autori: .


10.  COLOCVIUL INTERNAŢIONAL: DREPT CONTEMPORAN – „PROVOCĂRILE INTERNAŢIONALE SPECIALE DE INTEGRARE” / COLOCVIUL INTERNAŢIONAL: „LE DROIT CONTEMPORAIN – DÈS PARTICULARITÉS INTERNATIONALES AUX DÉFIS DE L’INTÉGRATION”.
          Autori: .


11.  ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢII ISTORIEI DREPTULUI (TOULOUSE, 1-3 IUNIE 2005) / JOURNÉES INTERNATIONALES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU DROIT (TOULOUSE, 1-3 IUNIE 2005).
          Autori: .


12.  RECENZII – O INTRODUCERE A SISTEMUL JURIDIC ÎN HONG KONG, PETER WESLEY-SMITH.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă