Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  CONSECINŢELE PATRIMONIALE ALE DIVORŢULUI SUB INFLUENŢA CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI.
          Autori: .


2.  ANALIZA ECONOMICĂ ŞI STRUCTURA CURŢILOR CONSTITUŢIONALE.
          Autori: .


3.  JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PRIVIND SATISFACŢIA ECHITABILĂ ÎN CAUZELE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI.
          Autori: .


4.  EXCEPŢIA DE ILEGALITATE ÎN CONTENCIOSUL FINANCIAR ŞI CONSECINŢELE INVOCĂRII ACESTEIA ASUPRA RĂSPUNDERII CIVILE.
          Autori: .


5.  PRACTICILE ARBITRALE ROMÂNE PRIVIND LEGEA APLICABILĂ ALE CURŢII DE ARBITRAJ ŞI PE FONDUL LITIGIULUI ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL / LA PRATIQUE ARBITRALE ROUMAINE CONCERNANT LA LOI APPLICABLE À LA CONVENTION D’ARBITRAGE ET AU FOND DU LITIGE DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL.
          Autori: SERGIU DELEANU.


6.  BAZELE CONSTITUŢIONALE ALE INTEGRĂRII EUROPENE.
          Autori: .


7.  CONSIDERAŢII PRIVIND CESIUNEA CONVENŢIONALĂ DE CONTRACT.
          Autori: .


8.  CAUZA LIBERALITĂŢILOR.
          Autori: .


9.  PROTECŢIA JURIDICĂ A PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. O ANALIZĂ A DIRECTIVEI CONSILIULUI COMUNITĂŢILOR EUROPENE 91/250/CEE.
          Autori: CĂTĂLIN ŞTEFAN RUSU.


10.  EUTANASIA – O PANTĂ ALUNECOASĂ?.
          Autori: .


11.  IMOBILE NAŢIONALIZATE (CURTEA DE APEL CLUJ, S.CIV., DEC. 71/2003).
          Autori: .


12.  EXAMEN TEORETIC ŞI PRACTIC AL JURISPRUDENŢEI TRIBUNALULUI CLUJ – SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV - ÎN MATERIA SOMAŢIEI DE PLATĂ.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


13.  RECENZII – OFICIILE GUVERNULUI, DEPARTAMENTULUI DE JUSTIŢIE, LEGEA PRIVIND FALIMENTUL (1987:672) / REGERINGSKANSLIET, JUSTITIEDEPARTEMENTET, BANKRUPTCY ACT (1987:672).
          Autori: .


14.  RECENZII – CRIMINALITĂŢII ŞI JUSTIŢIE PENALĂ ÎN ISRAEL, EDITAT DE ROBERT R. FRIEDMANN, UNIVERSITATEA DE STAT DIN NEW YORK PRESS, 1998, 347 P. / CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN ISRAEL, EDITED BY ROBERT R. FRIEDMANN, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS, 1998, 347 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă