Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND MIJLOACELE JURIDICE DE COMBATERE A FRAUDEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.
          Autori: SERGIU BOGDAN.


2.  CONSIDERAŢII PRIVIND POSIBILITATEA ATACĂRII CU ACŢIUNE DIRECTĂ ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV A ACTELOR ADMINISTRATIVE NORMATIVE.
          Autori: OVIDIU PODARU.


3.  ABILITAREA PROCURORULUI DE A DISPUNE MĂSURA ARESTĂRII PREVENTIVE ÎN RAPORT DE DISPOZIŢIILE ART. 5 § 3 DIN CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI.
          Autori: .


4.  DISCUŢII PRIVIND POSESIA CA MODALITATE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR MOBILE.
          Autori: LIVIU-MARIUS HAROSA.


5.  CASĂ NAŢIONALIZATĂ. TESTAMENT.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


6.  DIVORŢ RELIGIOS.
          Autori: .


7.  REPARAREA PREJUDICIULUI.
          Autori: .


8.  CURTEA DE APEL PLOIEŞTI – DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ – 2000 .
          Autori: .


9.  JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – CONTINUITATE SAU SCHIMBARE?.
          Autori: .


10.  CURTEA DE APEL PLOIEŞTI – DREPT PRIVAT.
          Autori: .


11.  EXAMEN DE PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA FALIMENTULUI – SC EUROCONSULT ARAD.
          Autori: .


12.  ABUZ DE ÎNCREDERE.
          Autori: .


13.  ACCESIUNE.
          Autori: .


14.  ACHITARE.
          Autori: .


15.  CALOMNIE.
          Autori: .


16.  CASE NAŢIONALIZATE.
          Autori: .


17.  CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ.
          Autori: .


18.  CHEI MINCINOASE.
          Autori: .


19.  CONTRACTE ŞI OBLIGAŢII.
          Autori: .


20.  DAUNE MORATORII.
          Autori: .


21.  DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT.
          Autori: .


22.  FALIMENT.
          Autori: .


23.  FOND FUNCIAR.
          Autori: .


24.  FURT CALIFICAT.
          Autori: .


25.  GESTIUNE FRAUDULOASĂ.
          Autori: .


26.  INSTIGARE LA SUBSTITUIRE DE MĂRFURI.
          Autori: .


27.  ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL.
          Autori: .


28.  ÎNŞELÃCIUNE.
          Autori: .


29.  LOVIREA SAU INSULTA SUPERIORULUI.
          Autori: .


30.  MINOR.
          Autori: .


31.  ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ.
          Autori: .


32.  PARTAJ.
          Autori: .


33.  PROPRIETATE.
          Autori: .


34.  PUNERE ÎN CIRCULAŢIE A UNUI AUTOVEHICUL NEÎNMATRICULAT.
          Autori: .


35.  RĂSPUNDERE CIVILĂ.
          Autori: .


36.  REVIZUIRE.
          Autori: .


37.  SERVITUTE.
          Autori: .


38.  SOCIETATE COMERCIALĂ.
          Autori: .


39.  SUCCESIUNI.
          Autori: .


40.  TENTATIVĂ DE FURT DE ARBORI DIN PĂDURE.
          Autori: .


41.  TULBURARE DE POSESIE.
          Autori: .


42.  UCIDERE DIN CULPĂ.
          Autori: .


43.  VERIFICARE DE SCRIPTE.
          Autori: .


44.  RECENZII - JEAN-FRANÇOIS RENUCCI, LEGISLAŢIA EUROPEANĂ PRIVIND DREPTURILE OMULUI / JEAN-FRANÇOIS RENUCCI, DROIT EUROPÉEN DES DROITS DE L’HOMME,.
          Autori: .


45.  RECENZII - REVISTA ROMÂNĂ DE DEPTURILE OMULUI, NR. 19/2001, BUCUREŞTI.
          Autori: .


46.  RECENZII - SISTEMUL CODULUI PENAL AL MALAESIEI.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă