Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  TITLUL DE DOCTOR ÎN TEOLOGIE ACORDAT D-REI KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA / TEOLÓGIAI DOKTORI CÍMET SZERZETT KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA.
          Autori: .


2.  CREDINŢĂ-CONFUZIE-ORIENTARE LA SENIORI, ASPECTE SISTEMICE ÎN CONSILIERE / GLAUBE – VERWIRRUNG – ORIENTIERUNG IM ALTER SYSTEMISCHE ASPEKTE ZU GLAUBENS-BEGEGNUNGEN.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.


3.  SIMBOLURI ÎN VECHIUL TESTAMENT, ÎN SPECIAL ÎN POVESTIRILE DESPRE IOSIF / SZIMBÓLUMOK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL JÓZSEF TÖRTÉNETEIRE.
          Autori: GÁSPÁR ÉVA.


4.  SINDROMUL BURNOUT ÎN CONSILIEREA PASTORALĂ / A BURN-OUT SZINDRÓMA A KERESZTYÉN LELKIGONDOZÁSBAN.
          Autori: .


5.  PRECONCEPȚIILE STUDENȚILOR DE PEDAGOGIA RELIGIEI DESPRE PROFESIA DE PROFESOR DE RELIGIE / HALLGATÓK NÉZETEI A REFORMÁTUS VALLÁSTANÁRRÓL, VALLÁSTANÍTÁSRÓL.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


6.  CLIENȚI CU SIMPTOME PSIHOSOMATICE ÎN CONSILIEREA PASTORALĂ / PSZICHOSZOMATIKUS TÜNETTŐL SZENVEDŐK A LELKIGONDOZÁSBAN.
          Autori: JAKAB ELVIRA.


7.  CONSILIEREA PASTORALĂ ȘI ÎNDRUMAREA DUHOVNICEASCĂ DIN PERSPECTIVA TEOLOGICĂ, FILOZOFICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ / LELKIGONDOZÁS ÉS LELKIVEZETÉS TEOLÓGIAI, BÖLCSELETI ÉS LÉLEKTANI SZEMPONTBÓL.
          Autori: .


8.  IDENTITATE INTERCULTURALĂ ÎN FAMILIILE CU NAȚIONALITATE ȘI RELIGIE MIXTĂ / INTERKULTURÁLIS IDENTITÁS A VEGYES NEMZETISÉGŰ ÉS VALLÁSÚ CSALÁDOKBAN.
          Autori: .


9.  ANALIZA ARHETIPICĂ A ILUSTRAȚIILOR SACRALE - DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII FEMININE ÎN PORTRETELE SACRALE MAGHIARE TIMPURII / SZAKRÁLIS ÁBRÁZOLÁSOK ARCHETIPIKUS ELEMZÉSEA NŐI SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSE A KORAI MAGYAR SZAKRÁLIS ÁBRÁZOLÁSOK ÚTMUTATÁSA ALAPJÁN.
          Autori: .


10.  INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI / ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă