Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
         
   
1.  IMPERIUL, NAVA DE STAT ŞI PELERINAJUL. METAFORE ALTERNATIVE PENTRU DEZBATEREA ’LEITBILD’ A INTEGRĂRII EUROPENE / IMPERIUM, STAATSSCHIFF, PILGERSCHAFT. ALTERNATIVE METAPHERN ZUR EUROPÄISCHEN LEITBILDDEBATTE.
          Autori: .


2.  APARIŢIA «MITICĂ» A UNUI PROTESTATAR ABSOLUT SAU CELE DOUĂ VIEŢI ALE LUI LF / / L’AVENEMENT «MYTHIQUE» D’UN CONTESTATAIRE ABSOLU OU LES DEUX VIES DE LF.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


3.  „INTIMITATEA COMUNISTĂ” DE JASNA KOTESKA: O REVENDICARE A JUSTIŢIEI DE TRANZIŢIE / INTIMITÉ COMMUNISTE DE JASNA KOTESKA: REVENDICATION DE JUSTICE TRANSITIONNELLE.
          Autori: .


4.  FEMEILE ROMÂNE ÎN CONSTRUIREA BIOGRAFIILOR MUSULMANE. EXPERIENŢA FEMININĂ ÎN CONVERTIREA LA ISLAM / ROMANIAN WOMEN CONSTRUCTING MUSLIM BIOGRAPHIES. THE FEMININE EXPERIENCE OF ISLAM CONVERSION.
          Autori: .


5.  VA DEVENI TURCIA UN STAT MEMBRU AL UE? O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ / WIRD DIE TÜRKEI EU-MITGLIED WERDEN? EINE HISTORISCHE PERSPEKTIVE.
          Autori: .


6.  SCHIŢĂ INTRODUCTIVĂ ÎN ANALIZA ŞI PRAGMATISMUL PROGRESISMULUI AMERICAN / INTRODUCTORY SKETCH TO THE ANALYTICS AND PRAGMATISM OF AMERICAN PROGRESSIVISM.
          Autori: .


7.  INTERVIU - MITOLOGII POLITICE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC. INTERVIU CU LUCIAN BOIA / MYTHOLOGIES POLITIQUES DANS L’ESPACE ROUMAIN. ENTRETIEN AVEC LUCIAN BOIA .
          Autori: .


8.  FORUM - MARKETING CULTURAL: MUZEUL. PROCESUL DE FORMARE AL IMAGINII MUZEULUI / FORUM - CULTURAL MARKETING: THE MUSEUM. THE MUSEUM IMAGE FORMATION PROCESS.
          Autori: .


9.  FORUM - HEGEMONIA PARTIDULUI FIDESZ ŞI CONCENTRAŢIA SISTEMULUI DE PARTIDE MAGHIARE ÎNTRE 1990 ŞI 2010 / L’HEGEMONIE DU PARTI FIDESZ ET LA CONCENTRATION DU SYSTEME DES PARTIS HONGROIS ENTRE 1990 ET 2010.
          Autori: .


10.  RECENZIE: ALEXANDRA PETRESCU, JURNAL FEMINIST. PARIS 1920-1933, CLUJ-NAPOCA, EIKON EDITURA, 2011 / ALEXANDRA PETRESCU, JOURNAL FÉMINISTE. PARIS 1920-1933, CLUJ-NAPOCA, EDITIONS EIKON, 2011 .
          Autori: .


11.  RECENZIE: SERGIU GHERGHINA, SERGIU MIȘCOIU (EDS), PARTIDE ȘI PERSONALITĂȚI POPULISTE ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ, IAȘI, INSTITUTUL EUROPEAN, 2010, 315 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă