Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
         
   
1.  POLONEZII ŞI PERCEPŢIA LOR PRIVIND OPORTUNITĂŢILE DE ANGAJARE ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE / THE POLES AND THEIR PERCEPTION ON EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES.
          Autori: .


2.  SITUAŢIA ACTUALĂ A TURISMULUI ÎN DOUĂ REGIUNI EUROPENE: PARDUBICE ŞI BRAŞOV - ANALIZĂ ŞI COMPARARE / THE PRESENT TOURISM SITUATION IN TWO EUROPEAN REGIONS: PARDUBICE AND BRASOV - ANALYSIS AND COMPARISON.
          Autori: .


3.  TĂIEREA CHELTUIELOR DE PERSONAL, ÎN SECTORUL PUBLIC ROMÂNESC - CAUZE ŞI EFECTE / CUTTING THE PERSONNEL EXPENDITURE IN THE ROMANIAN PUBLIC SECTOR – CAUSES AND EFFECTS.
          Autori: MARIA-ANDRADA GEORGESCU.


4.  EVOLUŢIILE DEMOGRAFICE ÎN ROMÂNIA - IMPACTUL ASUPRA OFERTEI DE MUNCĂ / DEMOGRAPHIC EVOLUTIONS IN ROMANIA – IMPACT ON LABOR SUPPLY.
          Autori: CARMEN MARIA GUŢ, MAGDALENA VORZSÁK, VALENTIN TOADER.


5.  ROLUL MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR CU CLIENŢII ÎN ERA GLOBALIZĂRII / THE ROLE OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION.
          Autori: .


6.  PRIORITĂŢILE UE PENTRU VIITOR: PROVOCĂRILE LEGATE DE MEDIU ÎN CONTEXTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE FAŢĂ DE 2020 / EU PRIORITIES FOR THE FUTURE: ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN THE CONTEXT OF COMMON AGRICULTURE POLICY TOWARDS 2020.
          Autori: .


7.  FMI ŞI SPRIJINUL GUVERNELOR ÎN SISTEMUL FINANCIAR DIN ŢĂRILE EUROPENE ÎN TIMPUL CRIZEI / IMF’S AND GOVERNMENTS’ SUPPORT TO FINANCIAL SYSTEM IN THE EUROPEAN COUNTRIES DURING THE CRISIS .
          Autori: .


8.  RETRAGEREA CONSIMŢĂMÂNTULUI, ÎN TEMEIUL REGLEMENTĂRII LEGII DE CONSUM DIN ROMÂNIA / RETRACT OF CONSENT, UNDER THE REGULATION OF THE ROMANIAN CONSUMPTION LAW.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


9.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA STATUTUL JURIDIC ALE ACŢIUNI UNUIA DINTRE SOŢI, ÎN CAZUL ÎNCETĂRII COMUNITĂŢII MARITALE / CONSIDERATIONS CONCERNING THE LEGAL STATUS OF SHARES BELONGING TO ONE OF THE SPOUSES IN THE CASE OF THE MARITAL COMMUNITY TERMINATION.
          Autori: MONICA IONAŞ-SĂLĂGEAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă