Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2004  
         
         
   
1.  ASPECTE ECLEZIOLOGICE DIN GÂNDIREA MITROPOLITULUI IOAN VANCEA.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


2.  IZVOARELE DE DREPT CANONIC ORIENTAL DIN PRIMUL MILENIU.
          Autori: .


3.  IERTAREA PĂCATELOR, ÎN TEOLOGIA BIBLICĂ A VECHIULUI TESTAMENT DE VON RAD ŞI H.D.PREUΒ / IL PERDONO DEI PECCATI NELLE TEOLOGIE BIBLICHE DELL’AT DI G. VON RAD E H.D. PREUΒ.
          Autori: TEODOR COSTIN.


4.  IERTAREA PĂCATELOR, ÎN TEOLOGIA BIBLICĂ DE B.S. CHILDS / IL PERDONO DEI PECCATI NELLA TEOLOGIA BIBLICA DELL’A E NT DI B.S. CHILDS.
          Autori: TEODOR COSTIN.


5.  RELIGIA ÎN ISRAEL: «RELIGIA DE FAMILIE» ŞI «RELIGIA PĂRINŢILOR» / LA RELIGIONE DI ISRAELE: LA «RELIGIONE DI FAMIGLIA» E LA «RELIGIONE DEI PADRI».
          Autori: TEODOR COSTIN.


6.  BUNA VESTIRE ŞI NAŞTEREA LUI MESIA ÎN CONFORMITATE CU MT 1,18-21 / L’ANNUNCIAZIONE E LA NASCITA DEL MESSIA SECONDO MT 1,18-21.
          Autori: TEODOR COSTIN.


7.  STILUL CA FENOMEN ORIGINAR. TIMPUL STILISTIC IN FILOZOFIA LUI LUCIAN BLAGA.
          Autori: .


8.  ÎNTRU – EXPRESIE TEMPORALĂ A ÎNCHIDERII DESCHISE ÎN FILOSOFIA LUI CONSTANTIN NOICA.
          Autori: .


9.  LUCRĂRI DIDACTICE CREŞTINE ÎN SECOLELE I - III.
          Autori: .


10.  SITUAŢIA CREŞTINISMULUI DACO-ROMAN LA SFARŞITUL SECOLULUI VI.
          Autori: .


11.  H.U. VON BALTHASAR PRIN EL ÎNSUŞI: STRUCTURA TRILOGIEI / H.U. VON BALTHASAR PAR LUI-MÊME: LA STRUCTURE DE LA TRILOGIE.
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


12.  CONCEPTUL FILOSOFIC AL PERSONALITĂŢII DIVINE LA JEAN DANIÉLOU.
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


13.  RECENZII - AUGUSTIN ŞI FILOSOFIA DE DRAGOSTE, MORCELLIANA, BRESCIA, 2003, 337 PAGINI / SALVATORE TARANTO, AGOSTINO E LA FILOSOFIA DELL’AMORE, MORCELLIANA, BRESCIA, 2003, 337 PAGINI..
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă