Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2000  
         
         
   
1.  ARGUMENT.
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


2.  DOUĂ SURSE NEOPLATONICE ALE SENSULUI LUI ESSE DIN DISTINCŢIA MEDIEVALĂ DINTRE ID QUOD EST ŞI ESSE.
          Autori: ANDREI BERESCHI.


3.  INESSE ŞI OBIECTIVE. OBIECŢII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA SCOLASTICĂ A INEXISTENŢEI INTENŢIONATE LA BRENTANO / INESSE UND OBIECTIVE. EINWÄNDE GEGEN DIE SCHOLASTISCHE INTERPRETATION DER INTENTIONALEN INEXISTENZ BEI BRENTANO.
          Autori: ION TĂNĂSESCU.


4.  HOMO INTERIOR. DE LA METAFIZICĂ LA MISTICĂ SPECULATIVĂ / HOMO INTERIOR. DE LA METAPHYSIQUE A LA MYSTIQUE SPECULATIVE. .
          Autori: .


5.  CONSTITUIREA TEORIEI ŞTIINŢEI ÎN AVERROISMUL LATIN ŞI PROBLEMA DUBLULUI ADEVĂR.
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


6.  AVERROES ŞI DOCTRINA "DUBLULUI ADEVĂR".
          Autori: .


7.  SUBIECT, OBIECT ȘI RAPORT DE WILLIAM OCKHAM / SUJET, OBJET ET RAISON CHEZ W. OCKHAM / SUBJEKT, OBJEKT UND RATIO BEI WILHELM VON OCKHAM.
          Autori: .


8.  TRADIŢIA LATINĂ A LUI ARISTOTEL DE ANIMA (1120-1270): RAPORTUL DINTRE TEXT ŞI COMENTARIU .
          Autori: .


9.  RECENZII - THOMAS DE AQUINO, DE ENTE ET ESSENTIA – DESPRE FIIND ŞI ESENŢĂ, EDIŢIE BILINGVĂ, TRADUCERE, INTRODUCERE ŞI COMENTARII DE EUGEN MUNTEANU, 179 P..
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


10.  RECENZII - SF. AURELIUS AUGUSTINUS, DE MUSICA (DESPRE MUZICĂ), TRADUCERE, CUVÂNT INTRO¬DUCTIV ŞI NOTE DE VASILE SAV, EDITURA UNIVERS, BUCUREŞTI, 2000, 400 P..
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


11.  RECENZII - SF. BONAVENTURA, DESPRE REDUCEREA ARTELOR LA TEOLOGIE, EDIŢIE BILINGVĂ, TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE HORIA COJOCARIU, STUDIU INTRODUCTIV ŞI NOTE DE ALEXANDER BAUMGARTEN, CU O POSTFAŢĂ DE CĂLIN BOTEZ, ED. CHARMIDES, BISTRIŢA, 1999, 136.
          Autori: .


12.  RECENZII - STUDII TOMISTE, ANUL I, 2001, LUCRARILE PRIMEI INTRUNIRI A SECTIEI ROMANE A SOCIETATII INTERNATIONALE TOMA DIN AQUINO, SINAIA, 18-20 APRILIE 2001, EDITATA DE SECTIA ROMANA A S.I.T.A., BUCURESTI, 2001, 176 P. .
          Autori: .


13.  RECENZII - ALBERT CEL MARE, DESPRE DESTIN, EDITIE BILINGVA, ED. UNIVERS ENCICLOPEDIC, 2001, TRAD. DE CORNEL TODERICIU, NOTE SI COMEN¬TARIU DE A. BAUMGARTEN, 126 P..
          Autori: ANDREI BERESCHI.


14.  RECENZII - SF. TOMA DIN AQUINO, DESPRE PRINCIPIILE NATURII CATRE FRATELE SILVESTRU, EDITIE BILINGVA, ED. UNIVERS ENCICLOPEDIC, 2001, TRAD. VALENTIN DORU CASTAIAN, NOTE SI COMENTARII DE A. BAUMGARTEN, POSTFATA DE ALIN TAT, 120 P..
          Autori: ANDREI BERESCHI.


15.  RECENZII - ALIN TAT, ETUDES THOMISTES, ED. VIATA CRESTINA, CLUJ-NAPOCA, 2001, 210 P..
          Autori: ANDREI BERESCHI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă