Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  ATACUL RAŢIONALIST ÎMPOTRIVA UTOPIILOR EPOCII CLASICE / L’ATTAQUE RATIONALISTE CONTRE LES UTOPIES DE L’ÂGE CLASSIQUE.
          Autori: .


2.  CĂLĂTORII ÎN GRECIA, ÎNTRE ILUZIE ŞI REALITATE (SECOLELE AL XIX-LEA ŞI AL XX-LEA) / VIAGGI IN GRECIA TRA ILLUSIONE E REALTÀ. OTTOCENTO E NOVECENTO.
          Autori: BRIGITTE URBANI.


3.  ITALIA LA PARIS. DE LA GLI INGANNATI DE INTRONATI DIN SIENNA (1537) LA ABUSEZ. COMÉDIE FAITE À LA MODE DES ANCIENS COMIQUES, ÎN TRADUCEREA LUI CHARLES ESTIENNE (1549) / L’ITALIE Á PARIS. DES INGANNATI DES INTRONATI DE SIENNE (1537) AUX ABUSEZ, COMÉ.
          Autori: .


4.  CATEGORIA ESTETICĂ A STRANIULUI ÎN ROMANUL DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI 20 ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI 21 / THE AESTHETIC CATEGORY OF THE UNCANNY IN THE NOVEL AT THE END OF THE 20TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 21ST.
          Autori: RUXANDRA CESEREANU.


5.  O ANALIZĂ DE TEXT: ROLUL TOPICULUI CONTRASTIV ÎNTR-O POVESTE ROMÂNEASCĂ / UNE ANALYSE DE TEXTE: LE RÔLE DU TOPIQUE CONTRASTIF DANS UN CONTE ROUMAIN.
          Autori: .


6.  TROPI AI UITĂRII: ETICA UITĂRII ÎN ROMANUL CONTEMPORAN BRITANIC. JULIAN BARNES: O ISTORIE A LUMII ÎN 10 ½ CAPITOLE / TROPES OF OBLIVION: THE ETHICS OF FORGETTING IN THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL. JULIAN BARNES’ A HISTORY OF THE WORLD IN 10 ½ CHAP.
          Autori: .


7.  ORHAN PAMUK ŞI ETERNA FASCINAŢIE A CĂRŢII / ORHAN PAMUK AND THE FASCINATION OF BOOKS: A CASE OF HAUNTING.
          Autori: ANA-KARINA SCHNEIDER.


8.  EVOLUŢIA SISTEMULUI DEMONSTRATIVULUI DIN LATINA CLASICĂ ÎN FRANCEZA MODERNĂ / L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DU DÉMONSTRATIF DU LATIN CLASSIQUE AU FRANÇAIS MODERNE : UN PROCESSUS DÉFLEXIF.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


9.  O PREZENTARE COMPARATIVĂ A CONCEPTULUI DE PERSOANĂ ŞI A SPAŢIULUI ACESTEIA ÎN LATINĂ, ITALIANĂ ŞI FRANCEZĂ / PRÉSENTATION COMPARATIVE LATIN/ITALIEN/FRANÇAIS DE LA CONCEPTION DE LA PERSONNE ET DE SON ESPACE.
          Autori: SOPHIE SAFFI.


10.  DE LA TEXT LA HIPERTEXT. ARHITECTURA ROMANULUI LA INTERSECŢIA CONFIGURǍRII ARTISTICE CU RECONFIGURAREA TEHNOLOGIZATǍ / FROM TEXT TO HYPERTEXT. THE CONSTRUCTEDNESS OF THE NOVEL BETWEEN ARTISTIC CONFIGURATION AND TECHNOLOGICAL RECONFIGURATION.
          Autori: ALINA PREDA.


11.  METAFORĂ, POLITEŢE ŞI ARGUMENTARE ÎN PRIMA DEZBATERE PREZIDENŢIALĂ DIN S.U.A. ÎN 1992 / METAPHOR, POLITENESS AND ARGUMENTATION IN THE FIRST 1992 AMERICAN PRESIDENTIAL DEBATE.
          Autori: MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


12.  COMPLEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE DIN CADRUL PREDICAŢIEI SECUNDARE IMPLICITE ÎN LIMBA RUSǍ / LE CIRCONSTANT DE SECONDE PRÉDICATION EN RUSSE.
          Autori: .


13.  MARGUERITE DURAS ŞI IMAGINEA-TIMP ÎN VIZUALITATEA NARATIVĂ / MARGURERITE DURAS AND THE TIME-IMAGE OF VISUAL NARRATIVES.
          Autori: .


14.  PUNEREA ÎN SCENĂ A ISTORIEI ŞI A METAFOREI. BÂNTUITOAREA MOARTE ROŞIE / STAGING HISTORY AND METAPHOR. THE HAUNTING RED DEATH.
          Autori: .


15.  VOCI ŞI DISCURSURI POSTMODERNE (O ANALIZĂ NECONVENŢIONALĂ A CĂLĂTORIEI NARATIVE A SINELUI) / POSTMODERN VOICES AND DISCOURSES (AN UNCONVENTIONAL ANALYSIS OF THE NARRATIVE JOURNEY OF THE SELF).
          Autori: .


16.  ACTE DE LIMBAJ ÎNTR-UN MANUAL DE PREDARE A FRANCEZEI CA LIMBA STRĂINĂ / ACTES DE PAROLE DANS UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE.
          Autori: .


17.  SUPRAREALISMUL ÎN DEZBATERE – PERSPECTIVE LETRISTE ŞI SITUAŢIONISTE / LE SURRÉALISME MIS EN DÉBAT – PERSPECTIVES LETTRISTES ET SITUATIONNISTES.
          Autori: .


18.  ANALIZA FORMATULUI ŞI A CADRULUI INSTITUŢIONAL DIN DEZBATERILE ELECTORALE TELEVIZATE / ANALYSE DU FORMAT ET DU CADRE INSTITUTIONNEL DES DÉBATS ÉLECTORAUX TÉLÉVISÉS. LE DUEL SARKOZY-ROYAL.
          Autori: .


19.  METAFORE ALE NEAPOLELUI, ORAŞUL INSECTELOR, ÎN JURNALELE LUI SÁNDOR MÁRAI (1948–1952) / METAPHORS OF NAPLES, THE CITY OF INSECTS IN THE DIARIES OF SÁNDOR MÁRAI (1948–1952).
          Autori: JUDIT PAPP.


20.  CONFRUNTARE CU ENGLEZA JURIDICĂ / GETTING TO GRIPS WITH LEGAL LANGUAGE.
          Autori: .


21.  PERCEPŢII ALE VIITORULUI ÎN ROMÂNĂ / PERCEPTIONS OF THE FUTURE TENSE IN ROMANIAN.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU, OANA AURELIA GENCĂRĂU.


22.  EPONIMELE ŞI PROCESUL DE FORMARE A CUVINTELOR / EPONYMS AND WORD-FORMATION PROCESSES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă