Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  RALPH VAUGHAN WILLIAMS: “A CAMBRIDGE MASS”. DESPRE UN MANUSCRIS NOU DESCOPERIT ȘI O PREMIERĂ MONDIALĂ, CONVERSAȚIE CU MAESTRUL ALAN TONGUE / RALPH VAUGHAN WILLIAMS: “A CAMBRIDGE MASS”. ABOUT A NEWLY DISCOVERED MANUSCRIPT AND A WORLD PREMIERE, IN CONVERSATION WITH MAESTRO ALAN TONGUE.
          Autori: BIANCA ŢIPLEA TEMEŞ.


2.  COMPOZIŢIA: INSPIRAȚIE SAU TEHNICĂ? (CRITICĂ PRIVIND SISTEMELE DE COMPOZIȚIE MUZICALĂ) / COMPOSITION: INSPIRATION OR TECHNIQUE? (A CRITIQUE ON THE MUSICAL COMPOSITION SYSTEMS).
          Autori: .


3.  ASPECTE ALE GENULUI VOCAL-SIMFONIC / ASPECTS OF THE VOCAL-SYMPHONIC GENRE.
          Autori: .


4.  MĂNĂSTIREA “NOUL NEAMŢ” - RÂUL SACRU CARE S-A ÎNĂLȚAT ÎN OCEANUL ISTORIEI ROMÂNE / THE MONASTERY OF “NEW NEAMŢ” – THE SACRED RIVER THAT FLEW IN THE OCEAN OF ROMANIAN HISTORY.
          Autori: .


5.  INFLUENȚA ARTEI POPULARĂ PRIVIND ARTA SAVANTĂ: TRIMITERILE ESTETICE LA CREAȚIILE ROMÂNEȘTI DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX / L’INFLUENCE DE L’ART POPULAIRE SUR L’ART SAVANT: RÉFÉRENCES ESTHÉTIQUES AUX CRÉATIONS ROUMAINES DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE.
          Autori: .


6.  TENDINȚE ESTETICE ȘI EVOLUȚIILE ALE OPEREI BASARABENE A SECOLULUI XX / AESTHETIC TRENDS AND DEVELOPMENTS IN BESSARABIAN OPERA MUSIC OF 20th CENTURY.
          Autori: .


7.  SUITA PENTRU PIAN “THE MOTHER GOOSE” – O PARADIGMĂ ESTETICĂ A MUZICII LUI RAVEL / THE MOTHER GOOSE PIANO SUITE - AN AESTHETIC PARADIGM OF RAVEL’S MUSIC.
          Autori: ATTILA FODOR.


8.  CONCERT DE MUZICĂ VERSUS MUZICA FILMELOR SONORE / CONCERT MUSIC VERSUS THE MUSIC OF THE SOUND FILMS.
          Autori: AARON FAZAKAS.


9.  AUTOREFERENŢIALITATEA ÎN ORGANIZAREA SUNETULUI / SELF-SIMILARITY IN PITCH ORGANIZATION.
          Autori: ADRIAN BORZA.


10.  ELEMENTE TEHNICE OBLIGATORII ÎN METAMORFOZA CÂNTECULUI VOCAL / MANDATORY TECHNICAL ELEMENTS IN THE METAMORPHOSIS OF THE SINGING VOICE.
          Autori: .


11.  BREVILOQUENZA COMPONISTICA - ROBERT SCHUMANN ȘI FRAUENLIEBE UND LEBEN (PARTEA V) / BREVILOQUENZA COMPONISTICA - ROBERT SCHUMANN AND FRAUENLIEBE UND LEBEN (PART V).
          Autori: .


12.  ORNAMENTE DIN TRATATUL VERSUCH EINER ANWEISUNG DIE FLÖTE TRAVERSIÈRE ZU SPIELEN (1752) AL LUI JOHANN JOACHIM QUANTZ / ORNAMENTS IN THE TREATY VERSUCH EINER ANWEISUNG DIE FLÖTE TRAVERSIÈRE ZU SPIELEN (1752) FROM JOHANN JOACHIM QUANTZ.
          Autori: .


13.  DIFERENȚIEREA ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ / DIFFERENTIATION IN MUSICAL EDUCATION.
          Autori: ÉVA PÉTER.


14.  ASPECTE DIFERITE ALE TERAPIEI PRIN MUZICA / THE DIFFERENT ASPECTS OF MUSIC THERAPY.
          Autori: .


15.  MENUETUL LUI MOZART / MOZART’S MINUET.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


16.  INGENIOZITATEA PLANULUI TONAL DIN SECȚIUNILE DE DEZVOLTARE ALE FORMELOR SONATEI DIN PIANO SONATAS DE W. A. MOZART / THE INGENUITY OF THE TONAL PLAN OF THE DEVELOPMENT SECTIONS OF THE SONATA FORMS OF PIANO SONATAS BY W. A. MOZART.
          Autori: GABRIELA COCA.


17.  GIUSEPPE VERDI: UN BALLO IN MASCHERA.
          Autori: JÚLIA KÖPECZI-KIRKÓSA.


18.  ASPECTE ALE ARMONIEI ANSAMBLULUI CORAL DIN OEDIP DE GEORGE ENESCU / ASPECTS OF THE HARMONY OF CULTIC CHOIRS FROM OEDIPUS BY GEORGE ENESCU.
          Autori: .


19.  “CHORD MATRICE” ÎN ARTA MUZICALĂ A LUI AUREL STROE / “CHORD MATRICE” IN THE MUSICAL ART OF AUREL STROE.
          Autori: .


20.  O MĂRTURIE A NEMURIRII GENULUI CVARTET DE COARDE: GLOSSE DE LUCIANO BERIO / A TESTIMONY TO THE IMMORTALITY OF THE STRING QUARTET GENRE: GLOSSE BY LUCIANO BERIO.
          Autori: TUDOR FERARU.


21.  MICA ȚIGANIADA SAU AVENTURA FOLK-ROCK ROMÂNEASCĂ DIN PERIOADA COMUNISTĂ / MICA ŢIGANIADA OU L’AVENTURE DU FOLK-ROCK ROUMAIN PENDANT LA PÉRIODE COMMUNISTE.
          Autori: LUANA STAN.


22.  BOOK REVIEW: EDITORIAL EXPLOSION .
          Autori: GABRIELA COCA.


23.  CONFERENCE REVIEW: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MUSIC THERAPY: THE ROLE OF MUSIC IN THERAPY AND PEDAGOGY.
          Autori: JÚLIA KÖPECZI-KIRKÓSA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă