Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  DEOSEBIRI INTRA-REGIONALE ÎN ROMÂNIA - STUDIU DE CAZ PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST / INTRA-REGIONAL DISPARITIES IN ROMANIA - CASE STUDY FOR THE NORTH WEST DEVELOPMENT REGION.
          Autori: MIHAELA LUŢAS.


2.  RAPORTAREA FINANCIARĂ ÎN ECONOMIILE HIPERINFLAŢIONISTE.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


3.  ASUPRA UNUI MODEL DE DECIZIE BAYESIANĂ.
          Autori: ILIE PARPUCEA.


4.  ASPECTE DE MODELARE DE AFACERI CU LUM / ASPECTS OF BUSINESS MODELLING WITH UML.
          Autori: CONSTANTIN AVORNICULUI, MIHAI AVORNICULUI.


5.  NOILE INSTRUMENTE DE MARKETING: CLIENTUL DEPARTAMENTULUI DE SERVICE - PARTE DIN RELAŢIA DE COMERCIALIZARE / TODAY’S NEW MARKETING TOOLS: CLIENT SERVICE DEPARTMENT - PART OF RELATIONSHIP MARKETING.
          Autori: MARIUS D. POP, MIRELA FETINCA.


6.  METODE UTILIZATE ÎN STUDIUL TEORIEI ECONOMICE.
          Autori: GABRIELA BODEA.


7.  SIMULAREA NIVELULUI PENSIEI FURNIZATE DE PLANURILE DE PENSII PRIVATE.
          Autori: CRISTINA CIUMAŞ.


8.  IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURARE A CALITĂŢII.
          Autori: RĂZVAN NISTOR.


9.  TEORIA ANTICIPAŢIILOR RAŢIONALE ŞI PROCESE DE EVOLUŢIE ALE CURSURILOR BURSIERE.
          Autori: ALEXANDRU TODEA.


10.  MODEL DE DIFERENŢIERE A TARIFULUI LA ASIGURĂRILE AUTO.
          Autori: CRISTINA CIUMAŞ.


11.  PRODUSELE FINANCIARE DERIVATE – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE.
          Autori: HORIA TULAI.


12.  TABELE DE MORTALITATE PROSPECTIVE PENTRU POPULAŢIA VÂRSTNICĂ DIN ROMÂNIA?.
          Autori: .


13.  TIPURI DE SPECULATORI CE ACTIVEAZĂ PE PIAŢA DERIVATELOR FINANCIARE.
          Autori: CODRUŢA FĂT.


14.  POLITICI MONETARE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ.
          Autori: DANIELA BEJU.


15.  CONSIDERAŢII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ.
          Autori: LOREDANA MOCEAN.


16.  EVOLUŢIA PROCESULUI DE PRIVATIZARE ÎN ROMANIA .
          Autori: DANA E. BAKO, CORNELIA POP.


17.  ASPECTE PRIVIND ANALIZA RISCULUI DE ŢARĂ.
          Autori: ADINA RUS.


18.  METODOLOGIE DE ESTIMARE A RISCULUI DE FALIMENT AL FIRMELOR .
          Autori: ANGELA OLOSUTEAN.


19.  DEZVOLTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPĂ 1989 / THE DEVELOPMENT OF THE ROMANIAN BANKING SYSTEM AFTER 1989.
          Autori: NAGY ÁGNES.


20.  CONTABILITATEA OFERTELOR PRIMARE DE ACŢIUNI LA SOCIETĂŢILE DESCHISE.
          Autori: GHEORGHE FĂTĂCEAN.


21.  ASPECTE ECONOMICE ALE ÎNCEPUTULUI RĂZBOIULUI RECE.
          Autori: MIHAELA SALANTĂ.


22.  PRINCIPALELE INSTRUMENTE DE EVALUARE A CALITĂŢII ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRII - ANALIZA COMPARATIVĂ ŞI DE GESTIONARE A CALITĂŢII TOTALE / THE MAIN INSTRUMENTS FOR QUALITY EVALUATION AND IMPROVEMENT – BENCHMARKING AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT.
          Autori: CĂTĂLIN AFRĂSINEI-ZEVOIANU.


23.  ECONOMIA DIRIJATĂ ŞI ECONOMIA LIBERĂ ÎN DOCTRINA ECONOMICĂ LIBERALĂ ROMÂNEASCĂ. STUDIU ASUPRA DISCURSULUI TEORETIC AL PROFESORULUI G.N. LEON.
          Autori: FLAVIUS ROVINARU.


24.  ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.
          Autori: .


25.  TEORIA RICARDIANĂ ŞI CARACTERISTICILE COMERŢULUI.
          Autori: MONICA IOANA POP SILAGHI .


26.  TEORIA VALORII – O PRIVIRE RETROSPECTIVĂ.
          Autori: OCTAVIAN JULA.


27.  UN SISTEM DE DECIZIE PENTRU O COMPANIE DE PRODUSE ALIMENTARE / A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR A FOOD COMPANY.
          Autori: ALIN ROŞCA, NATALIA ROŞCA.


28.  CRITICA MODELELOR DE SISTEME INFORMAŢIONALE DE MARKETING EXISTENTE.
          Autori: MIHAI-FLORIN BĂCILĂ.


29.  PROBLEMATICA ARMONIZĂRII COTELOR DE TVA PRACTICATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.
          Autori: IONUŢ CONSTANTIN CUCEU.


30.  METODE BEHAVIORISTE DE EVALUARE A MĂRCII.
          Autori: OVIDIU IOAN MOISESCU.


31.  ABORDAREA E-MALL-URILOR CU AJUTORUL ALGEBRELOR ETEROGENE.
          Autori: LIANA-MARIA STANCA.


32.  STUDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII AGENŢIILOR DE TURISM.
          Autori: N.C. CURTA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă